xin chỉ dẫn về thủ túc góp vốn công ty cổ phần với người không được là cổ đông sáng lập

Anh Quân có thắc mắc:

xin luật sư chỉ giúp tôi về vấn đề sau:

sắp tới tôi cùng mấy người bạn dự định thành lập công ty cổ phần, nhưng do tôi thuộc đối tượng chỉ được phép tham gia góp vốn mà không thể là cổ đông sáng lập của công ty. Rất mong  luật sư chỉ giúp tôi về thủ tục để tôi có thể góp vốn vào công ty khi công ty thành lập mà không phải với danh nghĩa cổ đông sáng lập.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Luật sư giải đáp:

Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Theo như câu trả lời của luật sư,cộng với Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng cũng quy định cán bộ, công chức và viên chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Thì  tôi sẽ không được phép mua cổ phần của công ty tại thời điểm thành lập đúng không ạ ?

Nhưng , tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP điều khoản

4. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần là số cổ phần mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ phát hành để huy động thêm vốn. Số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng số cổ phần do cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua tại thời điểm đăng ký kinh doanh và số cổ phần sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.

Khi đọc hai khoản trên, theo cách hiểu của cá nhân tôi thì  không nhất thiết các cổ đông tham gia mua cổ phần khi thành lập công ty cổ phần đều phải là cổ đông sáng lập. Rất mong luật sư giải thích rõ giùm tôi liệu cách hiểu của tôi có đúng không, và tôi phải hiểu thuật ngữ " cổ đông khác " ở đây như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của luật sư rất nhiều.

 Phản hồi 23/09/2014

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo