Cấp lại GCN An Toàn Thực Phẩm Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm

Ngày nay việc xin giấy chứng nhận cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đang trở nên phổ biến. Những trường hợp nào cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận? Trình tự, thủ tục cấp lại được pháp luật quy định ra sao? Điều kiện để được cấp lại là gì? Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc gia cầm.

Cấp lại GCN An Toàn Thực Phẩm Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm
Cấp lại GCN An Toàn Thực Phẩm Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm

Nội dung bài viết:

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

 • Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, khi thực hiện hoạt động cần đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, về địa điểm giết mổ:
  • Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư; trường học; bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người; đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt; trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm;
  • Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm khi hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y; an toàn dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm sau khi được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thể yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận trong một số trường hợp nhất định.

2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hạn;
 • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở;
 • Các giấy tờ tuỳ thân, văn bản uỷ quyền.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trước đó. Cơ quan có thẩm quyền thông thường là Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn thiện.
 • Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở.
  • Trường hợp 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B). Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hoặc) nếu không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

 • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, Fax hoặc E-mail đến cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan được phân công đã nêu tại mục trình tự thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
 • Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Nhận kết quả

 • Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.
 • Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm.

Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Nếu thay đổi, bổ sung thông tin);
 • Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở;
 • Các giấy tờ tuỳ thân, văn bản uỷ quyền.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trước đó. Cơ quan có thẩm quyền thông thường là Chi cục Chăn nuôi và Thú y
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thẩm tra hồ sơ: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở.

            Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, Fax hoặc E-mail đến cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan được phân công đã nêu tại mục trình tự thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
 • Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Nhận kết quả

 • Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.
 • Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận trùng với thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp trước đó.

3. Trình tự dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc gia cầm của ACC

Nhằm mang lại cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất; hiệu quả và nhanh chóng nhất; công ty chúng tôi đã xây dựng dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cụ thể gồm các bước như sau:

Khảo sát

Khảo sát sơ bộ về cơ sở vật chất, khảo sát sơ bộ về hồ sơ khách hàng hiện có.

Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan tới việc xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Phân tích; đánh giá tính hợp pháp; sự phù hợp của các yêu cầu liên quan tới việc xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do khách hàng đề xuất.
 • Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng để có thể được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn các thủ tục cần thiết khi thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
 • Tư vấn việc chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu hợp lệ; và cần thiết để làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan khác cho khách hàng.

Ký hợp đồng với khách hàng

Công ty và khách hàng thỏa thuận ký hợp đồng.

Tư vấn về cơ sở vật chất thực tế và các giấy tờ hành chính và các vấn đề liên quan

 • Trên cơ sở khảo sát; công ty sẽ tư vấn cho khách hàng để khắc phục những tồn tại của cơ sở vật chất; trang thiết bị; dụng cụ sản xuất; kinh doanh thực phẩm như: quy trình chế biến, sản xuất thực phẩm; các điều kiện về hệ thống xử lý chất thải; kho chứa; điều kiện về trần, tường, nền,… đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các giấy tờ hành chính như: sổ theo dõi nguyên liệu đầu vào; sổ theo dõi việc chế biến; sổ lưu mẫu,…
 • Tư vấn cho khách hàng về các lớp học tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở; và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Tư vấn cho khách hàng về thực hiện khám sức khỏe cho chủ cơ sở; và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho khách hàng

 • Chuẩn bị Hồ sơ.
 • Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
 • Hỗ trợ đón tiếp đoàn thẩm định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Theo dõi Hồ sơ và báo cáo tiến độ, kết quả thẩm định Hồ sơ cho khách hàng.
 • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm hoặc tư vấn khiếu nại về cấp giấy chứng nhận (nếu có).

4. Những câu hỏi thường gặp khi xin cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc gia cầm

Chi phí xin cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là bao nhiêu?

 • ACC cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đổi với công ty là 11.000.000 đồng – 15.000.000 đồng; đối với hộ kinh doanh là 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng (phụ thuộc vào diện tích, độ sạch sẽ, ngành nghề kinh doanh,…).

Có xuống cơ sở khảo sát không?

 • Để đảm bảo việc được cấp phép, thì khảo sát cơ sở là điều bắt buộc ACC phải thực hiện. ACC sẽ xuống tận cơ sở lấy hồ sơ; tư vấn; khảo sát và ký hợp đồng để thuận tiện cho quý khách.

Khách hàng cần cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC?

 • Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu cho ACC. ACC sẽ hoàn thiện tất cả các hồ sơ còn lại.

Bài viết cùng chủ đề giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Chi Phí Cấp Giấy An Toàn Thực Phẩm Bao Nhiêu Tiền?

Dịch Vụ Làm Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (VSATTP)

Cấp Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Cho Hộ Kinh Doanh

Thủ Tục Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đối Với Nhà Hàng

Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận