Điều Kiện Hoàn Thuế GTGT Và Các Thông Tin Hoàn Thuế GTGT Cần Biết

Trang chủ / Blog / Điều Kiện Hoàn Thuế GTGT Và Các Thông Tin Hoàn Thuế GTGT Cần Biết

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được áp dụng cho các cơ sở kinh doanh. Các chính sách về thuế GTGT liên tục được sửa đổi và bổ sung để thích hợp với sự phát triển của kinh tế, xã hội. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về điều kiện hoàn thuế GTGT và các thông tin liên quan đến hoàn thuế GTGT được sửa đổi và bổ sung mới nhất theo Quy định của Nhà nước.

Thuế GTGT là gì?

Thuế GTGT được ban hành lần đầu tiên vào năm 1954 tại Pháp. Thuế GTGT viết tắt theo tiếng Pháp là TVA, theo tiếng Anh là VAT. Ở nước ta, Luật về thuế GTGT được thông qua tại kì họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 9 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1999.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)
Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế GTGT là thuế doanh thu, được đánh vào mỗi giai đoạn sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất cho tới khi tiêu thụ đến tay người tiêu dùng.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và các hàng hóa, dịch vụ khác

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và các mặt hàng, dịch vụ khác bao gồm:

  • Các cơ sở kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ
  •  Các cơ sở kinh doanh được cấp 1 trong 3 loại giấy: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư (hành nghề), quyết định thành lập công ty tại TP HCM  của cơ quan có thẩm quyền
  • Cơ sở kinh doanh phải có con dấu theo quy định pháp luật
  • Cơ sở kinh doanh phải thực hiện lập và lưu giữa các sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định pháp luật và kế toán
  • Cơ sở kinh doanh có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trùng với mã số thuế

Hồ sơ và thủ tục hoàn thuế GTGT

Để được hoàn thuế GTGT, các cơ sở kinh doanh ngoài việc chuẩn bị Giấy đề nghị hoàn trả NSNN mẫu 01/ĐNHT thì tùy thuộc vào mỗi đối tượng hoàn thuế mà cần chuẩn bị thêm các thủ tục hoàn thuế GTGT sau:

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Cơ sở kinh doanh chuẩn bị các hợp đồng mua bán, gia công, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các giấy tờ liên quan.

Hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu
Hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu

Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Chuẩn bị tờ khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT và các bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT.

Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động

Ngoài việc chuẩn bị các quyết định của cấp có thẩm quyền về sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động cần chuẩn bị thêm các hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế bắt đầu từ thời điểm hoạt động cho tới khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

  • Đối với trường hợp chủ dự án và nhà thầu chính

Các chủ dự án và nhà thầu chính cần chuẩn bị bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/ĐNHT được ban hành kèm theo Thông tư số 156.

Đồng thời, chuẩn bị các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn ODA là vay không hoàn lại hay vay ưu đãi (bản chụp có đóng dấu và ký xác nhận của người có thẩm quyền). Đối với các trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ cần xuất trình lần đầu.

Chuẩn bị giấy xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA cho thấy hình thức cung cấp dự án ODA là không hoàn lại hay vay được nhàn nước ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được ngân sách của nhà nước cung cấp nguồn vốn đối ứng để trả thuế GTGT. Tài liệu này chỉ cần nộp với hồ sơ hoàn thuế lần đầu.

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA
Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Nếu người lập hồ sơ hoàn thuế là nhà thầu chính thì người những tài liệu trên còn phải cung cấp thêm xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được ngân sách của nhà nước duyệt vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá đã bao gồm thuế GTGT, giá thanh toán theo kết quả thầu không bao gồm thuế GTGT và đều nghị hoàn thuế.

  • Đối với trường hợp văn phòng đại diện là nhà tài trợ dự án ODA

Trong trường hợp này, hồ sơ hoàn thuế GTGT cần có bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu 01-1/ĐNHT.

Chuẩn bị các văn bản thỏa thuận giữa cơ quan NN có thẩm quyền Việt Nam và nhà tài trợ thành lập văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của văn phòng).

  • Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ có thuế GTGT ở Việt nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo

Trong trường hợp này cần chuẩn bị các bảng kê khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 01-1/ĐNHT, các văn bản phê duyệt các khoản viện trợ của các cấp có thẩm quyền (bản chụp có xác nhận của người nộp thuế).

Hoàn thuế GTGT cho các cá nhân, tổ chức
Hoàn thuế GTGT cho các cá nhân, tổ chức

Đồng thời, chuẩn bị thêm các văn bản xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính về khoản tiền viện trợ, trong đó có ghi rõ: tên tổ chức viên trợ, giá trị viện trợ, cơ quan tếp nhận và quản lý viện trợ.

  • Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng mà trong nước chưa sản xuất được phải nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Với trường hợp này, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách NN theo mẫu 01/ĐNHT được ghi rõ số thuế GTGT và cam kết của doanh nghiệp cùng bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu theo mẫu 01-4/ĐNHT.

  •  Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Với trường hợp này cần chuẩn bị giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần theo mẫu 02/ĐNHT.

Giấy chứng nhận cư trú (bản gốc hoặc bản chụp đã công chứng) do cơ quan thuế của nước cư trú cấp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Bản chụp các hợp đồng về kinh tế, cung cấp dịch vụ, đại lý, ủy thác, chuyển giao công nghệ, hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam. Các loại giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, chứng nhận góp vốn vào công ty tại Việt Nam có xác nhận của người nộp thuế.

Chuẩn bị giấy xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam đã thực hiện ký kết hợp đồng về thời gian và tình hình hoạt động thực tế theo hợp đồng (trừ hãng vận tải nước ngoài).

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân ủy quyền cho đại diện hợp pháp thì cần chuẩn bị thêm giấy ủy quyền và tổ chức, cá nhân lập giấy ủy quyền cần chuẩn bị thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hoặc công chứng theo quy định.

Nếu các tổ chức, cá nhân không cung cấp đủ thông tin, tài liệu theo quy định thì cần giải trình cụ thể tại Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định 02/ĐNHT.

Các thủ tục hoàn thuế GTGT khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh thường tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp. Là một trong các đơn vị chuyên cung cấp giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, ACC group giúp khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đầy đủ, chi tiết theo đúng quy định về thuế và kế toán được Nhà nước Việt Nam ban hành.

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua website: AccGroup.vn hoặc hotline: 090.992.8884 để được tư vấn chi tiết, hỗ trợ kịp thời, sử dụng dịch vụ trọn gói, an toàn với giá thành tốt nhất.

Báo giá dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Công ty Acc

Công việc của kế toán thuế

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »