Thủ tục thành lập công ty ở nước ngoài (Mới 2024)

Thành lập công ty con ở nước ngoài là một trong những hình thức đầu tư ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam được quy định trong Luật Đầu tư 2020. Trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, mô hình công ty con đã không còn xa lạ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp. Thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài có nhiều ưu điểm, cho phép các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc bố trí cơ cấu đầu tư. Hoạt động thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài cần tuân thủ theo các quy định của Luật Đầu tư 2020. Để làm rõ hơn về vấn đề này, ACC sẽ cung cấp các thông tin về thành lập công ty con ở nước ngoài trong bài viết dưới đây.

thanh-lap-cong-ty-con-o-nuoc-ngoai
Thành lập công ty con ở nước ngoài

I. Thành lập công ty con ở nước ngoài

1. Công ty con là gì?

Công ty con là một dạng mô hình doanh nghiệp được doanh nghiệp khác đứng ra thành lập và cung cấp vốn để có thể hoạt động trong một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh tương ứng với doanh nghiệp đó dựa theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội. Việc thành lập công ty con được xem như một giải pháp thích hợp cho doanh nghiệp trong việc hạn chế rủi ro gặp phải trong công việc đầu tư kinh doanh của mình.

2. Thành lập công ty con ở nước ngoài là gì?

Việc thành lập công ty con ở nước ngoài là một phương thức mở rộng thị phần, phạm vi và lĩnh vực kinh doanh, góp phần cho mục tiêu trở thành một công ty toàn cầu hóa. 

>> Nếu Quý khách hàng muốn hiểu thêm về Thủ tục thành lập công ty ở nước ngoài hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Thủ tục thành lập công ty tại Mỹ (Quy trình chi tiết 2023)

II. Thành lập công ty ở nước ngoài

1. Thủ tục thành lập công ty ở nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty ở nước ngoài có thể thay đổi tùy chọn thuộc về công cụ quốc gia và loại hình kinh doanh. Dưới đây là hướng dẫn tổng hợp về các bước và quy trình chung mà bạn cần thực hiện:

Bước 1: Xác định lĩnh vực Kinh Doanh và Quốc Gia

Xác định loại hình doanh nghiệp và quốc gia mà bạn muốn mở công ty.

nghiên cứu về quy định, luật nghiên cứu và các công cụ yêu cầu của quốc gia liên quan đến loại hình kinh doanh bạn định thực hiện.

Bước 2: Chuẩn bị Tài liệu Vật liệu và Giấy tờ

Chuẩn bị các tài liệu và tờ giấy cần thiết, bao gồm hồ sơ công ty, giấy tờ cá nhân của người sáng lập và các văn bản liên quan.

Xác định xem tài liệu bạn cần phải dịch thuật và chứng minh tài liệu bằng ngôn ngữ quốc gia.

Bước 3: Đăng Ký Tên Công Ty
Chọn tên cho công ty và kiểm tra tính khả dụng của tên này tại quốc gia đó.

Đăng ký công ty tên theo quy định của quốc gia.

Bước 4: Đăng Ký Doanh Nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp tại cơ sở chức năng của quốc gia, thường là cơ sở đăng ký kinh doanh hoặc kế hoạch và đầu tư.

Hoàn thành các biểu mẫu và đăng ký tài liệu, cung cấp thông tin về mục tiêu kinh doanh, cơ sở hạ tầng cổ đông và tài chính dự kiến.

Nộp đơn đăng ký đính kèm theo các tờ giấy và liên quan phí.

Bước 5: Thanh Toán Các khoản Phí và Thuế

Thanh toán các tài khoản liên quan đến công việc đăng ký và thành lập công ty.
Xác định các khoản thuế và nghĩa vụ thuế phải hoàn thành cho công việc mới thành lập.

Bước 6: Nhận Giấy Chứng Nhận và Giấy Phép

Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký và trả phí, công ty sẽ nhận được giấy chứng nhận và giấy phép thành lập doanh nghiệp từ cơ quan chức năng.

Đảm bảo bảo vệ các quy định và điều kiện được nêu trong giấy phép.

Bước 7: Mở Tài khoản Ngân Hàng và Thực Hiện Các Thủ Tục Tài Chính Chính

Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại ngân hàng địa phương.

Thực hiện các thủ tục liên tục tài chính chính khác như quản lý thu chi, đóng thuế và quản lý tài chính chính của công ty.

Bước 8: Thực hiện Vụ Kinh Doanh

Bắt đầu hoạt động kinh doanh theo quy định và kế hoạch đã được thiết lập.

Tuân thủ các quy định và nghiệp vụ liên quan đến ngành bạn đang hoạt động.

Lưu ý rằng các thủ tục và yêu cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và lĩnh vực kinh doanh cụ thể, và bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ Công ty luật ACC lý hoặc tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp chuyên nghiệp để đảm bảo thủ công đầy đủ luật và quy định.

2. Hồ sơ mở công ty ở nước ngoài

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Bước 2: thực hiện thủ tục thành lập công ty tại nước ngoài và đăng ký giao dịch ngoại hối

Bước 3: nghiên cứu công cụ xác định và thực hiện thủ tục tại địa phương nơi bạn đặt trụ sở hữu công ty và tại ngân hàng Nhà nước.

Trước khi thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài, bạn cần chuẩn bị một loạt giấy tờ và văn bản liên quan để lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Dưới đây là danh sách các văn bản và tài liệu cần thiết:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Đây là văn bản chứng minh ý kiến ​​đầu tư của bạn tại nước ngoài, cung cấp thông tin về loại hình đầu tư và mục tiêu đầu tư.
 • Bản sao giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộp dẫn đính kèm bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương thích khác xác nhận tư pháp pháp lý của nhà tư là tổ chức: Đây là để chứng minh danh tính và tư pháp pháp lý của nhà tư.
 • Đề xuất sản xuất dự án đầu tư: Nội dung và thông tin chi tiết về dự án đầu tư, bao gồm các mục tiêu, quy mô, nguồn vốn, kế hoạch phát triển khai báo, vị trí dự án, và các yếu tố quan trọng khác.
 • Văn bản cơ sở thuế xác nhận công việc thực hiện nghĩa vụ thuế của nhà tư vấn đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư: Điều này chứng minh rằng bạn đã thực hiện nghĩa vụ thuế đúng theo quy định.
 • Văn bản cam kết cân nguồn ngoại tệ hoặc văn bản từ các tổ chức tín dụng cho phép cam kết ngoại tệ cho nhà tư vấn: Điều này liên quan đến khả năng chuyển đổi ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư.
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Đối với các dự án trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, khoáng sản, bất động sản, bạn cần cung cấp tài sản xác thực nhận vị trí thực hiện dự án.
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài: Đây là văn bản quyết định chính thức về việc đầu tư ra nước ngoài và có thể yêu cầu trình duyệt từ các cơ quan quản lý tùy thuộc vào loại dự án.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp quyền cho đơn vị khác làm thay thế: Nếu bạn ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thủ tục thay mặt, cần có văn bản ủy quyền tương ứng.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài có thể thay đổi tùy chọn theo loại dự án và quy định của nước bạn đầu tư. Tuy nhiên, quy trình thường diễn ra như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi hồ sơ lấy ý kiến ​​thẩm định từ các cơ quan nhà nước liên quan trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.
Cơ quan thẩm định sẽ phản hồi về các nội dung thẩm quyền được quản lý trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ dự án đầu tư.
Đối với các dự án cần quyết định chủ tài khoản đầu tư từ Chính phủ hoặc Quốc hội, thời gian xem xét và quyết định sẽ kéo dài hơn.

III. Quy định thành lập công ty ở nước ngoài

Tên công ty: Một số quốc gia yêu cầu bạn phải chọn tên cho công ty theo quy định của họ và kiểm tra khả năng sử dụng của tên đó.

Đăng ký Doanh nghiệp: Bạn phải đăng ký công ty tại các chức năng cơ bản của quốc gia, thường là cơ sở đăng ký kinh doanh hoặc kế hoạch và đầu tư. Thủ tục này bao gồm việc cung cấp thông tin về doanh thu tiêu chuẩn kinh doanh, cơ sở hạ tầng cổ đông và tài chính dự án.

Số vốn đầu tư tối thiểu: Một số quốc gia có quy định về số lượng vốn tư vấn tối thiểu mà bạn phải cung cấp để thành lập công ty. Số vốn này có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và loại hình kinh doanh.

Vốn Sở Hữu Nước Ngoài: Một số quốc gia có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty và có thể áp dụng giới hạn về tỷ lệ này.

Giấy Chứng nhận và Giấy Phép: Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận và giấy phép thành lập doanh nghiệp từ cơ quan chức năng.

Thuế và Nghĩa Vụ Tài Chính Chính: Cần xác minh về các khoản thuế và nghĩa vụ thuế phải nộp cho công ty mới thành lập.

Pháp Lý Của Cổ Đông và Nhân Viên:

 • Cung cấp giấy băng cá nhân: Yêu cầu cổ đông và nhân viên cung cấp giấy tờ cá nhân và tài liệu cần thiết để xác minh danh tính của họ.
 • Chứng minh Quyền Sở hữu : Đảm bảo rằng tất cả cổ đông đã đăng ký và được công nhận là cổ đông của công ty theo quy định của quốc gia. Điều này giúp tránh những tranh chấp sau này liên quan đến quyền sở hữu.
 • Tuân Thủ Luật Pháp: Cổ đông và nhân viên phải có luật pháp và quy định pháp lý liên quan đến việc làm đầu tư và làm việc tại quốc gia đó.

Vị Trí Văn Phòng: Bạn cần có một địa chỉ thường trú hoặc văn phòng đại diện tại quốc gia đó để đăng ký công ty.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Đảm bảo rằng bạn Xuồng thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khi hoạt động kinh doanh.

IV. Điều kiện để mở công ty ở nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp Việt Nam có quyền thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài cần tuân thủ theo quy định pháp luật của nước mà Công ty dự định đặt chi nhánh.

Điều kiện để mở công ty ở nước ngoài có thể thay đổi tùy chọn theo quốc gia và lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Dưới đây là một số điều kiện phổ biến mà bạn có thể cần xem xét khi muốn mở công ty ở nước ngoài:

1. Yêu cầu pháp lý và quy định kinh doanh:

Bạn cần thêm các quy định và luật pháp của quốc gia mà bạn muốn mở công ty. Điều này bao gồm việc đăng ký doanh nghiệp, lập hồ sơ, và thêm thủ thuật các quy tắc về thuế, lao động, và bất động sản.

2. Mức vốn tối thiểu tối thiểu:

Một số yêu cầu quốc gia bạn phải xác định mức tối thiểu vốn tư vấn tối thiểu để được phép mở công ty. Số vốn này có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và lĩnh vực kinh doanh.

3. Điều kiện tư pháp pháp lý:

Bạn có thể cần phải xác định rằng bạn (hoặc công ty của bạn) có cách pháp lý để kinh doanh ở quốc gia đó. Điều này bao gồm các tính năng xác minh tuổi, kinh doanh không bị cấm và không có tiền phạt nghiêm trọng.

4. Thủ tục đăng ký và giấy tờ liên quan:

Bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký công ty theo quy định của quốc gia. Điều này có thể bao gồm hồ sơ cài đặt, đăng ký tên công ty và có thể phải cung cấp bản sao giấy tờ cá nhân của người sáng lập.

5. Vị trí và không gian văn phòng:

Bạn cần có một địa chỉ thường trú hoặc văn phòng đại diện tại quốc gia đó. Một số quốc gia cũng yêu cầu bạn cung cấp thông tin về vị trí cụ thể của văn bản.

Quyền sở hữu nước ngoài:

Một số quốc gia có quy định về việc làm người nước ngoài sở hữu công ty ở họ, và có thể áp dụng giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty.
Như vậy, thực hiện thành lập chi nhánh công ty Việt Nam ở nước ngoài sẽ khá phức tạp vì đòi hỏi người thực hiện cần có khả năng nghiên cứu và am hiểu pháp luật tại các quốc gia mà Công ty Việt Nam dự định đặt chi nhánh.

>> Ngoài ra, nếu Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về cách thức thành lập công ty với số vốn nhỏ tại nước ngoài, có thể tham khảo bài viết sau: Cách thành lập công ty với số vốn nhỏ tại Mỹ

V. Ví dụ thành lập công ty ở nước ngoài

1. Viettel Telecom tại Lào:

Viettel đã thành lập công ty con tại Lào, mang tên "Unitel," để cung cấp dịch vụ viễn thông ở nước này. Unitel đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ di động lớn và phát triển nhanh chóng tại Lào.

2. Viettel Peru tại Peru:

Viettel đã mở chi nhánh tại Peru và đặt tên công ty con là "Bitel." Bitel đã phát triển mạng lưới Viễn thông và cung cấp dịch vụ di động tại Peru, trở thành một trong những nhà cung cấp quan trọng trên thị trường này.

3. Viettel Myanmar tại Myanmar:

Viettel đã mở chi nhánh tại Myanmar và thương hiệu của họ là "Mytel." Mytel đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông chất lượng tại Myanmar, cung cấp dịch vụ di động và Internet.

4. Viettel Timor-Leste tại Timor-Leste:

Viettel đã mở công ty tại Timor-Leste để phát triển dịch vụ Viễn thông ở quốc gia này. Công ty con của Viettel tại Timor-Leste đã giúp nâng cao khả năng tiếp cận Viễn thông cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

5. Viettel Cameroon tại Cameroon:

Viettel đã mở chi nhánh tại Cameroon và đặt tên công ty con là "Nexttel." Nexttel đã phát triển mạng lưới Viễn thông và cung cấp dịch vụ di động tại Cameroon, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực Viễn thông tại đây.

VI. Liên hệ dịch vụ tư vấn thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài của ACC 

ACC chuyên dịch vụ thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài

Liên hệ 19003330 hoặc 0846967979 (Zalo) để được tư vấn, báo phí ngay! 

Để đăng ký dịch vụ tư vấn thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài của ACC, hoặc khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp về lĩnh vực này, có thể tham khảo những phương thức sau:

+ Dịch vụ tư vấn thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài qua điện thoại hoặc emaill: Khách hàng gọi điện qua số điện thoại được ACC cung cấp trên trang chính thức để được tư vấn miễn phí, online:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Hoặc thông qua website chính thức của ACC là: https://accgroup.vn/  

+ Tư vấn trực tiếp về thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài. Với hình thức tư vấn trực tiếp, khách hàng có nhu cầu có thể đến trực tiếp gặp mặt và đặt ra mong muốn, yêu cầu với ACC để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài của chúng tôi.

>> Kính mời Quý khách hàng tham khảo video sau đây, về Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tại Mỹ:

VII. Câu hỏi thường gặp

1. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty con?

Công ty nước ngoài (công ty mẹ) nộp hồ sơ đề nghị thành lập công ty con tới Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi công ty con đặt trụ sở chính để được xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài nên chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Theo pháp luật Việt Nam, có 4 hình thức tổ chức mô hình doanh nghiệp ở Việt Nam gồm: Công ty cổ phần, công ty TNHH (một thành viên/ hai thành viên trở lên), công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.
Tùy thuộc vào nhu cầu tổ chức hoạt động, doanh nghiệp nước ngoài có thể lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp để hoạt động.

3. Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài uy tín, trọn gói cho khách hàng.

4. Chi phí dịch vụ tư vấn về thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (834 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (2)

  Nguyễn Loan
  Tôi ở Phú Thọ, tôi cần tư vấn thủ tục thành lập công ty con ở nước ngoài đối với công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên tại Việt Nam.
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  dạ mình liên hệ 19003330 để đội ngủ tư vấn viên hỗ trợ trực tiếp nhé
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo