Điều kiện để kinh doanh lữ hành nội địa (Cập nhật 2021)

logo accACC
Lin Lin

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Trong tình hình thị trường kinh tế phát triển, cùng với đó là nhu cầu du lịch ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, ngày càng nhiều doanh nghiệp hướng đến mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành nội địa.

Bài viết dưới đây ACC sẽ cung cấp đến quý khách những thông tin liên quan đến các quy định pháp luật về Điều kiện để kinh doanh lữ hành nội địa (cập nhật 2021).

 1. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Được quy định tại Điều 31 Luật Du lịch 2017, khi một doanh nghiệp muốn kinh doanh lữ hành mà cụ thể là điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

        Thứ nhất, doanh nghiệp đó phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

        Thứ hai, ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

        Thứ ba, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; quy nhiên có một số trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên nhưng thuộc chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. 

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành được Luật Du lịch đinh nghĩa là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Căn cứ theo Thông tư 06/2017 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13 /2019/TT-BVHTTDL quy định chi tiết những chuyên ngành ngành về lữ hành là một trong các chuyên ngành sau:

 •   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 •   Quản trị lữ hành;
 •   Điều hành tour du lịch;
 •   Marketing du lịch;
 •   Du lịch;
 •   Du lịch lữ hành;
 •   Quản lý và kinh doanh du lịch;
 •   Quản trị du lịch MICE;
 •   Đại lý lữ hành;
 •   Hướng dẫn du lịch;
 •   Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực; (*)
 •   Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp. (**)

        Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại hai trường hợp (*) và (**) phải bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.’’

Như vậy, khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện để kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch 2017 sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa sau khi nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

2.  Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Đối với Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – nơi doanh nghiệp có trụ sở.

3. Hồ sơ và trình tự thực hiện việc đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

3.1 Hồ sơ bao gồm:

        Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

        Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

        Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

        Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

        Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

3.2 Trình tự thực hiện:

        Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;

         Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp.

4.  Những câu hỏi thường gặp về điều kiện để kinh doanh lữ hành nội địa

4.1 Khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phải, doanh nghiệp phải sử dụng mẫu văn bản nào?

Theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

4.2 Sau khi đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp có nghĩa vụ gì?

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, trách nhiệm doanh nghị kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm:

–  Tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trực tiếp kinh doanh các sản phẩm du lịch;

–  Sử dụng dịch vụ do tổ chức, cá nhân thuộc Danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch cung cấp trong trường hợp không trực tiếp kinh doanh các sản phẩm du lịch này.

4.3 Trường hợp những văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì có cần sự công nhận của cơ quan nhà nước Việt Nam không?

Trong trường hợp này, những văn bằng phải được sự công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.4  Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được pháp luật quy định là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Với những thông tin về Điều kiện để kinh doanh lữ hành nội địa (cập nhật 2021) trên đây, ACC đã giúp quý khách hiểu rõ hơn về những điều kiện mà pháp luật đã quy định để một doanh nghiệp có thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành nội địa.

Nếu quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ trong việc tư vấn điều kiện để kinh doanh lữ hành nội địa (cập nhật 2021) vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Cơ sở pháp lý:

·       Thông tư số 13 /2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận