Dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn

Giấy khai sinh là một trong những thủ tục cần thiết khi đánh dấu sự ra đời của một đứa trẻ. Do vậy dịch vụ làm giấy khai sinh luôn là dịch vụ cần thiết mọi thời điểm. Và nhiều người vẫn thắc mắc rằng dịch vụ là giấy khai sinh như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc đó thì bài viết sau đây về dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn sẽ là một bài mẫu cụ thể về dịch vụ này dành cho các thắc mắc của mọi người. Các quy định vBiênề dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn như thế nào. Để tìm hiểu hơn về dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn nhé.

1. Làm lại giấy khai sinh là gì?

 • Làm lại giấy khai sinh có hay còn gọi là đăng ký lại khai sinh đối với trường hợp này xảy ra khi:
  • Hồ sơ lưu trữ gốc tại địa phương nơi đăng ký khai sinh không còn lưu giữ, công dân sẽ phải tiến hành đăng ký khai sinh lại;

 • Làm lại giấy khai sinh hay đăng ký khai sinh khác với bản khai sinh trước thì trong trường hợp này sẽ là:
  • Đăng ký lại khi mất hồ sơ lưu trữ gốc phía trên bởi quý khách có nhu cầu thay đổi một số thông tin cá nhân so với khai sinh trước đó. Ví dụ đăng ký thay đổi họ tên, dân tộc …
 • Làm lại giấy khai sinh được hiểu là xin cấp lại một bản khai sinh khi:
  • Làm lại giấy khai sinh được là xin cấp lại một bản khai sinh “màu xanh” tương tự như bản gốc đã được cấp trước đó do công dân làm mất bản gốc;

Như vậy, có thể thấy việc làm lại giấy khai sinh xảy ra trong nhiều trường hợp khác nhau và được quy định khác nhau đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Dịch vụ làm lại giấy khai sinh theo quy định hiện hành

Dịch vụ làm lại giấy khai sinh là một loại dịch vụ trong mạng lưới hệ thống ngành Nước Ta theo pháp luật của pháp lý, thay mặt đại diện người mua thực thi những thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh. Gọi dịch vụ làm lại giấy khai sinh là loại dịch vụ trong mạng lưới hệ thống ngành Nước Ta bởi vì khái niệm về giấy khai sinh quy định khá cụ thể như sau:

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 có định nghĩa về giấy khai sinh:

 • Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh.

Như vậy, khi thực hiện thủ tục làm lại giấy khai sinh là xin cấp lại giấy khai sinh đã được cấp trước đó khi ĐK khai sinh bởi một số ít nguyên do chủ quan hay khách quan …

3. Điều kiện cấp lại giấy khai sinh theo quy định hiện hành

Về điều kiện cấp lại giấy khai sinh thì theo quy định Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch về điều kiện cấp lại giấy khai sinh như sau:

 • Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
 • Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
 • Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

4. Xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu

 • Theo Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành luật hộ tịch thì việc xin cấp lại giấy khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã ĐK khai sinh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhu yếu thường trú, thực thi ĐK lại khai sinh.

5. Các giấy tờ cần thiết khi cấp lại giấy khai sinh theo quy định

Căn cứ theo quy định hiện hành Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch về các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký lại giấy khai sinh như sau:

 • Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
 • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

6. Thời gian làm lại giấy khai sinh trong bao lâu?

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành là Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch về cấp lại giấy khai sinh thì thời gian làm lại giấy khai sinh như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất, Ủy ban nhân dân nơi đã ĐK khai sinh trước kia triển khai kiểm tra, xác định và vấn đáp bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch
 • Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được tác dụng xác định về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã ĐK khai sinh, nếu thấy hồ sơ vừa đủ, đúng mực, đúng pháp luật pháp lý công chức tư pháp – hộ tịch triển khai việc làm lại giấy khai sinh như pháp luật.

7. Lệ phí cấp lại giấy khai sinh hiện nay là bao nhiêu?

 • Lệ phí làm lại giấy khai sinh sẽ được thu theo mức lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từng nơi quy định. Đặc biệt phí làm lại giấy khai sinh sẽ được không lấy phí cho người thuộc mái ấm gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.

8. Mẫu đơn cấp lại giấy khai sinh theo quy định hiện hành

Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh bị mất, mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng sinh hay tờ khai đăng ký lại khai sinh được viết theo thể thức, theo mẫu do pháp luật quy định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

        Kính gửi:

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………

Giấy tờ tùy thân: …………………………………

Quan hệ với người được khai sinh: …………………

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………ghi bằng chữ:…………………

Giới tính:………….. Dân tộc: …….. Quốc tịch: ………..

Nơi sinh:……………………………

Quê quán: …………………………………

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:……………………………………

Năm sinh:………………Dân tộc:……………..Quốc tịch: …………………

Nơi cư trú: …………………………………

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………………………

Năm sinh: ………………Dân tộc:…………..Quốc tịch: …………………

Nơi cư trú: ………………………………

Đã đăng ký khai sinh tại: ……………………………

(Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây)

Giấy khai sinh số: ……………….., quyển số ………. ngày …… / ………./……………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đủ các giấy tờ hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

                                Làm tại: …………, ngày ……….. tháng …… năm ……..

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

9. Các bước thực hiện làm lại giấy khai sinh hiện nay của ACC

Khi ACC nhận được yêu cầu của khách hàng về việc làm lại giấy khai sinh thì sẽ tiến hành các bước giải quyết vấn đề cho khách hàng như sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng và nắm bắt các thông tin liên quan
 • Bước 2 : Giới thiệu cơ bản về dịch vụ làm lại giấy khai sinh của Công ty Luật ACC và thực thi làm giá dịch vụ
 • Bước 3 : Trao đổi với khách hàng về dịch vụ của ACC, đồng thời thực hiện ký kết hợp đồng nhằm xác định dịch vụ của ACC với khách hàng.
 • Bước 4 : Khách cung cấp những hồ sơ như : Thông tin cá nhân, các tài liệu liên quan, …
 • Bước 5 : Dịch vụ làm lại giấy khai sinh thực thi hoàn thành xong hồ sơ và đại diện thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin cấp lại giấy khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền
 • Bước 6: Dịch vụ làm lại giấy khai sinh của Luật ACC thay mặt khách hàng nhận giấy khai sinh và trao tận tay cho khách hàng.

10. Các câu hỏi thường gặp về dịch vụ làm lại giấy khai sinh

Làm lại giấy khai sinh thì nội dung có thay đổi không?

 • Khi đăng ký lại việc sinh, nếu người đi đăng ký làm lại giấy khai sinh  xuất trình bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung khai sinh được ghi theo nội dung của bản sao giấy khai sinh đó.

Những giấy tờ khác liên quan khi thực hiện cấp lại giấy khai sinh là gì?

Nếu như đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như:

 • Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó.

Quê quán thay đổi thì đăng ký lại giấy khai sinh sẽ ghi quê quán ở đâu?

 • Nếu như địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

Nếu thông tin cá nhân không thống nhất thì làm lại giấy khai sinh như thế nào?

 • Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên.

11. Kết luận dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn

Dịch vụ làm lại giấy khai sinh là một dịch vụ khá đặc thù và được pháp luật quy định cụ thể từ điều kiện làm lại giấy khai sinh, thủ tục, thời gian, cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các quy định pháp luật hiện hành đã cung cấp khá đầy đủ để làm căn cứ nhằm thực hiện việc làm lại giấy khai sinh đúng với các quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về dịch vụ làm lại giấy khai sinh tại thị xã Sầm Sơn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (963 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo