Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Hóa Chất (Lĩnh Vực Công Nghiệp)

Các cơ sở sản xuất hóa chất phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất. Một khi những cơ ở này làm mất, hư hỏng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất này thì buộc phải xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất.

Vậy những thủ tục, điều kiện của việc xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất (lĩnh vực công nghiệp) gồm những gì? ACC đơn vị chuyên làm dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất (lĩnh vực công nghiệp) sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Mời các bạn tham khảo bài viết sau!

Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Hóa Chất (Lĩnh Vực Công Nghiệp)
Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Hóa Chất (Lĩnh Vực Công Nghiệp

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.
 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 • Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp (Điều 9 Nghị định 113/2017/NĐ-CP)

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xác, hộ kinh daonh có ngành nghề sản xuất hóa chất;
 • Cơ sở vậy chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 Luật Hóa chất;
 • Diện tích nhà xưởng, kho chưa phải đạt yêu cầu thoe tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật quốc gia;
 • Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định này phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

3. Những trường hợp nào cơ sở cần đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất?

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì những trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất gồm:

 • Giấy chứng nhận bị mất;
 • Giấy chứng nhận có sai sót;
 • Giấy chứng nhận bị hư hỏng;
 • Giấy chứng nhận có thay đổi về thông tin của tố chức, cá nhân.

4. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất gồm? (Điều 16 Nghị định 113/2017/NĐ-CP)

 • Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu quy định (Mẫu 01b Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT);
 • Bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân;
 • Phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng;

5. Trình tự thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất như thế nào?

 • Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận và đến Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
 • Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

6. Thời hạn thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất bao lâu?

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra, cấp lại Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

7. Trường hợp thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, loại hình, quy mô,chủng loại hóa chất sản xuất thì có cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện sản xuất hóa chất không?

Không. những trường hợp có thay đổi về địa điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép.

Lưu ý: Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thực hiện như cấp mới Giấy phép.

8. Cơ quan nào có trách nhiệm nhân hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất: Sở Công Thương

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

10. Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất là bao nhiêu?

Theo quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BTC, thì lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất là 600.000 đồng.

11. Vi phạm về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sẽ phạt như thế nào?

Tùy theo mức độ và hành vi vi phạm thì mức phạt khác nhau được quy định theo Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định xử ph vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Chẳng hạn như việc:

 • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh không đúng địa điểm, quy mô, loại hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp không thực hiện quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất khi có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của cá nhân, tổ chức.

12. Khách hàng cần làm gì khi sử dụng vụ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất ?

Khi có nhu cầu dùng dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất  của ACC khách hàng sẽ được gọi điện thoại lắng nghe về nhu cầu của khách, tư vấn và báo giá dịch vụ.

Sau khi hai bên ký hợp đồng, chuyên viên của ACC sẽ liên hệ với khách hàng để soạn hồ sơ, đại diện khách hàng đi nộp và nhận kết quả ở các cơ quan ban ngành. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và giấy tờ mà không cần phải đi lại nhiều.

13. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất ?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra giấy cho khách hàng.
 • Thời gian làm dịch vụ nhanh chóng và đơn giản nhất:
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, xuống cơ sở của khách hàng khảo sát, tư vấn, lấy hồ sơ để đảm bảo việc được cấp phép.
 • ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước;

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1046 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo