Thủ tục công bố bao bì chứa đựng thực phẩm năm 2021

logo accACC
Nguyen Vi

Bao bì chứa đựng thực phẩm hay tiếp xúc thực phẩm đều là được sử dụng để bảo vệ thực phẩm khỏi tác động bên ngoài. Thực tế hiện nay, không thể phủ nhận được rằng, sự ra đời của bao bì là bước tiến mới trong hoạt động sản xuất và lưu thông. Tuy nhiên, chúng chỉ phát huy hiệu quả khi không tác động, ảnh hưởng đến thực phẩm. Để kiểm soát được điều này, phải công bố bao bì chứa đựng thực phẩm với những nội dung chính sau đây:

1. Thế nào là bao bì chứa đựng thực phẩm, bao bì tiếp xúc thực phẩm?

Bao bì là một sản phẩm công nghiệp đặc biệt dùng để chứa đựng và bao gói những sản phẩm thực phẩm, hoặc các sản phẩm khác nhằm bảo vệ giá trị sử dụng của thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, bốc xếp thật dễ dàng và đi đôi với quá trình bảo quản, tiêu thụ thực phẩm tốt hơn, tránh ảnh hưởng quá trình bên ngoài tác động vào môi trường. Bao bì chứa đựng thực phẩm, bao bì tiếp xúc thực phẩm đều được hiểu một nghĩa như trên

Trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, từ sử dụng lá, vỏ cây để bảo quản cho đến khi nền công nghệ bao bì liên tục được phát triển thì việc tạo ra một bao bì thực phẩm hoàn chỉnh với nhiều chất liệu và đa dạng mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu của con người và trở thành một phần không thể thiếu trong duy trì hoạt động cuộc sống hiện đại

2. Bao bì phải đạt chất lượng như thế nào thì mới được sử dụng?

Khoản 1, Điều 4, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Như vậy, các bao bì muốn được sử dụng trên thực tế thì phải được nhập khẩu hoặc sản xuất nhưng đáp ứng được các quy chuẩn Việt Nam về bao bì và phải tiến hành công bố như sau:

  •     QCVN 12-1:2011/BYT – Quy chuẩn về an toàn vệ sinh đối với bao bì – dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
  •     QCVN 12-2:2011/BYT – Quy chuẩn về vệ sinh an toàn đối với bao bì – dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
  •     QCVN 12-3:2011/BYT – Quy chuẩn về vệ sinh an toàn đối với bao bì – dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
  •     QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn về vệ sinh an toàn đối với bao bì – dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
  •     Quy định an toàn vệ sinh đối với dụng cụ chứa đựng thực phẩm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19.12.2007 – Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm.
  •     Nghị định số 15/2018/NĐ – CP: Quy định về việc thi hành một số điều luật An toàn thực phẩm

Các văn bản trên đây đã quy định cụ thể, khi sản xuất hoặc nhập khẩu bao bì tiếp xúc thực phẩm thì phải đảm bảo quy chuẩn gì, trọng lượng bao nhiêu, thành phần sử dụng,… Chỉ khi đáp ứng được những quy định đó thì mới tiến hành công bố thành công và lưu thông tại thị trường tiêu thụ sản phẩm

3. Thủ tục công bố bao bì chứa đựng thực phẩm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ công bố bao bì chứa đựng thực phẩm, gồm những giấy tờ được quy định sau:

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

– Nhãn sản phẩm đáp ứng các điều kiện về ghi nhãn sản phẩm tùy trong bao bì sử dụng với loại thực phẩm cụ thể như thế nào

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm

– Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận

– Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó

Bước 3: Chờ thẩm định hồ sơ và lấy kết quả là bản tự công bố bao bì chứa đựng thực phẩm

– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

– Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Lưu ý:

– Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố bao bì sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

– Trường hợp bao bì thực phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm.

– Nếu không phải thuộc trường hợp thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo mà là có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

4. Một số câu hỏi thường gặp về công bố bao bì tiếp xúc thực phẩm

Dưới đây là một vài câu hỏi chúng tôi tổng hợp được về công bố bao bì, cụ thể như sau:

4.1 Nhãn bao bì sản phẩm được quy định như thế nào?

Nhãn bao bì sản phẩm phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về Nhãn hàng hóa, với các nội dung bắt buộc thể hiện như sau:

– Tên hàng hóa

– Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

– Xuất xứ hàng hóa

– Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 43/2017/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Lưu ý:

– Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định như trên

– Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa. Các nội dung còn lại phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

4.2 Không công bố bao bì tiếp xúc thực phẩm bị phạt bao nhiêu tiền?

Tùy từng các hành vi vi phạm mà mức xử phạt tiền đối với bao bì tiếp xúc sản phẩm có sự khác nhau. Nhưng mức phạt tiền thấp nhất là 15 triệu đồng và cao nhất lên đến 50 triệu đồng kèm các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả kèm theo. Tuy nhiên, nếu như không thực hiện nghĩa vụ công bố thì sẽ bị phạt tiền. Căn cứ vào Khoản 4, Điều 20, Nghị định 115/2018/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật;

Tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật

4.3 Phí, lệ phí công bố bao bì thực phẩm là bao nhiêu?

Công bố bao bì chứa đựng thực phẩm, tiếp xúc thực phẩm là trường hợp tự công bố thực phẩm cho nên, mức phí quy định là 0 đồng. Tức là cá nhân, tổ chức được miễn phí thực hiện dịch vụ đối với công bố sản phẩm này

4.4 Thẩm quyền công bố bao bì chứa đựng thực phẩm thuộc về ai?

Hiện nay, pháp luật chưa quy định rõ về cơ quan có thẩm quyền công bố hồ sơ bao bì sản phẩm nhưng có thể quy gọn lại thành các cơ quan sau:

– Ở Hà Nội: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội

– Ở Thành phố Hồ Chí Minh: Ban quản lý An toàn thực phẩm Hồ Chí Minh

– Tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước: Tùy thuộc vào phân cấp thẩm quyền quản lý, đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ nên phải liên hệ để biết chi tiết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận