Mẫu công văn hủy hợp đồng cập nhật 2024

Trong bài viết dưới đây Công ty Luật ACC sẽ cũng cấp tới quý khách công văn hủy hợp đồng. Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin chi tiết.

cong-van-huy-hop-dong
Công văn hủy hợp đồng

1. Công văn hủy hợp đồng là gì ?

Mẫu công văn hủy hợp đồng được sử dụng khi một trong hai bên có hợp tác với nhau trong hợp đồng muốn hủy hợp đồng đã ký kết trước đó thì cần tiến hành soạn thảo mẫu công văn hủy hợp đồng gửi đến bên công ty còn lại và tới cơ quan có thẩm quyền để thông báo mục đích cũng như mong muốn nguyện vọng hủy hợp đồng của mình. Đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hợp đồng này đã bị hủy, là cơ sở pháp lý để hủy hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.Nội dung công văn cần nêu rõ thông tin của hai bên, lý do xin hủy hợp đồng,...

2. Hướng dẫn viết công văn hủy hợp đồng cập nhật 2022

Mẫu công văn hủy hợp đồng cần có đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Về hình thức mẫu công văn bao gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm và tên mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế.

 • Về nội dung mẫu công văn bao gồm:

+ Thông tin về họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số thuế, đại diện theo pháp luật, … của công ty nơi nhận công văn xin hủy hợp đồng.

+ Các căn cứ để viết thông báo hủy hợp đồng như: Căn cứ theo hợp đồng đã ký kết; căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Lý do viết công văn hủy hợp đồng. Đây là phần rất quan trọng để đánh giá về việc hủy hợp đồng của công ty có đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận mà hai bên đã kí kết trong hợp đồng trước đó đã ký kết hay không.

+ Hậu quả khi chấm dứt hợp đồng mà hai bên cần giải quyết

+ Cuối cùng trong công văn phải có chữ ký và họ tên của người lập thông báo, có thể kèm theo con dấu của doanh nghiệp.

3. Mẫu công văn hủy hợp đồng cập nhật 2022

Mời quý khách hàng tham khảo mẫu công văn hủy hợp đồng cập nhật 2022 của công ty Luật ACC chúng tôi:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

………………, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng ……)

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Sinh năm : ……………………………………………………………….

CMND số : ……… cấp ngày …….  tại tỉnh …………………………….

Địa chỉ ĐKHK thường trú: ………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………..

Sinh năm : ……………………………………………………………….

CMND số : ……………………………………………………………….

Địa chỉ ĐKHK thường trú: ………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Trụ sở:…………………………………………………

(Văn phòng giao dịch, Mã Số Thuế, Điện thoại, Đại diện công ty,  Chức vụ của người đại diện.)

 NỘI DUNG THÔNG BÁO:

(Những nội dung cơ bản về chấm dứt hợp đồng ) ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Vì những lý do trên, yêu cầu ……………. thực hiện bồi thường (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, tôi gửi thông báo này về việc Chấm dứt hợp đồng từ ngày  …………. đến ……………. để anh/chị biết và thực hiện đúng nội dung trong Hợp đồng đã ký ngày …/…/…. và các quy định của pháp luật.

NGƯỜI LẬP VĂN BẢN

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

Nhằm giúp quý khách hàng trong quá trình soạn thảo chúng tôi xin đưa ra mẫu công văn chấm dứt hợp đồng dịch vụ dưới đây:

CÔNG TY…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/… …., ngày …. tháng ….năm ….

CÔNG VĂN

(V/v chấm dứt hợp đồng số …)

Kính gửi:………………………………………………………………….

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số … giữa công ty ………….. và công ty ………… (nếu có thỏa thuận);

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng.

Công ty ……………. xin thông báo đến Quý công ty về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ như sau:

Công ty …………………………….. đã vi phạm Khoản … Điều … quy định trong Hợp đồng dịch vụ số …. (nếu trong hợp đồng có thỏa thuận) hoặc vi phạm Khoản … Điều … quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Mặc dù công ty …………………….. đã nhiều lần nhắc nhở, công ty ……………………. vẫn tiếp tục vi phạm gây thiệt hại lớn cho công ty …………………… Chính vì vậy, Công ty ……………………… đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ sớm … từ ngày … tháng … năm …

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty ………………………………….. có nghĩa vụ thực hiện tất cả công việc chưa hoàn thành theo hợp đồng. Sau khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty ……………………………………… sẽ thu hồi lại … và không chịu trách nhiệm với những tổn thất công ty …………………………….. gặp phải (nếu có)

Đề nghị công ty ………………………… tiếp nhận và thực hiện. Trân trọng!

  Đại diện công ty
(Ký tên và đóng dấu)

4. Những câu hỏi thường gặp. 

4.1. Các thủ tục hủy hợp đồng đã công chững cần những trình tự nào?

Làm như thế nào để biên bản hủy hợp đồng có hiệu lực? Bạn cần thực hiện các thủ tục công chứng theo quy định của Luật công chứng 2014.

– Nộp biên bản hủy hợp đồng đến văn phòng công chứng trước đó

Khi nộp giấy tờ Khách hàng cần chuẩn bị Một số các giấy tờ sau:

– Phiếu yêu cầu công chứng có đầy đủ các thông tin cần thiết

– Bản dự thảo hợp đồng hoặc giao dịch

– Bản sao các giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng

– Các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc những giấy tờ khác về tài sản theo pháp luật

– Các bản sao liên quan đến hợp đồng và giao dịch cần hủy

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, công chứng viên sẽ hướng dẫn bạn bổ sung. Nếu đã đầy đủ theo đúng quy định thì họ sẽ tiếp nhận.

 

 

Sau đó Đọc lại biên bản hợp đồng và Công chứng viên sẽ đọc lại cho bạn/người yêu cầu công chứng, hoặc bạn chủ động đọc và kiểm tra lại

– Ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch, Công chứng sẽ yêu cầu bạn xuất trình các giấy tờ để đối chiếu trước khi ghi lời chứng.

4.2. Hủy bỏ hợp đồng là gì?

Thông thường hủy bỏ hợp đồng là hai bên thực hiện một thỏa thuận để chấm dứt việc thực hiện một giao dịch nào đó. Theo Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015, hủy bỏ hợp đồng là khi :

- Một bên vi phạm hợp đồng và đây là điều kiện hủy bỏ được các bên thỏa thuận trong hợp đồng ban đầu

- Một bên không thực hiện đúng nghĩa vụ khiến bên kia không đạt được mục đích ban đầu khi hai bên ký kết hợp đồng.

Lúc này, bên bị thiệt hại có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại.

4.3. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng?

Khi một hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng đó không còn hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng

Theo đó, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi các chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và bảo quản tài sản và bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có).

4.4. Mẫu biên bản hủy hợp đồng là gì?

Mẫu biên bản hủy hợp đồng được sử dụng nhằm mục đích để các chủ thể có thể hủy hợp đồng theo đúng quy định và trình tự pháp lý cụ thể. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin bên bán và bên mua cũng như nguyên nhân trước đó hai bên ký hợp đồng và lý do huỷ hợp đồng. Sau khi đã hoàn thành việc lập biên bản hủy hợp đồng, hai bên làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình và sẽ cần phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của mẫu biên bản này.

5. Giới thiệu dịch vụ pháp lý của Công ty Luật ACC

Đến với ACC chúng tôi, Qúy khách sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý luôn có mặt trên 63 tỉnh/thành phố đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

>>>Tại đây, ACC cũng cung cấp Biên Bản Nghiệm Thu Vật Liệu Đưa Vào Công Trình  tại đây, kính mời bạn đọc tham khảo!!

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đếncông văn hủy hợp đồng. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (935 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo