Ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy | Thủ tục và mẫu [Mới nhất 2023]

Trong nhiều trường hợp, vì những lý do khác nhau mà cá nhân hoặc tổ chức không thể tự mình thực hiện các thủ tục hoặc giải quyết các công việc cụ thể, khi đó, phát sinh quan hệ ủy quyền.

Phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy là phương tiện đi lại chủ yếu của người Việt, do đó, các hoạt động liên quan đến xác lập quyền sở hữu đối với loại phương tiện này cũng thường xuyên được diễn ra.

Khi chủ sở hữu xe máy bán, tặng cho,… (chuyển quyền sở hữu) xe máy cho người khác, đồng nghĩa với việc các giấy tờ về đăng ký xe được sang tên chủ sở hữu mới. Xảy ra hai trường hợp: trường hợp 1 là sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, và trường hợp còn lại là sang tiên, di chuyển xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vậy, trong trường hợp xảy ra khác địa bàn cấp tỉnh, việc rút hồ sơ gốc xe máy là cần thiết. Đây là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe thực hiện.

Như đã nói, bởi nhiều lý do khác nhau, bên có trách nhiệm không thể thực hiện được các thủ tục, từ đó phát sinh quan hệ ủy quyền.

Ủy quyền là hoạt động pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định và không trái với điều cấm của luật, điều này được thể hiện thông qua hình thức văn bản: giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

Như vậy, trong trường hợp chủ sở hữu xe vì điều kiện khách quan hoặc chủ quan nào đó mà không thực hiện được việc rút hồ sơ xe máy, có thể thực hiện ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác để thực hiện công việc nêu trên thay cho mình

Rút hồ sơ gốc xe máy hay chính xác là “Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác”

Thủ tục ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy
Thủ tục ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy

1. ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy là gì?

Ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy là việc chủ xe giao quyền rút hồ sơ gốc xe cho người khác thông qua một văn bản ủy quyền. Người được ủy quyền sẽ tiến hành thủ tục rút hồ sơ tại cơ quan giao thông với giấy tờ cần thiết kèm theo giấy ủy quyền có chữ ký của chủ xe.

2. Quy trình các bước ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy (Cập nhật ngày 28/06/2023)

Bước 1: Lập giấy ủy quyền

Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ liên quan

Bước 3: Người được ủy quyền thực hiện thủ tục rút hồ sơ

Giải thích chi tiết:

Bước 1: Lập giấy ủy quyền Chủ xe cần lập giấy ủy quyền cho người sẽ thực hiện thủ tục rút hồ sơ. Giấy ủy quyền phải ghi rõ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân của cả người được ủy quyền và người ủy quyền, nội dung ủy quyền cụ thể, thời gian ủy quyền và chữ ký của cả hai bên.

Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ liên quan Người được ủy quyền cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan như: giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng kiểm, giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của cả hai bên.

Bước 3: Người được ủy quyền thực hiện thủ tục rút hồ sơ Người được ủy quyền mang theo giấy tờ đã chuẩn bị đến cơ quan giao thông có thẩm quyền để thực hiện thủ tục rút hồ sơ gốc xe máy. Sau khi thủ tục hoàn tất, hồ sơ gốc sẽ được trao lại.

3. Thủ tục ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy

Bước 1: Xác lập hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Trong hợp đồng ủy quyền ngoài những thông tin cơ bản của các bên, cần lưu ý một số nội dung như sau:

Nội dung ủy quyền

Ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến rút hồ sơ gốc xe máy. Cần ghi rõ ràng nội dung ủy quyền, tránh mơ hồ gây nguy cơ rủi ro không đáng có.

Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

 • Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc.
 • Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.
 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
 • Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định

Quyền của bên được ủy quyền

 • Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.
 • Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

Nghĩa vụ của bên ủy quyền

 • Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
 • Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

Quyền của bên ủy quyền

 • Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.
 • Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chú ý

 • Hợp đồng ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định
 • Việc ủy quyền của bên ủy quyền và bên được ủy quyền là hoàn toàn tự nguyện, theo thỏa thuận, không bị lừa dối, cưỡng ép, không vi phạm điều cấm của luật.

Bước 2: Bên được ủy quyền thực hiện thủ tục rút hồ sơ xe máy theo quy định

Theo đó, bên được ủy quyền đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, phải xuất trình và nộp hồ sơ, giấy tờ như sau:

 • Giấy tờ theo quy định của chủ sở hữu xe
 • Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe theo mẫu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
 • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định (công chứng hoặc chứng thực)
 • Hợp đồng ủy quyền (công chứng hoặc chứng thực theo quy định)
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân hợp lệ của người được ủy quyền (ví dụ: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu,…)
ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy
Thủ tục ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

4. Chú ý: Giấy tờ theo quy định của chủ sở hữu xe được hiểu như sau:

Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau:

 • Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.
 • Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng).
 • Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.
 • Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.

Chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam

Xuất trình Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu và Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu.

Chủ xe là người nước ngoài

 • Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng), nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.
 • Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam, xuất trình Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên và giấy phép lao động theo quy định, nộp giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam có thẩm quyền.

Chủ xe là cơ quan, tổ chức

 • Chủ xe là cơ quan, tổ chức Việt Nam thì xuất trình Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe kèm theo giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức.
 • Chủ xe là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng) của người đến đăng ký xe; nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.
 • Chủ xe là doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ thì xuất trình Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe và nộp giấy giới thiệu; trường hợp tổ chức đó không có giấy giới thiệu thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan quản lý cấp trên.

Người được ủy quyền đến đăng ký xe phải xuất trình Chứng minh nhân dân của mình; nộp giấy ủy quyền có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

5. Các câu hỏi thường gặp.

Thủ tục rút hồ sơ khi mua xe máy tại tỉnh khác ?

 • Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);
 • Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định;
 •  Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (đối với trường hợp khác tỉnh và mô tô khác điểm đăng ký xe).

Cơ quan giải quyết là những cơ quan nào?

 • Hồ sơ nộp tại Cơ quan công an đăng ký xe ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục ( không phải đưa xe đến để kiểm tra tuy nhiên phải xuất trình giấy tờ tùy thân...)

Thời hạn giải quyết trong bao lâu?

 • Thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ thủ tục nộp hồ sơ khi mua xe chuyển đến tỉnh khác?

 • Chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu ( xuất trình bản gốc)
 •  Giấy khai đăng ký xe
 •  Chứng từ lệ phí trước bạ
 • Giấy khai sang tên, di chuyển xe
 •  Phiếu sang tên di chuyển
 •  Chứng từ chuyển nhượng ( hợp đồng mua bán, tặng cho....)
 •  Hồ sơ gốc của xe theo quy định.( Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số)

Tham khảo thêm tại:

https://thuvienphapluat.vn/hopdong/773/HOP-DONG-UY-QUYEN-RUT-GIAY-TO-XE

https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-uy-quyen-rut-giay-to-xe-ban-cap-nhat-moi-nhat-.aspx

 

 

✅ Thủ tục: ⭕ ủy quyền rút hồ sơ gốc xe máy
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (232 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo