Hồ sơ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp mới nhất 2021 – Mẫu hồ sơ, nộp hồ sơ thành lập công ty ở đâu? (Trình tự – Hồ sơ)

Công ty Luật ACC

Hồ sơ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp mới nhất 2021 – Mẫu hồ sơ, nộp hồ sơ thành lập công ty ở đâu? (Trình tự – Hồ sơ)

Công ty Luật ACC

04/06/2021

 Có thể nhận thấy, một trong những công việc quan trọng nhất khi muốn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chính là việc chuẩn bị một bộ hồ sơ thành lập công ty đầy đủ. Vậy liệu các bạn đã biết hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thành lập công ty gồm những gì hay chưa? Có phải tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có cùng một bộ hồ sơ như nhau hay không? Hãy cùng Công ty Luật ACC giải đáp những thắc mắc trên thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Hồ sơ thành lập công ty
Hồ sơ thành lập công ty

1. Hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp

Hiện nay, Việt Nam có rất nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh; Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cá nhân và tổ chức kinh doanh sẽ được phân loại thành 4 loại hình doanh nghiệp chính đó là Doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn (bao gồm: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên), công ty Cổ phần và công ty Hợp danh.

Sau đây hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu về Hồ sơ thành lập công ty, đăng ký doanh nghiệp gồm những gì theo quy định mới nhất nhé.

1.1. Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Đối với Công ty TNHH thì Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

>> Xem thêm Thủ tục thành lập công ty TNHH 2021

1.2. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần 2021, Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Đối với Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần thường bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

>> Bài viết Thủ tục thành lập công ty cổ phần 2021 của ACC cung cấp các quy định chi tiết về thành lập công ty cổ phần.

1.3. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh

Đối với công ty hợp danh, hồ sơ đăng ký gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

1.4. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Trình tự đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

2.1. Phương thức thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành về Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

 •       Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 •       Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 •       Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

2.2. Các bước thành lập công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Có thể thấy, đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ có đôi chút khác biệt như đã trình bày ở mục trên. Tuy nhiên, về thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ đều phải tuân thủ các bước chung như sau.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Tại bước này, chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư và có nghĩa vụ nộp phí, lệ phí (nếu có) và

Các bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư. Hoặc nộp hồ sơ thành lập công ty qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia

Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận trực tiếp cho công dân, tổ chức hoặc qua email.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ thành lập công ty

Tại đây, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thụ lý hồ sơ và xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng đăng ký kinh doanh để trả cho cá nhân, doanh nghiệp…

Bước 3. Trả kết quả giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Các bạn sẽ nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” phòng đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp 2020 như khắc con dấu, kê khai tờ khai lệ phí môn bài, mở tài khoản ngân hàng, Thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch và đầu tư….

2.3. Trình tự thành lập công ty trên thực tế

Mặc dù thủ tục thành lập công ty theo quy định như trên, nhưng trong quá trình thực hiện làm việc cho khách hàng trên thực tế, Công ty Luật ACC có những lưu ý về các bước như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty qua mạng 

Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền kê khai, nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và trả thông báo (Phiếu hẹn kết quả) qua email. Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đến Công dân qua mail trong thời hạn 03 ngày

Bước 2. Nộp hồ sơ thành lập công ty bản cứng trực tiếp và nộp phí, lệ phí

Nếu nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp lên Phòng đăng ký kinh doanh. Đồng thời, nộp phí, lệ phí (nếu có) và đăng ký hình thức nhận kết quả: chuyển phát về trụ sở hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ bản gốc, kiểm tra hồ sơ và thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số dự kiến qua email cho người nộp hồ sơ.

Người nộp hồ sơ sẽ tới bộ phận một cửa nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận từ đơn vị chuyển phát.

Bước 4. Khắc con dấu doanh nghiệp và công bố mẫu con dấu

Doanh nghiệp sẽ tự thiết kế, khắc dấu hoặc thuê đơn vị được cấp phép thực hiện. Con dấu của doanh nghiệp cần phải đảm bảo chứa hai nội dung: tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Con dấu không được phép trùng hoặc gây nhầm lẫn với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Bước 5. Doanh nghiệp cần thực hiện các công việc khác sau khi thành lập (Mở tài khoản ngân hàng, lập tờ khai lệ phí môn bài, hồ sơ kế toán thuế ban đầu…)

Sau khi doanh nghiệp được thành lập sẽ có rất nhiều công việc cần phải phải thực hiện khác, một số công việc quan trọng như: Mở tài khoản ngân hàng, lập tờ khai lệ phí môn bài, setup hồ sơ kế toán thuế ban đầu…

Công ty Luật ACC lưu ý với các bạn: Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, từ ngày 25/02/2020 doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập. 

ACC cung cấp bài viết Thủ tục thành lập công ty cập nhật 2021 để bạn đọc nắm tổng quan về quy trình, thủ tục thành lập công ty.

3. Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty ở đâu?

Để có thể thành lập một doanh nghiệp hợp pháp, theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2021 thì “Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.” Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh được phân thành hai cấp theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

 •       Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh;

 •       Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Hiện nay, phòng đăng ký kinh doanh có trụ sở chính ở hai thành phố trung ương là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trường hợp bạn cần nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn có thể trực tiếp nộp tại hai cơ quan này, hoặc nộp hồ sơ online thông qua Hệ thống đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

4. Mẫu đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, với mục tiêu đơn giản hóa các thủ tục trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Theo đó, ban hành 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 2021 bao gồm:

 •       Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
 •       Giấy đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên
 •       Giấy đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 •       Giấy đăng ký thành lập Công ty cổ phần
 •       Giấy đăng ký thành lập Công ty hợp danh

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật ACC chúng tôi để được cung cấp các mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

5. Dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp và tư vấn thành lập công ty trọn gói tại Công ty Luật ACC

5.1. Tại sao nên lựa chọn Dịch vụ hướng dẫn làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty trọn gói tại Công ty Luật ACC?

Khi sử dụng Dịch vụ hướng dẫn làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty trọn gói tại Công ty Luật ACC:

 •       Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí
 •       Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ
 •       Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng
 •       Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà
 •       Có hợp đồng cam kết trách nhiệm
 •       Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần
 •       Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng

5.2. Quy trình sử dụng Dịch vụ hướng dẫn làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty trọn gói

Trình tự Công ty Luật ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để Công ty luật ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • Công ty luật ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, Công ty Luật ACC đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hồ sơ thành lập công ty, hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC theo Hotline hoặc để lại thông tin để được các chuyên viên của chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất. 

>> Xem thêm:
Quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh (thành lập doanh nghiệp) do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn