Yêu Cầu Chấm Dứt Quyền Sử Dụng Sáng Chế Theo Quyết Định Bắt Buộc

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi căn cứ chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Sau đây là thủ tục để yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.

Yêu Cầu Chấm Dứt Quyền Sử Dụng Sáng Chế Theo Quyết Định Bắt Buộc
Yêu Cầu Chấm Dứt Quyền Sử Dụng Sáng Chế Theo Quyết Định Bắt Buộc

1. Điều kiện chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quy định bắt buộc:

 • Căn cứ dẫn đến việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện;
 • Việc chấm dứt sử dụng sáng chế không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.

2. Hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

 • Văn bản yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc;
 • Tài liệu chứng minh căn cứ dẫn đến việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện; đồng thời việc chấm dứt sử dụng sáng chế không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc;
 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân hợp lệ của người được ủy quyền;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí. (Trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Trình tự, thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện như sau:

 • Đối với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, y tế, an sinh xã hội và các nhu cầu cấp thiết của xã hội: Hồ sơ yêu cầu gửi đến Bộ và các cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực liên quan.
 • Đối với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khác: Hồ sơ yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc không có căn cứ xác đáng):
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối (trong đó có nêu rõ lý do). Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cũng có thể ra quyết định thông báo nếu đúng thẩm quyền của mình. Và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ có ý kiến.
  • Nếu người nộp hồ sơ không có ý kiến hoặc có ý kiến không xác đáng. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ/Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra thông báo từ chối yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra quyết định chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.

Bước 4: Ghi nhận quyết định vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trong vòng 01 tháng và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Thời hạn thực hiện: 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (925 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo