messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Quận Cầu Giấy

Hiện nay có nhiều đơn vị, tổ chức, thậm chí là cá nhân/nhóm cá nhân có nhu cầu thực hiện đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, họ lại chưa nắm được quy định pháp luật hay các yêu cầu về việc nộp đơn bảo hộ. Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Quận Cầu Giấy của Công ty Luật ACC sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc này một cách nhanh chóng, chính xác.

1. Điều kiện, thủ tục đăng ký sáng chế

1.1 Điều kiện

Theo khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì: Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, việc đăng ký sáng chế đồng nghĩa với việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ thì điều kiện chung để bảo hộ sáng chế gồm có:

* Đối với trường hợp sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế, phải đáp ứng các điều kiện:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

* Đối với trường hợp sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính mới;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

* Cụ thể về các điều kiện như sau:

Tính mới của sáng chế:

– Tính mới được thể hiện như sau: Sáng chế chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

– Chưa bị bộc lộ công khai được hiểu là trường hợp chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Trình độ sáng tạo của sáng chế:

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

1.2 Thủ tục đăng ký sáng chế

Bước 1: Chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế và nộp đến cơ quan có thẩm 

Đơn đăng ký sáng chế phải đảm bảo quy định sau:

– Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.

– Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện:

+ Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;

+ Giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế;

+ Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

– Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ.

– Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế.

Đơn được nộp cho: Cục Sở hữu trí tuệ (Quận Cầu Giấy) hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hình thức đơn

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn và tiến hành thẩm định hình thức đơn có tuân thủ các quy định về hình thức hay không.

– Nếu đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

– Nếu đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn. Thông báo này nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

– Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;

– Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

– Đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

– Đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

2. Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Quận Cầu Giấy Của ACC

Công ty Luật ACC cung cấp Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Quận Cầu Giấy với những công việc sau;

 • Tư vấn quy định pháp luật về vấn đề đăng ký sáng chế;
 • Hỗ trợ soạn đơn đăng ký sáng chế;
 • Nộp đơn, theo dõi đơn, chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu;
 • Tiếp nhận yêu cầu tra cứu đơn sáng chế, tra cứu tính mới, chứng minh tính sáng tạo của sáng chế;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Nhận và trả kết quả trực tiếp đến khách hàng.

Mọi công việc mà ACC hỗ trợ khách hàng đều được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên giỏi kiến thức chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tế. Các chuyên viên làm việc một cách chuyên nghiệp, khéo léo, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh.

Công ty Luật ACC ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng, các thủ tục hỗ trợ khách hàng được thực hiện một cách chuyên nghiệp, tận tâm. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về vấn đề chất lượng và thời gian giải quyết thủ tục đăng sáng chế tại Quận Cầu Giấy.

3. Lệ phí đăng ký sáng chế tại Quận Cầu Giấy

Theo quy định hiện hành, khi đăng ký sáng chế, chủ đơn phải chịu 2 loại phí chính là phí thẩm định nội dung và thẩm định hình thức.

– Phí thẩm định nội dung: 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập)

– Phí thẩm định hình thức: 20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập)

– Phí : 10.000 Đồng (Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi.10.000 đồng/trang)

– Phí : 40.000 Đồng (Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 đồng/trang)

– Phí : 100.000 đồng (Phí phân loại quốc tế về sáng chế. 100.000 đồng/phân nhóm)

– Phí : 120000 đồng (Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ)

– Phí : 120000 đồng (Phí công bố đơn. 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))

– Phí : 120000 Đồng (Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ. 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))

– Phí : 600000 Đồng (Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu cầu))

– Phí : 600000 Đồng (Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định. 600.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))

– Phí : 900000 Đồng (Phí thẩm định. 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))

– Lệ phí : 120000 Đồng (Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ (từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập))

– Lệ phí : 150000 Đồng (Lệ phí nộp đơn (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập).

4. Đối tượng, thời hạn giải quyết đăng ký sáng chế

4.1 Đối tượng được quyền đăng ký sáng chế 

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã), Tổ chức nước ngoài có quyền đăng ký sáng chế.

4.2 Thời hạn giải quyết yêu cầu đăng ký sáng chế là bao lâu?

Theo Khoản 15 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì thời hạn như sau:

– Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký: 01 tháng, kể từ ngày nộp đơn.

– Thời hạn thẩm định nội dung: Không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

– Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1 Thành phần hồ sơ đăng ký sáng chế

Hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký sáng chế;

– Bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ sáng chế;

– Bản tóm tắt sáng chế (02 bản);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;

– Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).

5.2 Thời hạn người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn có tính vào thời hạn thẩm định nội dung, hình thức đơn không?

Theo Khoản 15 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn thẩm định đơn (hình thức và nội dung).

Trên đây là toàn bộ thông tin về Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Quận Cầu Giấy mà ACC cung cấp. Khách hàng có vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua một trong các thông tin sau đây:

 • HOTLINE: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Mail: info@accgroup.vn
5/5 - (4925 bình chọn)
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.712

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 3.031

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.552

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.292

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.659

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *