Giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Anh Sơn có thắc mắc như sau:

Kính gửi luật sư!

Tôi xin hỏi luật sư một việc sau:

Công ty tôi là Công ty Cổ phần 100 vốn tư nhân, sau 10 năm thành lập nay kinh doanh thua lỗ. Giám đốc Công ty người đại diện pháp luật của công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT (công ty có 3 cổ đông sáng lập nhưng thực chất là toàn bộ cổ phần đều của GĐ) Nay GĐ công ty chuyển sang làm giám đốc một đơn vị khác của nhà nước.

Chủ tịch HĐQT(là GĐ) đề nghị tôi thay ông ta làm GĐ công ty và là người đại diện pháp luật của công ty. Ông ta làm Chủ tịch HĐQT. (tôi không có cổ phần nào trong công ty này cả, tôi hiện là phó giám đốc của công ty)

Vậy xin hỏi luật sư : nếu tôi nhận làm GĐ công ty và làm người đại diện pháp luật của công ty thì những công nợ tài chính trước thời điểm tôi nhận làm GĐ thì ai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. và nếu tôi làm GĐ thì tôi có trách nhiệm như thế nào đối với công nợ cũ này.

Tôi chân thành cảm ơn câu trả lời cảu luật sư ạ?

Luật sư giải đáp:

Chào bạn!

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. (k 2 điều 116 Luật doanh nghiệp).

- về các khoản nợ đương niên là do công ty ký kết nên công ty phải trả (Cty Cổ phần là 1 pháp nhân)

- Nếu bạn là giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty thì bạn thay mặt công ty để đàm phán ký kết các hợp đồng cũng như đề ra phương án trả nợ, thu nợ (nếu có)

Điều 119. Nghĩa vụ của người quản lý công ty (luật doanh nghiệp)

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật này, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của công ty;

c) Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (542 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo