Thủ tục đăng ký xóa thế chấp tàu biển (Thủ tục 2023)

Thủ tục đăng ký xóa thế chấp tàu biển
Thủ tục đăng ký xóa thế chấp tàu biển

Tàu biển là một loại tài sản đặc biệt, các giao dịch bảo đảm đối với loại tài sản này đều phải được đăng ký, kéo theo đó, khi muốn xóa đăng ký, thực hiện theo đúng trình tự thủ tục pháp luật là bắt buộc.

Theo quy định của pháp luật, thế chấp tàu biển là một trong bốn trường hợp bắt buộc phải đăng ký, bao gồm:

 • Thế chấp quyền sử dụng đất;
 • Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;
 • Thế chấp tàu biển.
 • Các loại tàu biển sau đây được thế chấp:
 • Tàu biển đăng ký không thời hạn;
 • Tàu biển đăng ký có thời hạn;
 • Tàu biển đang đóng;
 • Tàu biển đăng ký tạm thời;
 • Tàu biển loại nhỏ.

Trong thời gian đăng ký thế chấp tàu biển, có nhiều căn cứ để bên đăng ký được quyền xóa đăng ký thế chấp tàu biển như:

 • Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng biện pháp bảo đảm khác;
 • Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;
 • Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;
 • Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ;
 • Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu;
 • Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc tuyên bố chấm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm;
 • Theo thỏa thuận của các bên.

Khi đó, người có yêu cầu đăng ký xóa thế chấp tàu biển nộp hồ sơ đến Cơ quan có thẩm quyền, thủ tục như sau:

1. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp tàu biển

Nộp hồ sơ đăng ký xóa thế chấp tàu biển

 • Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nơi tàu biển đó đăng ký biện pháp bảo đảm: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực kiểm tra, xác minh hồ sơ xóa đăng ký thế chấp tàu biển với các thông tin được lưu giữ trong Sổ Đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam tại khu vực, đánh giá nội dung kê khai trong hồ sơ để quyết định việc xóa đăng ký.
 • Trường hợp xóa đăng ký tài sản thế chấp, trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam kiểm tra, xác minh các thông tin trong hồ sơ với các thông tin được lưu giữ trong số đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam, ghi nội dung xóa đăng ký tài sản thế chấp vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam
 • Trong trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển thì phiếu yêu cầu đăng ký phải có chữ ký của bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản trong trường hợp mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu hoặc các bên tham gia biện pháp bảo đảm. Trong trường hợp trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký không có chữ ký của bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản thì hồ sơ xóa đăng ký phải có văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản theo quy định.
 • Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam ghi nội dung đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam như sau: Ghi thời điểm xóa đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm); ghi “Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển giữa... (ghi tên bên thế chấp hoặc bên mua tài sản) và... (ghi tên bên nhận thế chấp hoặc bên bán tài sản) theo Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển ngày, tháng, năm”.
Thủ tục đăng ký xóa thế chấp tàu biển
Thủ tục đăng ký xóa thế chấp tàu biển

Nhận kết quả

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực cấp cho người yêu cầu đăng ký Giấy chứng nhận xóa đăng ký thế chấp tàu biển, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển đã cấp;
 • Trường hợp từ chối thực hiện việc xóa đăng ký, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký biết và nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

 • Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển sau đây:
  • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
  • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
  • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận về việc chấm dứt nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm và trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký không có chữ ký của bên nhận bảo đảm;
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
 • Trường hợp xóa đăng ký do Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm, thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển sau đây:
  • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
  • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
  • Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (441 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo