messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thủ tục đăng ký thương nhân theo quy định pháp luật 2023

Khi nền kinh tế chuyển mình sang xu hướng phát triển mới, hiện đại và năng động, thương nhân không còn là khái niệm xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng và đủ các vấn đề pháp lý liên quan đến thương nhân. Thông qua bài viết này, ACC hi vọng sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc về hồ sơ và thủ tục đăng ký thương nhân (Quy định 2023).

Hồ Sơ Và Thủ Tục Đăng Ký Thương Nhân 
Hồ Sơ Và Thủ Tục Đăng Ký Thương Nhân

1. Khái niệm thương nhân là gì?

Khái niệm thương nhân được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật thương mại Việt Nam 2005. Theo đó, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh.

2. Phân loại thương nhân

Tùy theo tiêu chí, căn cứ và mục đích phân loại, thương nhân có thể phân loại thành:

 • Căn cứ theo tư cách pháp lý gồm: thương nhân có tư cách pháp nhân và thương nhân không có tư cách pháp nhân.

Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định: Thương nhân có tư cách pháp nhân bao gồm công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Thương nhân không có tư cách pháp nhân bao gồm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh.

 • Căn cứ vào chế độ trách nhiệm tài sản gồm: thương nhân chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn và thương nhân chịu trách nhiệm vô hạn.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, thương nhân chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động là doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Thương nhân chịu trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty TNHH các loại, công ty cổ phần, công ty hợp danh (chỉ thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn), hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

Ngày nay, việc tra cứu căn cước công dân (CCCD) online đã không còn xa lạ với nhiều người. Trong bài viết này, Công ty Luật ACC sẽ cùng bạn tìm hiểu các cách tra cứu căn cước công dân online nhanh chóng và chính xác nhất.

3. Đặc điểm pháp lý của thương nhân

Thương nhân có 04 đặc điểm pháp lý sau:

 • Thương nhân phải thực hiện các hoạt động thương mại,
 • Thương nhân phải hoạt động độc lập, mang danh nghĩa chính mình và vì lợi ích của bản thân mình,
 • Các hoạt động thương mại do thương nhân tiến hành phải có tính thường xuyên, mang tính chất nghề nghiệp,
 • Thương nhân phải có đăng ký kinh doanh

Đây cũng chính là những điều kiện cần thiết để trở thành thương nhân.

4. Tại sao cần đăng ký thương nhân?

 • Tuân thủ quy định pháp luật;
 • Có các quyền và nghĩa vụ của thương nhân theo quy định;
 • Đăng ký hồ sơ thương nhân để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá.

5. Cần làm hồ sơ và thủ tục đăng ký thương nhân khi nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa: “Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hợp lệ.”

Như vậy, khi thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên (C/O) bắt buộc phải đăng ký hồ sơ thương nhân.

6. Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký thương nhân

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ thương nhân, bao gồm:

 • Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mẫu con dấu của thương nhân theo Mẫu số 01;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có dấu sao y bản chính của thương nhân);
 • Danh Mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có) theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

7. Các bước thực hiện

Việc đăng ký hồ sơ thương nhân được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP, gồm 02 bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: bao gồm các giấy tờ đã được nêu ở trên.
 • Bước 2: Tiến hành đăng ký

Hồ sơ thương nhân được khai báo qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền. Bộ Công Thương khuyến khích thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử.

Trong trường hợp không thể đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử, thương nhân được phép lựa chọn nộp bộ hồ sơ tại trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

8. Đăng ký Hồ sơ thương nhân hệ thống Ecosys cho doanh nghiệp lần đầu xin C/O

Hiện nay, doanh nghiệp lần đầu xin C/O đăng ký hồ sơ thương nhân trên hệ thống Ecosys theo các bước:

Bước 1: Chọn mục “Đăng ký tài khoản” & khai báo đầy đủ thông tin.

Bước 2: Upload các chứng từ yêu cầu

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh, Đăng ký mã số thuế.
 • Đơn đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu & người ủy quyền (mẫu).
 • Danh mục cơ sở sản xuất (mẫu).

Đăng ký thành công, cán bộ duyệt hồ sơ thương nhân điện tử.

9. Thay đổi hồ sơ thương nhân như thế nào?

Khi thay hồ sơ thương nhân, mọi sự thay đổi phải được cập nhật tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc thông báo cho cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật 2 năm một lần.

10. Các câu hỏi thường gặp.

Trình tự thực hiện đăng ký gồm những gì?

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Tiến hành đăng ký

Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm những gì?

Người yêu cầu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hp lệ.

Hồ sơ thương nhân bao gồm các giấy tờ được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP:

 • Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mu con du của thương nhân theo Mu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có dấu sao y bản chính của thương nhân);
 • Danh Mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có) theo Mu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Tại sao cần đăng ký thương nhân?

 • Tuân thủ quy định pháp luật;
 • Có các quyền và nghĩa vụ của thương nhân theo quy định;
 • Đăng ký hồ sơ thương nhân để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá.

Đặc điểm pháp lý của thương nhân gồm những gì?

Thương nhân có 04 đặc điểm pháp lý sau:

 • Thương nhân phải thực hiện các hoạt động thương mại,
 • Thương nhân phải hoạt động độc lập, mang danh nghĩa chính mình và vì lợi ích của bản thân mình,
 • Các hoạt động thương mại do thương nhân tiến hành phải có tính thường xuyên, mang tính chất nghề nghiệp,
 • Thương nhân phải có đăng ký kinh doanh

11. Lý do nên chọn dịch vụ đăng ký thương nhân tại ACC

Với 8 năm kinh nghiệm trong nghề, ACC tự hào mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo nhất:

 • Chuyên nghiệp, nhanh gọn;
 • Chất lượng & tiết kiệm thời gian cho các khách hàng;
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng;
 • Giá cả hợp lý, không phát sinh thêm;
 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.

12. Liên hệ ACC ở đâu?

Văn phòng:

 • Tp Hồ Chí Minh: ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Hà Nội: Tầng 11, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Bình Dương: 30/10 Hoàng Hoa Thám, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Cần Thơ: 205 Võ Văn Kiệt, An Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ
 • Đà Nẵng: Tầng 3, Số 5 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Đồng Nai: 42/8 Đặng Đức Thuật, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • Website: https://accgroup.vn/
✅ Thủ tục: ⭕ Đăng Ký Thương Nhân
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.051

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.425

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.586

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Khái niệm thương nhân là gì?2. Phân loại thương nhân3. Đặc điểm pháp lý của thương nhân4. Tại sao cần đăng ký thương nhân?5. Cần làm hồ sơ và thủ tục đăng ký thương nhân khi nào?6. Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký thương nhân7. Các bước thực hiện8. [...]

  Lượt xem: 1.571

  Thủ tục đăng ký thương nhân theo quy định pháp luật 2023

  Khi nền kinh tế chuyển mình sang xu hướng phát triển mới, hiện đại và năng động, thương nhân không còn là khái niệm xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng và đủ các vấn đề pháp lý liên quan đến thương nhân. Thông qua bài viết này, ACC [...]

  Lượt xem: 1.933

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Khái niệm thương nhân là gì?2. Phân loại thương nhân3. Đặc điểm pháp lý của thương nhân4. Tại sao cần đăng ký thương nhân?5. Cần làm hồ sơ và thủ tục đăng ký thương nhân khi nào?6. Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký thương nhân7. Các bước thực hiện8. [...]

  Lượt xem: 2.021

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.196

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *