messenger whatsapp viber zalo phone mail

Các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế phải tuân thủ theo quy định kế toán, vừa phải tuân thủ theo Luật .Trong đó, có các trường hợp mà đối tượng không cân kê khai hay nộp thuế giá trị gia tăng. Đây là một trong những vấn đề mà các chủ thể kinh doanh cần quan tâm. Luật ACC Group sẽ làm rõ vấn đề về Các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế GTGT dựa trên quy định của pháp luật.
Thue Vat La Gi 1
Các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế GTGT

1. Thuế giá trị gia tăng là gì?

Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định
“Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”
Như vậy, thuế giá trị gia tăng là thuế chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.
Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là người chi trả thuế giá trị gia tăng, nhưng người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước lại là đơn vị sản xuất, kinh doanh.

2. Hiểu như thế nào về kê khai thuế?

Hiểu một cách đơn giản thì kê khai thuế là việc một doanh nghiệp (cụ thể là người nộp thuế) sẽ thực hiện kê khai thuế trên máy tính riêng cố định của mình rồi sau đó nộp tờ khai thuế thông mang mạng Internet. Tất cả các quá trình nộp thuế qua mạng của các doanh nghiệp sẽ đều được thực hiện trên máy tính có kết nối mạng vì vậy doanh nghiệp(người nộp thuế) không cần phải trực tiếp nộp hồ sơ bằng giấy đến Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Đây là một dịch vụ Thuế điện tử được pháp luật về Thuế quy định và áp dụng cho các doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế qua mạng và đây cũng là hình thức tự nguyện.

3. Các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế GTGT

Theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC (được bổ sung theo Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC) và Điều 1 Thông tư 193/2015/TT-BTC).
1) Các tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu nhập bằng tiền, từ các nguồn sau:
 • Các khoản tiền thưởng, tiền hỗ trợ;
 • Tiền bán, chuyển nhượng quyền phát thải (là quyền xả chất gây ô nhiễm nhưng trong hạn ngạch được phân bổ);
 • Các khoản bồi thường bằng tiền, kể cả tiền bồi thường cho đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các khoản thu tài chính.
2) Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, gồm các loại dịch vụ như sau:
 • Sửa chữa thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải; thay thế vật tư, phụ tùng;
 • Quảng cáo, tiếp thị, các hoạt động khuyến mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, tổ chức hội chợ và triển lãm; các hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội đầu tư;
 • Đào tạo, môi giới bán hàng, dịch vụ;
 • Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh nước ngoài; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông giữa Việt nam và nước ngoài nhưng dịch vụ này phải được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam.
3) Các tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải đối tượng nộp thuế GTGT bán tài sản, bao gồm cả trường hợp thế chấp tài sản cho tổ chức, cá nhân khác nhưng không thanh toán được khi đến hạn thì tiền thu được từ hoạt động bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ cũng không phải kê khai, tính thuế GTGT;
4) Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT;
5) Doanh thu từ các sản phẩm nông – thủy – hải sản, chăn nuôi chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (phơi khô, cắt, thái, bảo quản thông thường…) bán ra từ doanh nghiệp hoặc hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại:
➜ Không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.
➜ Trên hóa đơn GTGT bán ra: Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, dòng thuế suất và tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.
6) Khi điều chuyển tài sản cố định thoả mãn:
 • Là tài sản đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao;
 • Điều chuyển theo giá trị trên sổ sách kế toán, không thực hiện đánh giá lại;
 • Điều chuyển giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên (hạch toán độc lập) hoặc giữa các đơn vị thành viên (hạch toán độc lập) do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn;
 • Phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
➜ Cơ sở điều chuyển tài sản không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT.
7) Các trường hợp khác:
Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường
hợp sau:
 • Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.
 • Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh
 • nghiệp…
 • Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.
 • Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch
 • vụ của cơ sở kinh doanh.
 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại
 • lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ:
+ Đại lý bán bảo hiểm;
+ Bưu chính, viễn thông, bán vé máy bay….mà được áp dụng thuế suất 0%;
 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán
 • hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.
 • Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng
 • hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này
 • trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT.
 • Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

4. Các câu hỏi thường gặp 

Ví dụ về  trường hợp không phải nộp tờ khai thuế GTGT
Công ty A ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho công ty B, nhưng khi đến hạn công ty A không thể cung cấp hàng hóa, nên công ty A phải bồi thường 50 triệu đồng cho công ty B do vi phạm hợp đồng, khi đó:
➜ Công ty B lập phiếu thu khoản tiền trên và không phải kê khai, nộp thuế GTGT.
Thuế thu nhập cá nhân được hiểu như thế nào?
Thuế thu nhập cá nhân được hiểu cơ bản là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ được gọi là thuế thu nhập cá nhân.
Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân? 
Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế là những đối tượng đánh thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:
 • Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
 • Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
Quý khách hàng còn thắc mắc về thuế có thể tham khảo bài viết Tư vấn thuế doanh nghiệp.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.546

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.029

  Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Chia Sẻ Trọn Gói [Ưu Đãi 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng chia sẻ được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn đề tiết [...]

  Lượt xem: 2.073

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 1.925

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Thuế giá trị gia tăng là gì?2. Hiểu như thế nào về kê khai thuế?3. Các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế GTGT4. Các câu hỏi thường gặp 1. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán tại nhà giúp bạn [...]

  Lượt xem: 3.000

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 2.179

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Thuế giá trị gia tăng là gì?2. Hiểu như thế nào về kê khai thuế?3. Các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế GTGT4. Các câu hỏi thường gặp 1. Dịch vụ kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì? Đó quá trình mà người thực hiện kiểm toán (kiểm toán [...]

  Lượt xem: 3.010

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.142

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *