Thủ tục & điều kiện đăng ký đầu tư ra nước ngoài [2024]

Trình tự thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài có nhiều giai đoạn và phức tạp. Hãy đọc bài viết sau đây để trang bị cho mình thêm kiến thức nhé !

Đăng Ký Đầu Tư Ra Nước Ngoài
Đăng Ký Đầu Tư Ra Nước Ngoài

1. Tại sao lĩnh vực đầu tư lại thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài

1.1.Lợi nhuận

Có thể nói đầu tư là một trong những lĩnh vực đem lại nguồn lợi nhuận to lớn cho khách hàng. Đối với một số doanh nghiệp/tổ chức có quy mô lớn muốn mở rộng phạm vi hoạt động ngành nghề nên các nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư vào các nước có tiềm năng nhằm mở rộng quy mô và khách hàng.

1.2. Mở rộng mối quan hệ giữa các nước

Việc đầu tư sẽ là một trong những phương án hữu hiệu để đâỷ mạnh hợp tác kinh doanh giữa các quốc gia với nhau. Trong quá trình đầu tư các quốc gia sẽ được nhận các chính sách ưu đãi riêng dành cho các nhà đầu tư. Cách chính này có thể là chính sách ưu đãi về thuế, chính sách về ưu đãi đầu tư… Vì thế, các quốc gia sẽ có mối liên kết chắc chẽ với nhau

1.3. Tạo nên nguồn công việc dồi dào

Khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam sẽ tạo nên thịt rường lao động dồi dào thu hút sự quan tâm của nhiều lao động Việt Nam. Vì thế, có thể giải quyết được vấn đề việc làm. Vì hiện nay số lượng lao động ở Việt Nam rất nhiều nhưng đầu vào sử dụng lao động lại không cao vì thế để giải quyết vấn đề việc làm là một trong những bài toán khó. Cho nên, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam là phương án hữu hiệu giúp giải quyết vấn đề Việc làm , giảm thất nghiệp.

2. Các hình thức đầu tư

Căn cứ vào Điều 21 của Luật Đầu tư quy định về: “ Hình thức đầu tư”” thì hiện nay đầu tư có 4 hình thức như sau:

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

3. Thực hiện dự án đầu tư.

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

>>> Để tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, mời bạn tham khảo bài viết: Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

3. Thời hạn hoạt động dự án đầu tư

Căn cứ vào Điều 44 Luật Đầu tư 2020 quy định về Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

4. Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trừ các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

b) Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

4. Quy trình sử dụng dịch vụ hỗ trợ đăng ký đầu tư Công ty luật ACC

4.1. Quy trình tư vấn đăng ký đầu tư

Công ty luật ACC có dịch vụ hỗ trợ tư vấn đăng ký đầu tư qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể:

Nếu bạn muốn được tư cấn trực tuyến có thể liên hệ với công ty Luật ACC thông qua hotline:……………. Hoặc gmail. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ và tiến hành tư vấn, trả lời giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp tại công ty Luật ACC hãy đến tại địa chỉ :………………………………………………………….. chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trực tiếp. Bạn có cơ hội được bày tỏ các thắc với các chuyên gia đầu ngành ở lĩnh vực đầu tư.

4.2. Quy trình soạn hồ sơ pháp lý

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ đăng ký đầu tư của Công ty luật ACC chúng tôi thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn biểu mẫu yêu cầu các nội dung liên quan đến hồ sơ pháp lý cần cung cấp. Sau khi bạn đã điền xong các thông tin trong biểu mẫu chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ pháp lý để đăng ký đầu tư.

Sau khi soạn hồ sơ pháp lý chúng tôi sẽ gửi cho bạn để bạn kiểm tra thoog tin trước khi tiến hành ký hồ sơ để nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ công ty Luạt ACC sẽ có trách nhiệm nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và gửi lại cho khách hàng.

5. Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Căn cứ vào Điều 54 Luật Đầu tư quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như sau:

1. Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm:

a) Ngân hàng;

b) Bảo hiểm;

c) Chứng khoán;

d) Báo chí, phát thanh, truyền hình;

đ) Kinh doanh bất động sản.   

2. Điều kiện đầu tư ra nước ngoài trong ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

6. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ vào Điều 60 Luật Đầu tư quy định về  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật này.

2. Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 53 của Luật này và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này.

3. Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.

4. Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ vào Điều 61 Luật Đầu tư quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

1. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật này;

đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

3. Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư ra nước ngoài; cấp, điều chỉnh, chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

>>> Nếu bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu việc thành lập công ty tại Singapore để mở rộng hoạt động kinh doanh, bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết về Thủ tục thành lập công ty tại Singapore của ACC. 

8. Tại sao nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ đăng ký đầu tư của công ty luật ACC

ACC chuyên dịch vụ đầu tư nước ngoài

Liên hệ 19003330 hoặc 0846967979 (zalo) để được tư vấn, báo phí ngay! 

Công ty Luật ACC là một trong những đơn có đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp và được chú trọng bài bản, đầu vào nhân viên cũng được tuyển chọn rất gắt gao để có được những nhân viên ưu tú nhất. Qua quá trình tồn tại và phát triển, hiện tại chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ Luật sư, Luật gia, các chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, hết sức nhiệt huyết với nghề Luật.

Tôn trọng thông tin khách hàng là một điều  mà công ty Luật ACC rất chú tâm. Bởi lẽ, đây là quyền của khách hàng, không được tự tiện tiết lộ thông tin khách hàng, cũng như để cho khách hàng có không gian riêng để có thể thoải mái trình bày vấn đề của mình.

Ngoài ra, một nguyên nhân giúp Công ty Luật ACC được khách hàng ưa chuộng đó là mức phí hợp lý, không chèo kéo, bắt ép khách hàng sử dụng các dịch vụ khác.

9. Công ty Luật ACC cam kết

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn Đăng ký đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Công ty Luật ACC tự tin khẳng định chất lượng của dịch vụ đăng ký đầu tư nước ngoài của Công ty Luật ACC. Chúng tôi, với nhiều nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn đăng ký đầu tư và các lĩnh vực liên quan đến đầu tư cũng như làm việc với cơ quan nhà nước. Luật sư và chuyên viên pháp lý của chúng tôi được tuyển chọn và đào tạo bài bản, biết sâu về kiến thức, thạo về thực tế, hơn nữa cũng nắm bắt được tâm lý của khách hàng. Vì thế chúng tôi tự hào khẳng định chất lượng và vị thế khi cung cấp dịch vụ đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng sẽ được bảo đảm nhất có thể. Chúng tôi còn có nguyên tắc đó chính là tôn trọng thông tin tuyệt đối cho khách hàng. Nhân viên tận tình tư vấn.

Chi phí hợp lý.

10. Những câu hỏi thường gặp

Mở tài khoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài?

Tổ chức tự doanh phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Đối tượng được phép nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài?

- Công ty quản lý quỹ.

- Ngân hàng thương mại.

Nguồn vốn để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài?

- Tổ chức tự doanh được sử dụng ngoại tệ tự có trên tài khoản và ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam theo hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký để thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Hình thức đầu tư gián tiếp ở nước ngoài?

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo các hình thức sau:

– Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài.

– Đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Trên đây là những thông tin chia sẻ liên quan đến dịch vụ tư vấn đăng ký đầu tư ra nước ngoài Nếu bạn còn bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, zalo, facebook hoặc email để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (855 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo