messenger whatsapp viber zalo phone mail

Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ [Chi tiết 2023]

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ
Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ

Bản tin nội bộ đã và đang là một trong những hình thức truyền thông nội bộ có sức lan tỏa, gắn kết các thành viên trong cùng đơn vị. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của bản tin nội bộ trong phát triển văn hóa và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đang rất quan tâm tới lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi muốn xuất bản tin nội bộ thì phải có giấy phép xuất bản bản tin nội bộ. Vậy điều kiện, thành phần hồ sơ, thủ tục để xin giấy phép xuất bản bản tin nội bộ là như thế nào. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến “Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ” theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Báo chí Luật số: 103/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2017.
 • Luật xuất bản 2012.
 • Thông tư 48/2016/TT-BTTTT hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 • Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

2. Khái niệm xuất bản tin nội bộ là gì?

 • Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Báo chí:

Bản tin là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật xuất bản:

Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

3. Tại sao phải xin cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ

Theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 10 Luật xuất bản:

– Trường hợp mà xuất bản bản tin nội bộ mà không có giấy phép thì sẽ bị nghiêm cấm thực hiện

“ Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản; Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản”

Như vậy để không bị nghiêm cấm thì các tổ chức, doanh nghiệp muốn xuất bản bản tin nội bộ thì phải xin giấy phép xuất bản bản tin nội nộ

4. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ

 • Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin.
 • Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
 • Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.
 • Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

5. Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 48/2016/TT-BTTTT, hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 07);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
 • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
 • Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

6. Thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ

Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Giấy phép xuất bản tin nội bộ
Giấy phép xuất bản tin nội bộ

Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau:

 • Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 185 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội.
 • Cách 2:  Qua hệ thống bưu chính.
  • Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính:
  • Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ: Số 185- Giảng Võ- Đống Đa – Hà Nội.
  • ĐT: 04.37367115
 • Cách 3:  Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

  •  Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.
  •  Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

7. Cơ quan có thẩm quyền

 • Cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đến Bộ Thông tin và Truyền thông qua Cục Báo chí
 • Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua Sở Thông tin và truyền thông.

8. Hiệu lực của giấy phép

 • Thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản bản tin được quy định trong từng giấy phép nhưng không quá 01 năm kể từ ngày cấp.
 • Sau sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày giấy phép xuất bản bản tin có hiệu lực, nếu cơ quan, tổ chức, pháp nhân không xuất bản bản tin thì giấy phép không còn giá trị. Cục Báo chí có trách nhiệm thu hồi lại giấy phép. Nếu có nhu cầu xuất bản bản tin thì phải làm thủ tục xin phép lại.
 • Cơ quan, tổ chức, pháp nhân tạm ngừng hoặc thôi không xuất bản bản tin phải thông báo bằng văn bản trước mười lăm (15) ngày cho Cục Báo chí. Trường hợp không xuất bản bản tin nữa, giấy phép bị thu hồi.
 • Thay đổi một trong các điều ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải xin phép Cục Báo chí bằng văn bản.

9. Xử lý khi xuất bản tin nội bộ mà không có giấy phép

Theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 19  Nghị định 159/2013/NĐ-CP  quy định đối với trường hợp xuất bản  bản tin nội bộ mà không có giấy phép xuất bản bản tin thì sẽ bị xử lý vi phạm  hành chính trong lĩnh vực xuất bản với mức  phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng căn cứ vào mức độ vi phạm.

10. Dịch vụ xin cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ của ACC

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin giấy phép xuất bản bản tin nội bộ;
 • Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh;
 • Nộp hồ sơ và thay mặt quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng.

Quý khách hàng cung cấp cho ACC những giấy tờ sau:

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập;
 • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
 • Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

11. Những câu hỏi thường gặp

Bản tin, Xuất bản là gì ?

Bản tin là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

Thời gian thực hiện việc cấp giấy phép xuất bản bản tin nội bộ?

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thay đổi thông tin giấy phép xuất bản bản tin nội bộ?

Hồ sơ gồm có:

– Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;

– Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin);

– Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài)

Khách hàng cần cung cấp?

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập

– Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

– Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.675

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.994

  Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Chia Sẻ Trọn Gói [Ưu Đãi 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng chia sẻ được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn đề tiết [...]

  Lượt xem: 2.782

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.893

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Cơ sở pháp lý2. Khái niệm xuất bản tin nội bộ là gì?3. Tại sao phải xin cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ4. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ5. Chuẩn bị hồ sơ6. Thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản tin nội bộBước 1: [...]

  Lượt xem: 2.318

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 1.683

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Cơ sở pháp lý2. Khái niệm xuất bản tin nội bộ là gì?3. Tại sao phải xin cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ4. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản tin nội bộ5. Chuẩn bị hồ sơ6. Thủ tục xin cấp giấy phép xuất bản tin nội bộBước 1: [...]

  Lượt xem: 2.167

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 3.168

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *