Văn phòng Luật sư, công ty luật, tư vấn pháp luật tại Lạng Sơn uy tín.

logo accACC
Nguyen Vi

Tại sao thường thường chúng ta hãy lựa chọn phương án tìm tới các văn phòng luật sư công ty, tư vấn pháp luật khi chúng ta có nhu cầu hoặc có vấn đề liên quan đến pháp ý cần giải quyết? Những Văn phòng Luật sư, công ty luật, tư vấn pháp luật nào tại Lạng Sơn uy tín? Hiện nay, văn phòng tư vấn pháp luật của công ty Luật ACC tại Lạng Sơn cung cấp dịch vụ pháp lý được nhiều khách hàng hài lòng.

1. Văn phòng tư vấn pháp luật của công ty Luật ACC tại tỉnh Lạng Sơn

Công ty Luật ACC là một công ty có quy mô lớn, có lượng khách hàng trải dài trên khắp cả nước. Công ty Luật ACC mở văn phòng tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý trong tất cả các lĩnh vực tại Lạng Sơn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong địa bàn thuận tiện trọng việc đến để được tư vấn và sử dụng dịch vụ  của công ty Luật ACC.

  2. Khi khách hàng lựa chọn Văn phòng Luật sư, công ty luật, tư vấn pháp luật tại Lạng Sơn thì sẽ được cung cấp những dịch vụ gì?

Theo Điều 22, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư, về phạm vi hành nghề của luật sư như sau:

Điều 22. Phạm vi hành nghề luật sư

 1. Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
 2. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện tư vấn pháp luật.
 4. Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.
 5. Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật này.”

Ngoải ra, từ Điều 24 đến Điều 31 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư đã quy định rất rõ ràng chi tiết cụ thể về nguyên tắc làm việc của Luật sư trong các trường hợp, ví dụ như:

Điều 26. Thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý

 1. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức.
 2. Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải được làm thành văn bản và có những nội dung chính sau đây:
 3. a) Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, đại diện của tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;
 4. b) Nội dung dịch vụ; thời hạn thực hiện hợp đồng;
 5. c) Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 6. d) Phương thức tính và mức thù lao cụ thể; các khoản chi phí (nếu có);

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

 1. e) Phương thức giải quyết tranh chấp.”

Điều 27. Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư

 1. Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư phải tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng và Luật này.
 2. Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ khi luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng, cơ quan tiến hành tố tụng cấp Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng của luật sư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp người tập sự hành nghề luật sư đi cùng với luật sư hướng dẫn trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này thì khi liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức, luật sư hướng dẫn xuất trình Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư và giấy tờ xác nhận có sự đồng ý của khách hàng.

3.[21] (được bãi bỏ)

4.[22] được bãi bỏ)

 1. Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước khác và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư thực hiện quyền và nghĩa vụ của luật sư khi hành nghề, không được cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.”

Điều 28. Hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư

 1. Tư vấn pháp luật là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ.

Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực pháp luật.

 1. Khi thực hiện tư vấn pháp luật, luật sư phải giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.”

Điều 29. Hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư

 1. Luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức nơi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.
 2. Khi đại diện cho khách hàng, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Điều 30. Hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư

 1. Dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.
 2. Khi thực hiện dịch vụ pháp lý khác, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Điều 31. Hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

 1. Khi thực hiện trợ giúp pháp lý, luật sư phải tận tâm với người được trợ giúp như đối với khách hàng trong những vụ, việc có thù lao.
 2. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.”

Như vậy, Văn phòng Luật sư, công ty luật, tư vấn pháp luật tại Lạng Sơn của ACC sẽ thực hiện tất cả các dịch vụ trên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

  3. Nguyên nhân tạo nên thương hiệu Văn phòng luật sư, công ty luật, tư vấn pháp luật tại Lạng Sơn của công ty ACC

Thứ nhất, Công ty Luật ACC là một công ty có quy mô lớn, có lượng khách hàng trải dài trên khắp cả nước. ACC Group luôn bảo đảm về một năng lực tư vấn uy tín và chuyên nghiệp. Những chuyên viên tư vấn của ACC là những chuyên viên vô cùng có năng lực và kinh nghiệm trong nghề, thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao một cách chủ động và linh hoạt giúp Quý khách hàng có thể thực hiện quyền của mình một cách tối đa.

Thứ hai, chúng tôi luôn ý thức được rằng tiết kiệm thời gian cho khách hàng là một điều hết sức cần thiết. Vì vậy, chúng tôi luôn tiếp xúc với khách hàng, tiếp nhận tư vấn khách hàng nhanh chóng để không làm mất thời gian của khách hàng và giải quyết vấn đề khách đang gặp phải được sớm nhất có thể. Đây cũng được coi là một điểm cộng của công ty Luật ACC.

Thứ ba, tôn trọng khách hàng. Tôn chỉ hoạt động của công ty Luật ACC: Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng -tiết kiệm -hiệu quả. Đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Thứ tư, chi phí về Văn phòng luật sư, công ty luật, tư vấn pháp luật tại Lạng Sơn của ACC mang đến cho Quý khách hàng một sự hài lòng chưa từng có. Với sự nắm bắt và hiểu biết về tâm lý của Quý khách hàng, ACC tổ chức nhiều ưu đãi với nhiều gói dịch vụ tư vấn với giá vừa phải, nhằm đáp ứng nhu cầu cho những Quý khách hàng có kinh tế khá bình dân.

Thứ năm, khi chọn sử dụng dịch vụ tại Văn phòng luật sư, công ty luật, tư vấn pháp luật tại Lạng Sơn. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin về vấn đề của mình, chúng tôi không chỉ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ nhất mà còn hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng nhất.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, ACC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn Văn phòng luật sư, công ty luật, tư vấn pháp luật tại Lạng Sơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số Hotline 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: info@accgroup.vn để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận