Thủ tục xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn

Thủ tục xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn
Thủ tục xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn

Đối với các cơ quan, tổ chức không đủ điều kiện luật định thành lập công đoàn thì Thủ tục xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn là bắt buộc.

Tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, trong cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác là một thành phần quan trọng để giám sát, đảm bảo thực thi quyền lợi của người lao động trong tổ chức đó. Tuy nhiên, không phải cơ quan, tổ chức nào cũng cần phải thành lập công đoàn. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn, ACC xin được giới thiệu Thủ tục xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn.

1. Tổ chức Công đoàn là gì?

 • Căn cứ vào Điều 1 Luật công đoàn quy định về định nghĩa công đoàn thì:
 • “Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”
 • Các vai trò của công đoàn cũng được quy định tại Điều 10 Luật công đoàn; trong đó chủ yếu quy định vai trò của công đoàn là bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

2. Điều kiện thành lập công đoàn

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định điều kiện thành lập và hình thức tổ chức của Công đoàn cơ sở:

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hợp tác xã có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; cơ quan xã, phường, thị trấn; các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có hạch toán độc lập; các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam được thành lập công đoàn cơ sở khi có đủ hai điều kiện:

 • Có tư cách pháp nhân;
 • Có ít nhất 5 đoàn viên công đoàn hoặc 5 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Như vậy, trong trường hợp các cơ quan, tổ chức trên không đảm bảo được một trong hai điều kiện trên thì phải làm thủ tục xin xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn

Để thực hiện thủ tục xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn; các cơ quan, tổ chức cần phải thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh (1 bản photo, không cần sao y công chứng);
 • Photo hợp đồng lao động của tất cả những người lao động trong cty (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản khai trình lao động. Trong trường hợp công ty mới thành lập, chưa có hợp đồng lao động thì nộp bảng khai trình lao động;
 • Photo 1 bảng thanh toán tiền lương tháng gần nhất;
 • Mẫu đăng ký xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn sẽ được nộp tại Liên đoàn Lao động tại địa phương nơi đặt trụ sở của cơ quan, tổ chức.

Bước 3: Nhận kết quả

Thời gian trả kết quả cho cơ quan, tổ chức: 05 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nộp đầy đủ thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn.

4. Mẫu đơn không đủ điều kiện thành lập công đoàn

Mẫu đơn không đủ điều kiện thành lập công đoàn là một thành phần bắt buộc trong hồ sơ xin xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn. Nội dung của mẫu đơn bắt buộc phải có các nội dung sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức không đủ điều kiện thành lập công đoàn;
 • Địa chỉ, phương thức liên lạc;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ghi rõ nếu có thay đổi, sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế);
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Lí do không thành lập công đoàn (không đủ một trong các điều kiện để thành lập công đoàn).

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Thủ tục xin xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoànkhông đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở – không đủ điều kiện thành lập công đoàn – xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn – công văn chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn – doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập công đoàn – xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn – công văn không đủ điều kiện thành lập công đoàn – mẫu đơn không đủ điều kiện thành lập công đoàn do ACC cung cấp.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »