Vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng (Cập nhật 2021)

Vốn điều lệ là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định. Số vốn này được ghi rõ ràng trong Điều lệ của công ty. Vậy vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

2. Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng

– Bởi vì ngành nghề thuộc lĩnh vực về xây dựng không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn điều lệ, vốn pháp định. Do vậy, trường hợp này khi thực hiện mở công ty xây dựng doanh nghiệp không cần phải tiến hành chứng minh về vốn và cũng sẽ không có bị ràng buộc đối với số vốn đã đăng ký. Do vậy khi thực hiện mở công ty xây dựng thì các khách hàng không có cần phải tiến hành việc chứng minh về vốn điều lệ.

– Tài sản tham gia để góp vốn điều lệ có thể là tiền mặt hoặc các vật chất tương đương có thể quy đổi ra tiền mặt: Việt Nam Đồng, vàng, nội tệ, ngoại tệ được tự do chuyển đổi, giá trị của quyền về sở hữu trí tuệ, giá trị của quyền về sử dụng đất, bí quyết về kỹ thuật, công nghệ và những tài sản khác có giá trị tương đương mà có thể được định giá bằng Việt Nam Đồng ghi vào trong Điều lệ của doanh nghiệp được góp từ thành viên nhằm tạo ra vốn của doanh nghiệp.

– Công ty xây dựng có thể đăng ký vốn điều lệ nhiều hơn tổng số vốn thực mà các thành viên góp vốn. Thời hạn để những thành viên góp vốn của công ty xây dựng hoàn thành việc góp vốn sẽ tính từ thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký kinh doanh cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký là 36 tháng, nếu sau 36 tháng mà các cổ đông, thành viên không góp đủ số vốn đã cam kết thì doanh nghiệp sẽ tiến hành làm thủ tục giảm vốn điều lệ.

3. Hình thức góp vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng

  • Đối với công ty cổ phần: Mua cổ phần.
  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh: Góp vốn trực tiếp vào công ty.

Tham khảo dịch vụ thành lập công ty xây dựng: https://accgroup.vn/thanh-lap-cong-ty-xay-dung/

Trên đây là những thông tin cơ bản về vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng. Để kế hoạch chuẩn bị cho việc thành lập công ty xây dựng được thuận lợi nhất, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật về các thông tin nêu trên.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận