Thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (Cập nhật 2023)

Xóa đăng ký thế chấp là một thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc đăng ký giao dịch đảm bảo đối với khoản vay tiền tại các hệ thống ngân hàng thương mại. Theo đó, “Thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai” là một trong những vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Sau đây, ACC sẽ tư vấn rõ hơn cho quý khách hàng về vấn đề này.

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2003;
 • Thông tư 26/2015/TT-NHNN trình tự thủ tục, thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.
 • Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

2. Khái niệm thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

 • TheoKhoản 1 Điều 3, Luật Nhà ở năm 2014 thì nhà ở “là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân”

Nhà ở hình thành trong tương lai là một loại tài sản hình thành trong tương lai. Nói đến nhà ở hình thành trong tương lai thì người ta có thể hiểu một cách đơn giản nhất là nhà đó ở thời điểm hiện tại chưa được hình thành và có các điều kiện, cơ sở nhất định để thấy rằng nhà đó sẽ được xây dựng hoàn thành trong tương lai

 • Tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai được thế chấp tại các tổ chức tín dụng theo khoản 1 thông tư 26/2015/TT-NHNN bao gồm:
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở;
 • Nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở;
 • Nhà ở hình thành trong tương lai được xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Điều kiện xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

 • Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở trong dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
 • Không áp dụng đối với:
  • Việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của hộ gia đình, cá nhân được xây dựng trên khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình để vay vốn tại các tổ chức tín dụng;
  • Việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai để vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

4. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp
 • Văn bản ủy quyền (nếu có)
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp Đơn yêu cầu chỉ có chữ ký của bên thế chấp;
 • Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

5. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký

Bên thế chấp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký

 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, cán bộ tiếp nhận cấp cho người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; và vào Sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký;
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định.Trường hợp xóa đăng ký mà không có căn cứ từ chối đăng ký thì trong thời hạn đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
  • Ghi nội dung xóa đăng ký và thời Điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Sau khi ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì ghi nội dung xóa đăng ký và thời Điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.

Bước 3:

Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký hợp lệ, xác nhận đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, sao y bản gốc đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp để lưu hồ sơ;

Bước 4:

Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

6. Cơ quan có thẩm quyền

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công thương), Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện, Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm giải quyết hồ sơ trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

8. Lệ phí

 • Theo Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:
 • Lệ phi thủ tục xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai là 20.000 đồng/hồ sơ.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (750 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo