Dịch vụ làm Giấy phép Đo đạc bản đồ (2024)

Giấy phép đo đạc bản đồ là một loại giấy phép được tổ chức kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ quan tâm. Hiện nay, nhiều tổ chức có nhu cầu tìm hiểu dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ để được hướng dẫn làm hồ sơ, trình tự thủ tục làm giấy phép,... Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của ACC về dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ.

dich-vu-lam-giay-phep-do-dac-ban-do

Dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ

1. Điều kiện làm giấy phép đo đạc bản đồ

Giấy phép đo đạc bản đồ là một loại giấy phép được cấp cho tổ chức kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép theo quy định của Chính phủ.

Theo Điều 52 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 thì điều kiện cấp giấy phép đo đạc bản đồ đối với các đối tượng như sau:

Tổ chức muốn được cấp giấy phép đo đạc bản đồ phải đảm bảo điều kiện:

 • Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;
 • Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định tại Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;
 • Có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Chính phủ;
 • Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.

Nhà thầu nước ngoài được cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, trong đó có hoạt động đo đạc và bản đồ;
 • Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu.

Điều kiện, thủ tục và lệ phí cấp phép chững chỉ hành nghề xây dựng được quy định như thế nào? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

2. Thủ tục làm giấy phép đo đạc bản đồ

2.1 Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Điều 32 Nghị định 27/2019/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đo đạc bản đồ gồm có:

Hồ sơ đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép:

 • Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP;
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai hoặc tệp tin bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ Hạng I, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ.

Hồ sơ đối với nhà thầu nước ngoài:

 • Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP;
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định trúng thầu (hoặc quyết định được chọn thầu) của chủ đầu tư, trong đó có nội dung về đo đạc và bản đồ thuộc danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép;
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với nhân viên kỹ thuật là người nước ngoài; hoặc văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ là người Việt Nam phù hợp với số lượng và trình độ chuyên môn trong hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu;
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu.

2.2 Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Căn cứ vào từng đối tượng có nhu cầu cấp giấy phép khác nhau thì hồ sơ được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền khác nhau.

Ví dụ: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập; tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;… thì gửi 01 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều kiện, thủ tục và lệ phí cấp phép chững chỉ hành nghề xây dựng được quy định như thế nào? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

2.3 Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra, thẩm định sự phù hợp của hồ sơ về nhân lực, phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ so với thực tế của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; xác định năng lực của tổ chức trong việc thực hiện các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép.

Nếu tổ chức không đạt điều kiện cấp giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo, nêu rõ lý do không cấp giấy phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Trường hợp hồ sơ đã được kiểm tra, thẩm định đạt yêu cầu thì thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

3. Dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ

3.1 Dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ hỗ trợ những công việc gì?

Có thể thấy, để được cấp giấy phép đo đạc bản đồ thì các tổ chức, nhà thầu cần phải thực hiện rất nhiều bước phức tạp. Với đội ngũ chuyên viên, Luật sư giàu kinh nghiệm của ACC hỗ trợ dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ với các hoạt động sau:

- Tư vấn cụ thể về điều kiện, hồ sơ làm giấy phép đo đạc bản đồ;

- Hỗ trợ thẩm định, kiểm tra các điều kiện cấp giấy phép đo đạc bản đồ;

- Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ và nộp đến cơ quan có thẩm quyền;

- Theo dõi sát sao hồ sơ, sửa đổi, bổ sung nếu có yêu cầu;

- Nhận kết quả, bàn giao giấy phép trực tiếp cho khách hàng.

3.2 Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ

Với dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ nêu trên, quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin, hồ sơ cần thiết mà không phải tự mình làm việc với cơ quan có thẩm quyền, hạn chế những vướng mắc khi làm việc với cơ quan nhà nước, đảm bảo nhận được kết quả như mong đợi.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về dịch vụ làm giấy phép đo đạc bản đồ hay có bất kỳ vướng mắc gì, quý khách hàng vui lòng liên hệ với ACC qua các thông tin sau:

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1197 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo