Những điều cần biết về thuế môn bài và các bậc thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp 2021

1.     Thuế môn bài là gì?

Hiểu một cách đơn giản thuế môn bài là loại thuế bắt buộc mà các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp hằng năm (thuế trực thu). Mức thuế môn bài được thu theo bậc, căn cứ để xác định mức đóng thuế môn bài là dựa vào vốn điều lệ/ vốn đầu tư đã đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước.

Tìm hiểu thuế môn bài là gì?
Tìm hiểu thuế môn bài là gì?

2.     Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp cho năm 2021

Mức thuế, bậc thuế môn bài được quy định tại Thông tư 302/2017/TT-BTC. Đối với mức thuế doanh nghiệp phải nộp cho năm 2021 sẽ được tính như sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2018 trở về trước; Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm 2021 (01/01/2021 – 30/06/2021) mức thuế phải nộp là:

 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng (Bậc 1): 3.000.000đ/năm
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống (Bậc 2): 2.000.000đ/năm

Lưu ý: Riêng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000đ/năm.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp được thành lập vào khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2021 (01/07/2021 – 31/12/2021) thì mức đóng sẽ được giảm một nửa, cụ thể như sau:

 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 1.500.000 đồng cho năm 2021.
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 1.000.000 đồng cho năm 2021.
Quy định nhà nước về bậc thuế môn bài
Quy định nhà nước về bậc thuế môn bài

Lưu ý: Riêng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức đóng là: 500.000đ cho năm 2021.

3.     Thời gian nộp thuế môn bài năm 2021

Theo quy định về nộp thuế môn bài thì thời gian nộp thuế môn bài 2021 sẽ được tính như sau:

 • Chậm nhất là ngày 30/01/2021 đối với những doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc văn phòng đại diện được thành lập từ 2020 trở về trước
Thời gian nộp thuế môn bài được quy định rõ ràng
Thời gian nộp thuế môn bài được quy định rõ ràng
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí đối với những doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc văn phòng đại diện thành lập trong năm 2021.

4.     Hình thức nộp, cách nộp thuế môn bài 2021

Hiện nay, có 2 hình thức nộp thuế môn bài để các doanh nghiệp có thể áp dụng, đó là: Nộp thuế môn bài trực tiếp và nộp thuế môn bài qua mạng.

Đối với hình thức nộp thuế môn bài trực tiếp bạn có thể nộp tại các địa điểm sau:

 • Kho bạc nhà nước
 • Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, tổ chức dịch vụ
 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế môn bài

Đối với hình thức nộp thuế môn bài qua mạng điện tử, bạn hãy truy cập vào website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế và làm theo hướng dẫn để tiến hành nộp thuế môn bài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.     Các quy định xử phạt chậm nộp thuế môn bài 2021

Nộp thuế môn bài là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh. Vì vậy, nếu chậm nộp thuế môn bài chủ thể đó sẽ phải chịu phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xử phạt chậm nộp thuế môn bài 2021 được quy định tại Thông tư 166/2013 và Thông tư 130/2016 của Bộ Tài chính, mức phạt cụ thể như sau:

 • Chậm nộp từ 1 – 5 ngày: Phạt cảnh cáo (phải có tình tiết giảm nhẹ)
 • Chậm nộp từ 1 – 10 ngày: 400.000đ – 1.000.000đ
 • Chậm nộp từ 10 – 20 ngày: 800.000đ – 2.000.000đ
 • Chậm nộp từ 20 – 30 ngày: 1.200.000đ – 3.000.000đ
 • Chậm nộp từ 30 – 40 ngày: 1.600.000đ – 4.000.000đ
 • Chậm nộp từ 40 – 90 ngày: 2.000.000đ – 5.000.000đ

Lưu ý: Trường hợp thời gian chậm nộp nhiều hơn so với thời gian quy định trên thì mức phạt sẽ được tính như sau:

Số tiền chậm nộp = Mức lệ phí môn bài * 0.03% * số ngày chậm nộp

Với những thông tin trên chúng tôi tin bạn đã hiểu rõ lệ phí môn bài là gì và các quy định về thuế môn bài để có thể tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tìm hiểu công việc của kế toán thuế

Mức phí dịch vụ thành lập danh nghiệp là bao nhiêu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận