messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Mỗi một tác phẩm được sáng tạo ra đều có khả năng đem lại nguồn tài chính cho người tạo ra tác phẩm. Đăng ký bản quyền tác giả là việc rất quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tác phẩm cũng như tác giả của tác phẩm đó. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà một số tác giả không thể tự mình thực hiện việc đăng ký quyền được mà phải ủy quyền cho người khác, thông thường là các đơn vị chuyên cung cấp các dịch pháp lý. Trong bài viết này ACC sẽ giới thiệu đến bạn đọc Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

1. Đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil là gì?

Quyền tác giả được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

 • Sáng tạo: không sao chép từ tác phẩm khác, tác phẩm phải mang tính nguyên gốc
 • Sở hữu: tổ chức cá nhân sở hữu theo các hình thức luật quy định như là thông qua hợp đồng, chuyển giao quyền…

Đăng ký bản quyền tác giả hay còn được gọi là đăng ký quyền tác giả. Mặc dù quyền tác giả được bảo hộ tự động, dẫn đến nhiều tác giả chủ quan trong việc đi đăng ký bản quyền tác giả. Dẫn đến tương lai nếu xảy ra tranh chấp thì sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh quyền tác giả của mình. Do đó việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ bảo vệ quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình bao gồm quyền nhân thânquyền tài sản.

2. Thời điểm xác lập quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi bổ sung 2009, 2019):

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.”

Như vậy từ khi tác phẩm được tạo ra (bằng trí óc, không sao chép) thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định (thể hiện ra giấy, hoặc ra những chất liệu chứa đựng được ý tưởng bao gồm bản ghi âm, bản nhạc,…) thì quyền tác giả đã được xác lập.

Tuy nhiên, cần phải thực hiện đăng ký bản quyền tác giả để làm minh chứng pháp lý rõ nhất tránh trường hợp về sau xảy ra các tranh chấp về quyền tác giả.

3. Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Đăng ký bản quyền tác giả là việc rất quan trọng để bảo vệ cho chính tác giả – người tạo nên tác phẩm. Đăng ký bản quyền tác giả sẽ giúp giảm tránh các trường hợp sao chép, sử dụng khi không được sự đồng ý cho phép từ phía tác giả.

Mỗi một tác phẩm được sáng tạo ra đều có khả năng đem lại nguồn tài chính cho người tạo ra tác phẩm. Nếu không đăng ký bản quyền tác giả, có thể dẫn đến tác phẩm bị khai thác thương mại ngoài ý muốn của chính tác giả. Ảnh hưởng đến thu nhập của tác giả đối với tác phẩm.

Mặc dù quyền tác giả đã phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định (bảo hộ tự động). Tuy nhiên nếu không đăng ký bản quyền tác giả có thể dẫn đến các tranh chấp sau này. Tác giả sẽ mất nhiều thời gian và công sức trong việc chứng minh tác phẩm là do mình sáng tạo ra.

4. Điều kiện tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Cần phải lưu ý là không phải tác phẩm nào cũng có thể đăng ký bản quyền tác giả được. Một tác phẩm có thể đăng ký bản quyền tác giả cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tác phẩm được sáng tạo ra. Thuật ngữ sáng tạo ở đây được hiểu là tác phẩm được tác giả tạo ra mà không dựa trên một sự sao chép nào cả, phải là tác phẩm nguyên gốc.
 • Tác phẩm phải được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Quy định này có nghĩa là tác phẩm đó phải được thể hiện ra giấy, hoặc ra những chất liệu chứa đựng được ý tưởng bao gồm bản ghi âm, bản nhạc,… Trường hợp nếu chỉ là ý tưởng suy nghĩ thì sẽ không được bảo hộ.

5. Đối tượng không được đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Pháp luật sở hữu trí tuệ có quy định một số trường hợp nhất định không được bảo hộ quyền tác giả. Theo Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các đối tượng không được đăng ký bản quyền tác giả gồm:

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

6. Chủ thể đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Theo quy định pháp luật thì “Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.”

Về khái niệm tác giả thì theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP:

 • Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.
 • Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

Như vậy yếu tố trực tiếp sáng tạo ở đây là rất quan trọng. Việc chỉ đóng góp ý kiến, trình bày ý tưởng, cung cấp tư liệu thì không thể xem là tác giả hay đồng tác giả.

7. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Để quá trình đăng ký bản quyền tác giả diễn ra nhanh hơn thì cần phải đảm bảo việc chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ. Cụ thể các giấy tờ cần có bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu quy định (xem mẫu tại đây)
 • Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả (2 bản)
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung

8. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Bước 1:  Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Huyện Đắk Mil, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 2:  Kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ hợp lệ hay không.

Bước 3:  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

9. Chi phí đăng ký bản quyền tác giả năm tại Huyện Đắk Mil

Chi phí đăng ký bản quyền tác giả sẽ phụ thuộc vào loại hình tác phẩm mà doanh nghiệp/cá nhân muốn đăng ký và có sử dụng dịch vụ của tổ chức đăng ký bản quyền tác giả, cụ thể chi phí như sau:

 • Chi phí đăng ký bản quyền tác giả nhà nước quy định là 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau:

+ Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

+ Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

+ Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm nhiếp ảnh.

 • Chi phí đăng ký bản quyền tác giả nhà nước quy định là là 300.000 VND (Ba trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau

+ Tác phẩm kiến trúc;

+ Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

 • Chi phí đăng ký bản quyền tác giả là 400.000 VND (Bốn trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau

+ Tác phẩm tạo hình;

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

 • Chi phí đăng ký bản quyền tác giả là 500.000 VND (Năm trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau:

+ Tác phẩm điện ảnh;

+ Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

 • Chi phí đăng ký bản quyền tác giả là 600.000  VND (Sáu trăm nghìn đồng) áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau:

Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính

10. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil của ACC

Ngày nay có nhiều công ty có hỗ trợ dịch vụ làm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tuy nhiên  ACC  tự hào là đơn vị uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil cũng như nhiều tỉnh thành khác. Chúng tôi sở hữu đội ngũ luật sư giỏi, chuyên viên nhiệt tình và có kinh nghiệm thực hiện những vụ việc về bản quyền tác giả. Do đó khách hàng khi lựa chọn ACC hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng tôi cam kết:

 • Tư vấn nhiệt tình và thẩm định xem xét tác phẩm của khách hàng có đủ điều kiện để đăng ký bản quyền tác giả không;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong đăng ký bản quyền tác giả; 
 • Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ;
 • Thay mặt khách hàng đi nộp hồ sơ;
 • Báo giá từ đầu và cam kết không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào;
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cả sau khi đã hoàn thành dịch vụ.

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil sẽ được Công ty Luật ACC thực hiện theo một quy trình chuyên nghiệp như sau:

– Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;

– ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;

– Theo dõi hồ sơ của khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền và tiến hành bổ sung khi cần thiết;

– Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục xin giấy phép;

– Bàn giao kết quả.

– Hỗ trợ khách hàng các thắc mắc sau khi nhận kết quả.

11. Câu hỏi thường gặp

Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil là bao lâu?

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Căn cứ pháp lý điều chỉnh về việc đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019)

Nghị định 22/2018/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Có cần thiết sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có thể tự mình đi nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả hoặc ủy quyền cho dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả thực hiện công việc đó với cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, nếu bạn là người không am hiểu các quy định pháp luật, chưa có kinh nghiệm trong thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước nên thường bị gây khó dễ.

Chính vì vậy, nếu thuộc các trường hợp trên hoặc bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên dịch vụ để họ đăng ký bản quyền tác giả thay cho mình. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả là bạn vừa tiết kiệm thời gian, không mất công mất sức chạy đôn chạy đáo và được bảo hộ nhanh nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 1.982

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.184

  Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Chia Sẻ Trọn Gói [Ưu Đãi 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng chia sẻ được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn đề tiết [...]

  Lượt xem: 2.523

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.263

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil là gì?2. Thời điểm xác lập quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil3. Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil4. Điều kiện tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil5. [...]

  Lượt xem: 1.565

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 2.668

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil là gì?2. Thời điểm xác lập quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil3. Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil4. Điều kiện tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả tại Huyện Đắk Mil5. [...]

  Lượt xem: 3.104

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 3.154

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *