doanh nghiệp tư nhân có được mở chi nhánh không

logo accACC
Nguyen Vi

 Vậy Doanh nghiệp tư nhân có được mở chi nhánh không.? Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về các quy định về doanh nghiệp tư nhân có được mở chi nhánh không., các bước mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân . Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân và hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tư nhân một cách chi tiết cho khách hàng .

1.Mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân là gì?

Mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân là việc mở rộng doanh nghiệp tư nhân bằng việc thực hiện các thủ tục để thành lập một chi nhánh doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2.Doanh nghiệp tư nhân có được mở chi nhánh không

Vậy, Doanh nghiệp tư nhân có được mở chi nhánh không? Doanh nghiệp tư nhân có thể mở chi nhánh hay không?

Theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính, pháp luật cũng không cấm doanh nghiệp tư nhân được mở chi nhánh.  Do đó Doanh nghiệp tư nhân có quyền được mở chi nhánh.

3.Hồ sơ mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 1. a) Thông báo thành lập chi nhánh,  do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 2. b) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh;;
 3. c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh,.
 • Các bước đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
 • Chuẩn bị hồ sơ: chuẩn bị các hồ sơ như đã liệt kê ở mục 3.
 • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
 • Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp
 • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
 • Chi phí thành lập chi nhánh doanh nghiệp mới: theo quy định về phí và lệ phí của Nhà nước
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.
 • Việc lập chi nhánh, của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

4.Lưu ý khi mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên chi nhánh, phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh,Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.
 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 •  Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 • . Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

5.Những câu hỏi thường gặp khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân được mở chi nhánh không?

Doanh nghiệp tư nhân có quyền mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Bước nào quan trọng nhất trong quy trình mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân?

Trong quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân các bước đều đóng vai trò quan trọng.

Hồ sơ đăng ký mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

ACC Group có dịch vụ tư vấn về mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách cách thức, trình tự và toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc mở chi nhánh doanh nghiệp tư nhân cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình thành lập công ty?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận