Chi phí dự kiến tiếng anh là gì?

Hiện nay bạn đọc có thể rơi vào những tình huống phải làm việc với những loại chi phí khác nhau, theo đó, có một khái niệm gọi là Chi phí dự kiến. Vậy Chi phí dự kiến tiếng anh là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, mời bạn đọc tham khảo thông tin qua bài viết sau đây:

Dieu Kien Ghi Nhan Chi Phi Trong Don Vi Ke Toan 1

Chi phí dự kiến tiếng anh là gì?

1. Khái niệm chi phí

Chi phí có thể được hiểu là các hao phí về nguồn lực, là những số tiền phải trả để được đạt một mục đích nào đó hay là số tiền phải trả để thực hiện hoạt động kinh tế. Thông qua chi phí thì các doanh nghiệp, công ty sẽ xác định, thực hiện được hoạt động kinh tế một cách có hiệu quả. Từ đó có những phương án tối ưu nhất về nhân sự, về tổ chức,… để mang lại hiệu quả cao trong công việc.

2. Chi phí dự kiến là gì?

Chi phí dự kiến ​​đại diện cho ước tính, ví dụ, chi phí của một mặt hàng đã mua mà bạn ghi lại trước khi nhận được hóa đơn cho mặt hàng đó.

Bạn có thể đăng chi phí dự kiến ​​cho hàng tồn kho và vào sổ cái chung. Khi bạn đăng một số lượng chỉ được nhận hoặc vận chuyển nhưng không được lập hóa đơn, thì một mục nhập giá trị sẽ được tạo với chi phí dự kiến. Chi phí dự kiến ​​này ảnh hưởng đến giá trị hàng tồn kho, nhưng không được đăng lên sổ cái chung trừ khi bạn thiết lập hệ thống để làm như vậy.

Chi phí dự kiến ​​chỉ được quản lý cho các giao dịch mặt hàng. Chi phí dự kiến ​​không dành cho các loại giao dịch phi vật chất, chẳng hạn như phí công suất và mặt hàng.

Nếu chỉ phần số lượng của sự gia tăng hàng tồn kho được đăng, thì giá trị hàng tồn kho trong sổ cái chung sẽ không thay đổi trừ khi bạn đã chọn hộp thoại Đăng Chi phí Dự kiến ​​lên G / L trên trang Thiết lập hàng tồn kho. Trong trường hợp đó, chi phí dự kiến ​​được chuyển vào tài khoản tạm thời tại thời điểm nhận. Sau khi biên lai đã được lập hóa đơn đầy đủ, các tài khoản tạm thời sẽ được cân đối và chi phí thực tế được chuyển vào tài khoản hàng tồn kho.

Để hỗ trợ công việc đối chiếu và truy xuất nguồn gốc, mục nhập giá trị đã lập hóa đơn hiển thị số tiền chi phí dự kiến ​​đã được đăng để cân bằng các tài khoản tạm thời.

3. Chi phí dự kiến tiếng anh là gì?

Chi phí dự kiến tiếng anh là Expected costs, được định nghĩa như sau:

Expected costs represent the estimation of, for example, a purchased item’s cost that you record before you receive the invoice for the item.

You can post expected cost to inventory and to the general ledger. When you post a quantity that is only received or shipped but not invoiced, then a value entry is created with the expected cost. This expected cost affects the inventory value, but is not posted to the general ledger unless you set up the system up to do so.

4. Điều kiện tiên quyết để đăng chi phí dự kiến

Để có thể đăng chi phí dự kiến, bạn cần thực hiện những việc sau:

Trên trang Thiết lập Hàng tồn kho (Inventory Setup page), hãy chọn hộp thoại Đăng Chi phí Tự động (Automatic Cost Posting) và hộp thoại Đăng Chi phí Dự kiến ​​lên G / L (Expected Cost Posting to G/L).

Hãy thiết lập tài khoản tạm thời nào để sử dụng trong quá trình đăng chi phí dự kiến.

Trên trang Inventory Setup, hãy xác minh các trường Tài khoản hàng tồn kho và Tài khoản hàng tồn kho tạm thời cho Mã vị trí và Thư mời. Đăng mã nhóm của mặt hàng bạn sẽ mua. Để tìm hiểu thêm về các tài khoản này, hãy xem Chi tiết Thiết kế - Tài khoản trong Sổ Cái.

Trên trang Cài đặt Đăng chung, hãy xác minh Lời mời. Accrual Acc. (Tạm thời) cho Gen. Bus. Nhóm Đăng bài và Sản phẩm Gen. Đăng nhóm bạn sẽ sử dụng.

Khi bạn tạo đơn đặt hàng, mặc định là trường Số hóa đơn của nhà cung cấp là bắt buộc. Bạn cần tắt tính năng đó trên trang Thiết lập Mua hàng & Khoản phải trả, bằng cách bỏ chọn Ext. Doc. No. Mandatory.

5. Câu hỏi thường gặp

1. Cách tính chi phí dự kiến?

Mục tiêu của mỗi phương pháp ước tính chi phí là ước tính chi phí cố định và biến đổi và mô tả ước tính này dưới dạng Y = f + vX. Tức là, Tổng chi phí hỗn hợp = Tổng chi phí cố định + (Chi phí biến đổi đơn vị × Số lượng đơn vị).

Được dịch sang Tiếng anh như sau: The goal of each cost estimation method is to estimate fixed and variable costs and to describe this estimate in the form of Y = f + vX. That is, Total mixed cost = Total fixed cost + (Unit variable cost × Number of units).

2. Prerequisites for posting expected costs?

To make it possible to post expected costs you need to do the following:

On the Inventory Setup page, select the Automatic Cost Posting check box and the Expected Cost Posting to G/L check box.
Set up which interim accounts to use during the expected cost posting process.

On the Inventory Posting Setup page, verify the Inventory Account and the Inventory Account (Interim) fields for the Location Code and Invt. Posting Group Code of the item you will be purchasing. To learn more about these accounts see Design Details - Accounts in the General Ledger.

On the General Posting Setup page, verify the Invt. Accrual Acc. (Interim) field for the Gen. Bus. Posting Group and the Gen. Prod. Posting Group you will be using.

When you create a purchase order the default is that the Vendor Invoice No. field is required. You need to turn that off on the Purchase & Payables Setup page, by unselecting the Ext. Doc. No. Mandatory field.

 

Việc tìm hiểu về chi phí sẽ giúp ích cho bạn đọc nắm thêm kiến thức về vấn đề này, đồng thời những vấn đề khác xoay quanh nó cũng đã được chúng tôi trình bày như trên.

Để hiểu rõ thêm về các loại chi phí, mời bạn đọc tham khảo các bài viết sau:

Chi phí ngoài sản xuất là gì? - Luật ACC

Chi phí kinh doanh là gì? (Cập nhật 2022)

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Chi phí dự kiến tiếng anh là gì? gửi đến quý bạn đọc để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, quý bạn đọc vui lòng truy cập trang web: https: accgroup.vn để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo