Điều Kiện Và Kinh Doanh Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm

Điều Kiện Và Thủ Tục Kinh Doanh Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm
Điều Kiện Và Thủ Tục Kinh Doanh Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm

Điều kiện và thủ tục kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Cơ sở giết mổ gia cầm – cơ sở giết mổ bò – cơ sở giết mổ trâu bò – cơ sở giết mổ tập trung – cơ sở giết mổ tập trung là gì – cơ sở giết mổ an toàn thực phẩm – lò mổ bò – lò giết mổ bò – cơ sở giết mổ công nghiệp – kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc gia cầm – quy định cơ sở giết mổ gia súc – điều kiện cơ sở giết mổ – quy định cơ sở giết mổ – cơ sở giết mổ gà – quy định về cơ sở giết mổ nhỏ lẻ – cơ sở giết mổ là gì – kiểm tra cơ sở giết mổ – điều kiện kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm – cơ sở giết mổ lợn – quy định về cơ sở giết mổ lợn – thế nào là cơ sở giết mổ nhỏ lẻ – lò mổ lợn – quy chuẩn cơ sở giết mổ – quy định về cơ sở giết mổ gia cầm – quy định về cơ sở giết mổ – cơ sở giết mổ gia súc gia cầm – cơ sở giết mổ trâu – cơ sở giết mổ gà tphcm – cơ sở giết mổ vit -tiêu chuẩn về cơ sở giết mổ -nguyên tắc vệ sinh trong cơ sở giết mổ – điều kiện vệ sinh thú y cơ sở giết mổ – tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở giết mổ

Hầu hết khách hàng có nhu cầu mở cơ sở kinh doanh giết mổ đều gặp các vướng mắc trong giai đoạn chuẩn bị các điều kiện để xin cấp phép hoạt động cơ sở. ACC sẽ giúp khách hàng có cái nhìn tổng quát về vấn đề trên thông qua Điều kiện và thủ tục kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

1. Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để kinh doanh hợp pháp ngành nghề này, người kinh doanh cần chuẩn bị các điều kiện luật định và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở kinh doanh giết mổ.

Căn cứ vào Điều 20 Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; các điều kiện để kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm bao gồm:

1. Về nhân lực

 • Chủ cơ sở, người trực tiếp giết mổ, sơ chế có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Chủ cơ sở và người trực tiếp giết mổ, sơ chế phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

2. Về địa điểm giết mổ

 • Tách biệt với khu vực ô nhiễm môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật; các khu tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện;
 • Tách biệt khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm trước khi giết mổ; khu vực giết mổ và khu vực xử lý sau giết mổ; khu vực vệ sinh, thay đồ bảo hộ;
 • Có nước sử dụng cho giết mổ, sơ chế đáp ứng các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống; nước để vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt;
 • Có hệ thống thoát nước thải chảy từ khu vực yêu cầu vệ sinh cao sang khu vực yêu cầu vệ sinh thấp hơn; dụng cụ thu gom chất thải rắn có nắp đậy và lưu trữ ở khu vực riêng biệt.

3. Về thiết bị, dụng cụ giết mổ, sơ chế

 • Có thiết bị, dụng cụ giết mổ, sơ chế, chứa đựng đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

2. Thủ tục đăng ký kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Để được cấp giấy phép kinh doanh giết mổ, chủ kinh doanh cần phải thực hiện xin giấy cấp phép theo quy trình sau:

Bước 1: Chủ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật về đầu tư và an toàn thực phẩm; sau đó nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y tỉnh – nơi đặt cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại: bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
 • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT);
 • Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
 • Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

Bước 2: Cơ quan Thú y tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và các giấy tờ liên quan.

 • Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cần sửa đổi, bổ sung thì cán bộ thú y trực tiếp kiểm tra hướng dẫn chủ kinh doanh để hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trong 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan Thú y có phải tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh đối với cơ sở.

Bước 3: Chi cục Thú y sẽ thành lập Đoàn kiểm tra các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về vệ sinh thú y, cũng như các trang thiết bị, phương tiện, các dụng cụ sử dụng… đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Nếu đủ điều kiện thì đoàn sẽ xác nhận vào biên bản kiểm tra; nếu cơ sở không đảm bảo yêu cầu thì đoàn sẽ hướng dẫn chủ cơ sở sửa chữa đúng quy định.

Bước 4: Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở kinh doanh giết mổ.

Bước 5: Chủ cơ sở kinh doanh nhận Giấy chứng nhận tại Chi cục Thú y tỉnh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, chủ kinh doanh đã có thể vận hành và quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm một cách an toàn và hợp pháp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của ACC về cơ sở giết mổ gia cầm – cơ sở giết mổ bò – cơ sở giết mổ trâu bò – cơ sở giết mổ tập trung – cơ sở giết mổ tập trung là gì – cơ sở giết mổ an toàn thực phẩm – lò mổ bò – lò giết mổ bò – cơ sở giết mổ công nghiệp – kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc gia cầm – quy định cơ sở giết mổ gia súc – điều kiện cơ sở giết mổ – quy định cơ sở giết mổ – cơ sở giết mổ gà – quy định về cơ sở giết mổ nhỏ lẻ – cơ sở giết mổ là gì – kiểm tra cơ sở giết mổ – điều kiện kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm – cơ sở giết mổ lợn – quy định về cơ sở giết mổ lợn – thế nào là cơ sở giết mổ nhỏ lẻ – lò mổ lợn – quy chuẩn cơ sở giết mổ – quy định về cơ sở giết mổ gia cầm – quy định về cơ sở giết mổ – cơ sở giết mổ gia súc gia cầm – cơ sở giết mổ trâu – cơ sở giết mổ gà tphcm – cơ sở giết mổ vit -tiêu chuẩn về cơ sở giết mổ -nguyên tắc vệ sinh trong cơ sở giết mổ – điều kiện vệ sinh thú y cơ sở giết mổ – tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở giết mổ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận