CÔNG TY LUẬT ACC

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp

Nguyễn Thuý Vi

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp

Nguyễn Thuý Vi

23/04/2022

Hiện nay trung tâm ngoại ngữ thành lập rất nhiều và Thành phố Hồ Chí Minh nơi hoạt động kinh tế mạnh mẽ thì trung tâm ngoại ngữ rất nhiều. Như vậy thì xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp là gì? Các quy định về xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp như thế nào. Để tìm hiểu hơn về xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp nhé.

1. Giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ là gì?

 • Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được hiểu là văn bản, quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cá nhân, tổ chức khi đáp ứng đủ điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định. Khi có giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ tổ chức, cá nhân có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trung tâm ngoại ngữ một cách hợp pháp.

2. Chủ thể có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Căn cứ quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được cấp bởi các chủ thể có thẩm quyền sau:

 • Trung tâm ngoại ngữ được mở trong khuôn viên nhà trường thì thẩm quyền ra quyết thành lập sẽ do giám đốc học viện, đại học, hiệu trưởng trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm;
 • Đối với các trung tâm ngoại ngữ được mở trực thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội- nghề nghiệp thẩm quyền ra quyết định thành lập thuộc về người đứng đầu của các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền ra quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc học viện, đại học, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội- nghề nghiệp.

3. Nội dung giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm những nội dung cụ thể sau đây:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ;
 • Tên cơ quan ban hành, số ban hành của giấy chứng nhận; địa điểm, thời gian ban hành Giấy chứng nhận;
 • Tên Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;
 • Các căn cứ ban hành Giấy chứng nhận;
 • Tên trung tâm ngoại ngữ, thông tin liên lạc của trung tâm: số điện thoại, email;
 • Thông tin của Giám đốc trung tâm: họ và tên, ngày sinh, quốc tịch, số CMND/CCCD; Hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại;
 • Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng;
 • Nội dung hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;
 • Thời hạn hoạt động;
 • Trách nhiệm của Trung tâm ngoại ngữ;
 • Nơi nhận, ký, đóng dấu;

4. Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở đâu.

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;
 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

5. Kết luận xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ