Quy trình hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên 2023

Hợp nhất doanh nghiệp là việc mà doanh nghiệp thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp. Theo đó, hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới; kéo theo đó là sự chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Hệ quả của quá trình này là các công ty bị hợp nhất bị chấm dứt tư cách pháp nhân, công ty hợp nhất được nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp từ các công ty bị hợp nhất. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc hợp nhất doanh nghiệp Quý khách sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong thủ tục thực hiện. Bài viết sau đây ACC hướng dẫn Quý khách trong việc hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Quy trình hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Quy trình hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Khái niệm

 • Hợp nhất doanh nghiệp là trường hợp hai hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 • Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên:
  • Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng hoặc không bằng nhau. Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên chịu trách nhiệm bằng tài sản của công ty; các thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào công ty.
  • Trong suốt quá trình hoạt động ít nhất phải có từ hai thành viên và tối đa không quá 50 thành viên tham gia công ty.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn. Phần vốn góp của các thành viên công ty được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2. Quá trình thực hiện hợp nhất doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chuẩn bị hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp

Các doanh nghiệp bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất, nội dung của hợp đồng bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất;
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất;
 • Thủ tục và điều kiện hợp nhất;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản; chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần; trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp; cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;
 • Thời hạn thực hiện hợp nhất;
 • Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

Họp thành viên thông qua việc hợp nhất

 • Thực hiện họp các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất; các thành viên có liên quan đến việc hợp nhất.
 • Tiến hành họp và thông qua:
  • Thông qua hợp đồng hợp nhất;
  • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 • Lưu ý:
  • Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
  • Đối với Công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất.
  • Pháp luật cấm công ty có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan thực hiện hợp nhất.

Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH hai thành viên trở lên mới

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng kýdoanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
 • Lưu ý: Đối với Công ty có nhiều người đại diện thì kèm theo danh sách người đại diện theo ủy quyền; bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân định này của từng đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các vănbản hướng dẫn thi hành.
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Hợp đồng hợp nhất;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

Tiến hành đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH hai thành viên trở lên mới

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất.
 • Trường hợp công ty bị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty hợp nhất thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp nhất phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị hợp nhất để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Hậu quả pháp lý sau khi hợp nhất doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán; hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

4. Khi sử dụng dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên của ACC sẽ có lợi ích gì?

 • ACC sẽ thực hiện tư vấn các vấn đề sau cho Quý khách:
  • Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành đến hoạt động chuyển đổi từ doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Tư vấn việc sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi.
  • Tư vấn cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: Nghĩa vụ thông báo cho ngân hàng; thuế, cho khách hàng; bên thứ ba có liên nếu việc chuyển đổi loại hình công ty ảnh hưởng đến bên thứ ba.
 • Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm khi thực hiện dịch vụ vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả thực hiện..
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 • Khi sử dụng dịch vụ của ACC Quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn; báo giá, ký hợp đồng,…). ACC luôn có đội ngũ hộ trợ Quý khách nhiệt tình và tận nơi.
 • Ký kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn thảo những vấn đề liên quan trong vòng 03 ngày.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng bởi quy định của pháp luật hiện hành cùng với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh cả quý khách.

5. Những câu hỏi thường gặp khi hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chi phí hợp nhất doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

 • ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH MTV

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cập Nhật 2020

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Chủ Sở Hữu Công Ty TNHH MTV 2020

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

}

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (706 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo