Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Phúc Thọ nhanh 2021

logo accACC
Hà My

Khi thành lập văn phòng đại diện tại Phúc Thọ, công ty, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện được quy định trong Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện cho công ty mà chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Phúc Thọ qua mạng trọn gói năm 2021.

van phong dai dien tai Phuc ThoVăn phòng đại diện tại Phúc Thọ

1. Mở‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌tại‌ Phúc Thọ ‌có‌ ‌cần‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌không?‌ ‌

Khi‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌việc‌ ‌mở‌ ‌‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌tại‌ Phúc Thọ ‌‌nhiều‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌phân‌ ‌vân‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌liệu‌ ‌mở‌ ‌‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌tại‌ Phúc Thọ ‌‌có‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌hay‌ ‌không?.‌ ‌Theo‌ ‌điều‌ ‌45,‌ ‌Luật‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌năm‌ ‌2020‌ ‌về‌ ‌việc‌ ‌Đăng‌ ‌ký‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌chi‌ ‌nhánh,‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌của‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp,‌ ‌thông‌ ‌báo‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌có‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌như‌ ‌sau:‌ ‌“‌ ‌Doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌có‌ ‌quyền‌ ‌thành‌ ‌lập‌ ‌chi‌ ‌nhánh,‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌ở‌ ‌trong‌ ‌nước‌ ‌và‌ ‌nước‌ ‌ngoài.‌ ‌Doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌đặt‌ ‌một‌ ‌hoặc‌ ‌nhiều‌ ‌chi‌ ‌nhánh,‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌tại‌ ‌một‌ ‌địa‌ ‌phương‌ ‌theo‌ ‌địa‌ ‌giới‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌hành‌ ‌chính.‌ ‌Trường‌ ‌hợp‌ ‌thành‌ ‌lập‌ ‌chi‌ ‌nhánh,‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌trong‌ ‌nước,‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌gửi‌ ‌hồ‌ ‌sơ‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌chi‌ ‌nhánh,‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌đến‌ ‌Cơ‌ ‌quan‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌nơi‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌đặt‌ ‌chi‌ ‌nhánh,‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện”.‌ ‌

Như‌ ‌vậy,‌ ‌từ‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌trên‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌thấy‌ ‌rằng‌  ‌khi‌ ‌thành‌ ‌lập‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌nói‌ ‌chung‌ ‌và‌ ‌thành‌ ‌lập‌ ‌‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌tại‌ Phúc Thọ ‌‌nói‌ ‌riêng‌ ‌thì‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌tiến‌ ‌hành‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌tại‌ ‌cơ‌ ‌quan‌ ‌có‌ ‌thẩm‌ ‌quyền.‌ ‌Theo‌ ‌đó,‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌khi‌ ‌tiến‌ ‌hành‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌tại‌ Phúc Thọ ‌‌phải‌ ‌gửi‌ ‌hồ‌ ‌sơ‌ ‌thông‌ ‌báo‌ ‌thành‌ ‌lập‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌tới‌ ‌phòng‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌nơi‌ ‌đặt‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌để‌ ‌được‌ ‌cấp‌ ‌phép‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌theo‌ ‌đúng‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌pháp‌ ‌luật‌ ‌mà‌ ‌cụ‌ ‌thể‌ ‌ở‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌phòng‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌Phúc Thọ.‌ ‌

2. Hướng dẫn thủ tục đăng ký văn phòng đại diện Phúc Thọ qua mạng 

Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về quá trình đăng ký văn phòng đại diện qua mạng mà công ty Luật ACC  xin cung cấp việc Hướng dẫn thủ tục đăng ký văn phòng đại diện tại Phúc Thọ qua mạng như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 

 • Doanh nghiệp tiến hành đăng nhập vào trang hệ thống cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua đường link sau: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en/Pages/default.aspx
 • Doanh nghiệp tiến hành đăng ký tài khoản để đăng nhập Hệ thống
 • Chuẩn bị công cụ ký xác thực: Nếu doanh nghiệp tiến hành việc nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh thì người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Còn nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện bằng Chữ ký số công cộng thì người ký xác thực hồ sơ cần được gắn chữ ký số công cộng vào tài khoản.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện 

 • Tạo hồ sơ
 • Nhập thông tin của người ký : thông tin bao gồm tên doanh nghiệp, Ngành nghề kinh doanh, địa điểm , Người liên hệ ….
 • Scan và tải tài liệu đính kèm
 • Chuẩn bị hồ sơ
 • Ký xác thực và tiến hành nộp hồ sơ: sau khi tiến hành xong các hoạt động như trên bạn tiến hành lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ sau đó ký xác thực bằng tài khoản đăng ký kinh doanh và tiến hành thanh toán lệ phí cho quá trình thực hiện việc thành lập văn phòng đại diện qua mạng điện tử.

Bước 3: Nhận kết quả:

 • Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ ngay trên cổng thông tin
 • Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu
 • Nhận kết quả là việc đăng ký văn phòng đại diện hoàn tất và được ghi vào cổng thông tin điện tử.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện tại Phúc Thọ qua mạng điện tử. Tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng mà công ty Luật ACC xin cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Phúc Thọ. Nếu quý khách hàng còn gặp phân vân về trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả, uy tín, chất lượng và tiết kiệm chi phí nhất.

LUẬT ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận