messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ tư vấn về đầu tư (trực tiếp và gián tiếp) (Cập nhật 2023)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và gián tiếp là hai hình thức thu hút vốn đầu tư quốc tế nhằm đánh thức các nguồn lực trong nước vận động đồng thời bảo toàn và sinh lợi cho chủ sở hữu vốn. Vậy đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài là gì? Các quy định liên quan đến đầu tư trực tiếp và gián tiếp?

Dịch vụ tư vấn về đầu tư (trực tiếp và gián tiếp)

      Dịch vụ tư vấn về đầu tư (trực tiếp và gián tiếp)

1. Hình thức đầu tư trực tiếp.

1.1. Đầu tư trực tiếp là gì ?

Đầu tư trực tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tự trực tiếp nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Các hình thức đầu tư trực tiếp theo Luật đầu tư năm 2020 của Việt Nam bao gồm các hình thức sau: – Thành lập các tổ chức kinh tế; – Thực hiện dự án đầu tư; – Đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC; – Mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một khoản đầu tư được thực hiện bởi một công ty hoặc cá nhân ở một quốc gia vào lợi ích kinh doanh ở một quốc gia khác.

* Cách thức đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài thường được thực hiện trong các nền kinh tế mở cung cấp lực lượng lao động lành nghề và triển vọng tăng trưởng trên trung bình cho nhà đầu tư, trái ngược với các nền kinh tế được kiểm soát chặt chẽ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài thường liên quan đến nhiều hơn là chỉ đầu tư vốn.

* Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài.

– Đầu tư trực tiếp theo chiều ngang đề cập đến nhà đầu tư thiết lập cùng loại hình hoạt động kinh doanh ở nước ngoài khi nó hoạt động ở nước sở tại, ví dụ, nhà cung cấp điện thoại di động có trụ sở tại Hoa Kỳ mở cửa hàng tại Trung Quốc.
– Đầu tư theo chiều dọc là một trong đó các hoạt động kinh doanh khác nhau nhưng có liên quan từ hoạt động kinh doanh chính của nhà đầu tư được thành lập hoặc mua lại ở nước ngoài, chẳng hạn như khi một công ty sản xuất quan tâm đến một công ty nước ngoài cung cấp các bộ phận hoặc nguyên liệu cần thiết cho công ty sản xuất để làm cho sản phẩm của mình.
– Một loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài là một công ty mà một công ty hoặc cá nhân đầu tư nước ngoài vào một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của họ ở nước sở tại. Vì loại hình đầu tư này liên quan đến việc tham gia vào một ngành mà nhà đầu tư không có kinh nghiệm trước đó, nên nó thường có hình thức liên doanh với một công ty nước ngoài đã hoạt động trong ngành.

1.3. Ví dụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Ví dụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm sáp nhập, mua lại, bán lẻ, dịch vụ, hậu cần và sản xuất, trong số những người khác. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và luật điều chỉnh chúng có thể là mấu chốt cho chiến lược tăng trưởng của công ty.
 
Chẳng hạn, năm 2020, Apple có trụ sở tại Hoa Kỳ đã công bố khoản đầu tư 507,1 triệu đô la để thúc đẩy công việc nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ ba của Apple sau châu Mỹ và châu Âu. Khoản đầu tư được công bố đã thúc đẩy sự tăng trưởng của CEO Tim Cook đối với thị trường Trung Quốc mặc dù doanh thu Trung Quốc của Apple giảm 12% so với cùng kỳ trong quý trước thông báo.
 
Nền kinh tế Trung Quốc đã được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI nhắm vào sản xuất và dịch vụ công nghệ cao của quốc gia, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tăng trưởng lần lượt 11,1% và 20,4% trong nửa đầu năm 2017. Trong khi đó, thoải mái Các quy định FDI ở Ấn Độ hiện cho phép đầu tư trực tiếp 100% nước ngoài vào bán lẻ một thương hiệu mà không cần sự chấp thuận của chính phủ. Quyết định theo quy định được báo cáo tạo điều kiện cho Apple mong muốn mở một cửa hàng vật lý tại thị trường Ấn Độ. Cho đến nay, iPhone của công ty chỉ có sẵn thông qua các nhà bán lẻ trực tuyến và vật lý của bên thứ ba.

2. Hình thức đầu tư gián tiếp:

2.1. Đầu tư gián tiếp là gì ?

Đầu tư gián tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư nhưng không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình mà thông qua một bên thứ ba giúp mình kiểm soát, thực hiện dự án đầu tư. Các hình thức đầu tư gián tiếp theo Luật đầu tư năm 2020 bao gồm các hình thức: đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn (Không bao gồm trường hợp mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh).

2.2. Các hình thức đầu tư gián tiếp tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư gián tiếp tại Việt Nam được quy định như sau:

– Được tiến hành góp vốn, mua cổ phần trong các công ty Việt Nam chưa được niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, khi tham gia đầu tư theo hình thức này, nhà đầu tư không được trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

– Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam đã niêm yết trên thị trường chứng khoán và thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM).

– Được quyền mua bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

– Mua bán các loại giấy tờ có giá trị ngang với tiền Việt Nam đồng, loại giấy tờ này được phát hành hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

– Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn, chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư hoạt động theo quy định pháp luật.

– Thông qua các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư bằng hình thức ủy thác bằng Việt Nam đồng.

– Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài được tiến hành thực hiện các hình thức đầu tư gián tiếp theo quy định pháp luật.

2.3. Nguyên tắc chung khi đầu tư gián tiếp

So với hình thức đầu tư trực tiếp, nguyên tắc của hình thức này đơn giản hơn hẳn. Cụ thể như sau:

– Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư phải thực hiện bằng đồng Việt Nam và thông qua một tài khoản ngân hàng theo quy định.

– Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-NHNN.

– Theo quy định, nhà đầu tư chỉ được chuyển đúng số tiền đầu tư đã cam kết. Số tiền đầu tư khi chuyển vào tài khoản ngân hàng là tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền tiết kiệm tại các chi nhánh, tổ chức tín dụng ngoài Việt Nam. Hình thức đầu tư gián tiếp phù hợp với các dự án có quy mô vừa và nhỏ, vì không thành lập công ty nên thủ tục đầu tư khá đơn giản và nhanh chóng. 

2.4. Ví dụ về đầu tư gián tiếp

Ông A góp vốn vào công ty hợp danh B ( ông A là thành viên góp vốn)để hàng tháng hưởng lợi nhuận từ số vốn góp của mình.

3. Phân biệt giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

Đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp
Khái niệm Là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tự trực tiếp nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng  phần vốn góp của mình trong hoạt động đầu tư kinh doanh Là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư, nhưng không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình mà thông qua một bên thứ ba giúp mình thực hiện hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh
Hình thức – Thành lập tổ chức kinh tế; – Thực hiện dự án đầu tư; – Theo hợp đồng BBC; – Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp Đầu tư cổ phần, mua cổ phần, phần vốn góp
Quyền kiểm soát Nắm quyền quản lý, kiểm soát trực tiếp. Chủ đầu tư tự quyết định đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi Mua chứng khoán và không nắm quyền kiểm soát trực tiếp. Bên tiếp nhận đầu tư (vốn) có toàn quyền chủ động trong kinh doanh
Phương tiện đầu tư Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một tỷ lệ vốn tối thiểu trong vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tùy theo quy định của pháp luật từng nước Số lượng chứng khoán mà các công ty nước ngoài được mua có thể bị khống chế ở mức độ nhất định tùy theo từng nước; thường là < 10%
Xu hướng đầu tư Hướng đầu tư từ nước phát triển sang nước đang phát triển Hướng đầu tưừ các nước phát triển với nhau hoặc đang phát triển hơn là luân chuyển các nước kém phát triển
Rủi ro và lợi nhuận Rủi ro theo tỉ lệ vốn đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải chịu phần rủi ro mà mình đã đầu tư vào doanh nghiệp. Lợi nhuận thu được theo lợi nhuận của công ty và được phân chia theo tỷ lệ góp vốn,  nhà đầu tư sẽ được hưởng và chia theo tỉ lệ phần góp của mình Rủi ro ít, bên nhận đầu tư sẽ phải gánh chịu rủi ro. Lợi nhuận thu được chia theo cổ tức hoặc việc bán Chứng khoán thu chênh lệch
Thủ tục đầu tư Nhà đầu tư phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải thực hiện các thủ tục thành lập tổ chức kinh tế sau đó mới thực hiện góp vốn Nhà đầu tư tiến hành góp vốn và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế
Đăng ký góp vốn Không có quy định Nhà đầu tư thuộc Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư 2020 phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn

4. Dịch vụ tư vấn về đầu tư (trực tiếp và gián tiếp) tại Luật ACC

ACC là một trong những công ty đứng đầu cả nước về tư vấn Dịch vụ tư vấn về đầu tư (trực tiếp và gián tiếp). Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ dịch vụ trọn gói từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi trao kết quả cho Qúy khách. Đến với ACC, Khách hàng sẽ được những lợi ích:

+ Chi phí hợp lý, nhanh chóng, gọn lẹ;

+ Tư vấn đầy đủ, cụ thể về các vấn đề liên quan;

+ Tiếp thu các trường hợp của Qúy khách, phân tích vấn đề và đưa phương án xử lý tốt nhất, giúp khách hàng có những trải nghiệm về dịch vụ tốt hơn;

+ Hỗ trợ khách các thủ tục, giấy tờ liên quan khác.

5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn về đầu tư (trực tiếp và gián tiếp) tại Luật ACC

           Chúng tôi là doanh nghiệp được cấp phép theo quy định của pháp luật

·         Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đặc biệt cung cấp dịch vụ tư vấn về đầu tư (trực tiếp và gián tiếp)

·         Cam kết xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác với giá cả hợp lý.

·         Luôn thông báo, cập nhật tiến độ cho khách hàng nhằm giúp khách hàng nắm bắt tình hình của doanh nghiệp.

·         Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sai sót.

6. Câu hỏi thường gặp

Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài?

Bao gồm: mua cổ phần; cổ phiếu; trái phiếu và giấy tờ có giá khác tại một quốc gia theo qui định pháp luật về chứng khoán; và các pháp luật khác có liên quan.

Đầu tư gián tiếp là gì?

Đầu tư gián tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư nhưng không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình mà thông qua một bên thứ ba giúp mình kiểm soát, thực hiện dự án đầu tư.

Tác động của đầu tư gián tiếp nước ngoài đến bên chủ đầu tư?

Lợi nhuận tương đối ổn định. Có thể hạn chế rủi ro khi phân tán vốn đầu tư tại nhiều dự án khác nhau

Các hình thức đầu tư trực tiếp?
Theo Luật đầu tư năm 2020 của Việt Nam bao gồm các hình thức sau:
– Thành lập các tổ chức kinh tế;
– Thực hiện dự án đầu tư;
– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC;
– Mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh.
 
Bài viết trên là những thông tin chi tiết và cụ thể về Dịch vụ tư vấn về đầu tư (trực tiếp và gián tiếp)Nếu có những thắc mắc hay câu hỏi cần giải đáp liên quan đến các vấn đề pháp lý nói chung hay việc đầu tư nước ngoài nói riêng, hãy liên hệ Công ty Luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.231

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.778

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 1.965

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.122

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.598

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 3.001

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *