Xử phạt chạy quá tốc độ khi tham gia lưu thông đường bộ

 

Dưới đây là một số thông tin cụ thể về Xử phạt chạy quá tốc độ khi tham gia lưu thông đường bộ và những yêu cầu trong hồ sơ.

 

1. Nguyên tắc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách khi điều khiển phương tiện trong khi giao thông đường bộ

 1. Khi tham gia giao thông trên đường bộ, người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe (thuộc chủng loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng) được ghi trên biển báo hiệu đường bộ.
 2. Tại những đoạn đường không bố trí biển báo hạn chế tốc độ, không bố trí biển báo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải thực hiện theo các quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11 của Luật Giao thông đường bộ.
 3. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải điều khiển xe chạy với tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn giao thông.

 

2. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

Đối với ô tô

 • Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.
 • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h;
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h.

 

Đối với xe máy

 • Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;
 • Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;
 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h;

 

3. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu thông giao thông đường bộ trong khu vực nội đô

 

(Tên đơn vị đề nghị cấp phép)

………………………….

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU THÔNG TRONG KHU VỰC NỘI ĐÔ THÀNH PHỐ

Giờ Cấm □ Đường cấm □ Dừng, đỗ xe □

Kính gửi: ……………………………………………………

 1. Tên tổ chức/cá nhân(1):……………………………………….
 2. Thông tin liên hệ(2):

Địa chỉ:…………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………… Fax:……………………………….

 1. Mục đích đề nghị cấp phép(3):………………………………

……………………………………………………………………………..

 1. Mã số Doanh nghiệp:
Tên Doanh nghiệp Mã số Doanh nghiệp
Đơn vị đề nghị cấp phép: …………
Đơn vị khác có liên quan (cho thuê xe, hợp đồng bán hàng hóa, vật liệu, …): 1. …………
2. …………
3. …………
 1. Danh sách các phương tiện đề nghị cấp phép(4):
Số TT Biển số đăng ký Tên đăng ký xe Loại phương tiện Nhãn hiệu Khối lượng hàng CC CP TGGT

(kg/số chỗ ngồi)

Khối lượng bản thân

(kg)

Khối lượng toàn bộ CP TGGT

(kg)

Hạn đăng kiểm
01 …/…/…
02
….
 1. Thời hạn đề nghị cấp phép: đến hết ngày …/…/… hoặc … tháng
 2. Thời gian đề nghị cấp phép(5): Từ ………. giờ ……… đến …….. giờ …………..
 3. Lộ trình lưu thông (đính kèm sơ đồ lộ trình lưu thông)(6):

 Lộ trình 1:

+ Áp dụng đối với các phương tiện mang biển số:……………………………………………

Đi:……………………………………………………………………………………………………………….

Về:………………………………………………………………………………………………………………

Lộ trình 2:

+ Áp dụng đối với các phương tiện mang biển số:……………………………………………

Đi:……………………………………………………………………………………………………………….

Về: ……………………………………………………………………………………………………………..

Lộ trình n:

 1. (Tổ chức/cá nhân) cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai./.
 

Đơn vị thuê vận chuyển

(hoặc Chủ đầu tư dự án)

Ký tên

(đóng dấu nếu có)

………., ngày …. tháng …. năm …….

Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân đề nghị cấp phép

Ký tên

(đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) : Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép phải ghi đầy đủ, rõ ràng.

(2) : Thông tin liên hệ: thể hiện địa chỉ, số điện thoại và số Fax hiện đang sử dụng nhằm phối hợp trong công tác cấp phép.

(3): Mục đích đề nghị cấp phép: thể hiện thông tin về loại hàng vận chuyển và phục vụ cho đối tượng/chương trình nào.

(4): Danh sách các phương tiện đề nghị cấp phép

+ Biển đăng ký: Ghi thông tin dựa vào mục Biển số đăng ký trên Chứng nhận đăng ký xe.

+ Chủ phương tiện: Ghi thông tin dựa vào mục Tên chủ xe trên Chứng nhận đăng ký xe.

+ Nhãn hiệu phương tiện: Ghi thông tin dựa vào mục Nhãn hiệu trên Chứng nhận đăng ký xe.

+ Khối lượng hàng CC CP TGGT: Ghi thông tin dựa vào mục Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

+ Khối lượng bản thân: Ghi thông tin dựa vào mục Khối lượng bản thân trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

+ Khối lượng toàn bộ CP TGGT: Ghi thông tin dựa vào mục Khối lượng toàn bộ CP TGGT trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

+ Thời hạn đề nghị cấp phép: ghi rõ từ ngày… đến ngày… . Tuy nhiên, thời hạn đề nghị cấp phép không quá 06 tháng.

(5): Thời gian đề nghị cấp phép: ghi rõ thời gian.

(6): Lộ trình lưu thông:

+ Áp dụng đối với các phương tiện mang biển số: …, …, và …

Đi: xuất phát (ghi rõ địa chỉ, tên công ty…) – tên các tuyến đường/cầu lưu thông qua – vị trí đến (ghi rõ địa chỉ, tên công ty…) – tên các tuyến đường/cầu lưu thông qua – vị trí đến (địa chỉ…) …

Về: Tên các tuyến đường/cầu lưu thông qua – Nơi xuất phát/kho, bãi (ghi rõ địa chỉ, tên địa điểm…)

 

4. Dịch vụ hỗ trợ tư vấn về Xử phạt chạy quá tốc độ khi tham gia lưu thông đường bộ tại ACC group:

ACC Group là công ty chuyên hỗ trợ tư vấn về Xử phạt chạy quá tốc độ khi tham gia lưu thông đường bộ. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về Xử phạt chạy quá tốc độ khi tham gia lưu thông đường bộ. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện giao dịch, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

 

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận