Đăng kí giấy phép kinh doanh ở đâu? Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh nhanh gọn

Đất nước ta đang trên đà phát triển kinh tế vượt bậc, có rất nhiều doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp được thành lập với quy mô từ lớn đến nhỏ. Nhưng những vấn đề pháp lý xoay quanh việc kinh doanh vẫn đang là câu hỏi lớn đối với những chủ doanh nghiệp, công ty không am hiểu thủ tục hành chính. Nhiều câu hỏi được đặt ra, ví dụ như: đăng ký kinh doanh ở đâu? đăng ký kinh doanh ở cơ quan nào
Vậy để trả lời cho câu hỏi trên, việc mà bạn cần làm là phải xác định rằng việc đăng ký kinh doanh đó là thành lập công ty mới hay là thành lập hộ kinh doanh (đăng ký hộ kinh doanh cá thể). Đó là 02 phương thức đăng ký giấy phép kinh doanh để chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

1. Đăng ký kinh doanh ở đâu? 

Đăng ký kinh doanh thành lập công ty ở đâu

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Vậy đăng ký kinh doanh ở đâu tại Hà Nội? thì câu trả lời là bạn cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội.

Đăng ký hộ kinh doanh ở đâu

Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Ví dụ: Nếu bạn muốn xin giấy phép đăng ký kinh doanh tại Quận 1 TP.HCM, thì cần đăng ký kinh doanh ở đâu HCM? => Bạn cần nộp hồ sơ làm giấy phép kinh doanh tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1 TP.HCM.

2. Thủ tục đăng ký kinh doanh

Để trả lời cho câu hỏi: Làm thủ tục đăng ký kinh doanh ở đâu, nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh ở đâu, như thế nào? Sau đây Luật ACC chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Đối với thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Chủ hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể đến phòng kinh tế/ hoặc kế hoạch tài chính thuộc ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 1. a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 3. c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 4. d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 2: Nhận kết quả

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Đối với thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty

Bước 1: Chọn loại hình doanh nghiệp

Có tất cả 05 loại hình doanh nghiệp khác nhau nên trước khi đăng ký thì các tổ chức, cá nhân cần nghiên cứu kỹ 05 loại hình doanh nghiệp để  tiến hành đăng ký phù hợp.

Để tìm hiểu kỹ hơn về 05 loại hình doanh nghiệp, mời các bạn tham khảo thêm tại đây.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty.

Tùy vào mỗi loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ thành lập sẽ có những yêu cầu riêng biệt. Nhưng đều sẽ có chung những văn bản sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 4. a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 5. b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bước 3: Nộp hồ sơ 

Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn hoàn thành: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 5: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 1. a) Ngành, nghề kinh doanh;
 2. b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

>> Đọc bài viết Thủ tục đăng ký kinh doanh để có thêm thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký từng loại công ty và quy trình đăng ký công ty cụ thể.

3. Các câu hỏi thường gặp về đăng ký kinh doanh 

Thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Trả lời: Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Xem thêm Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh ở đâu?

Trả lời: Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC, Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Xem thêm về đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh tại: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ NĂM 2021

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể hết bao nhiêu tiền?

Trả lời: Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể: 100.000 đ.

Xem thêm: Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Liên hệ tư vấn

Quý khách có thể liên hệ tới Công ty Luật ACC chúng tôi để nhận tư vấn thông qua một trong các địa chỉ sau:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Mail: [email protected]

Hoặc quý khách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng của ACC theo các địa chỉ bên dưới. Quý khách vui lòng liên hệ trước để chuyên viên phục vụ quý khách tốt nhất.

Văn Phòng

Hồ Chí Minh: Tầng 8, 520 Cách Mạng Tháng 8, p.11, Quận 3, TP. HCM

Hà Nội: Tầng 8, 18 Khúc Thừa Dụ, p.Dịch Vọng, Quận Cầu giấy, Hà Nội

Bình Dương: 30/10 Hoàng Hoa Thám, p.Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một

Đà Nẵng: Tầng 3, Số 5 Cao Thắng, p.Thanh Bình, Quận Hải Châu

Đồng Nai: 42/8 Đặng Đức Thuật, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1024 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo