messenger whatsapp viber zalo phone mail
Mẫu đơn

Mẫu đơn

Pháp luật là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý xã hội, nên chất lượng của văn bản pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường hiệu quả hoạt động của nhà nước, điều này đòi hỏi người có thẩm quyền ban hành và người soạn thảo văn bản phải có kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng soạn thảo văn bản. Văn bản chính là phương tiện quan trọng nhất để đảm bảo việc truyền đạt các thông tin quản lý của các chủ thể có thẩm quyền đến đối tượng quản lý. Trong hoạt động quản lý có nhiều nguồn thông tin nhưng thông tin bằng văn bản có vị trí đặc biệt quan trọng vì đây là phương tiện chính thức và đảm bảo sự tin cậy nhất. Nhận thấy tầm quan trọng trong việc soạn thảo các đơn đề nghị gửi tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc soạn thảo đơn đề nghị gửi cho đối tác, khách hàng, thậm chí là một cá nhân có thẩm quyền quyết định là việc thiết yếu. Công ty luật ACC cung cấp đến quý khách hàng tất cả mẫu đơn của pháp luật hiện hành trong tất cả mọi lĩnh vực.