Tư Vấn Thủ Tục Công Bố Chất Lượng Mì Ý Nhập Khẩu 2020

Tư Vấn Thủ Tục Công Bố Chất Lượng Mì Ý Nhập Khẩu
Tư Vấn Thủ Tục Công Bố Chất Lượng Mì Ý Nhập Khẩu

Tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý là thủ tục pháp lý bắt buộc mà chủ kinh doanh phải thực hiện để đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Để hỗ trợ khách hàng có nhu cầu, ACC xin cung cấp dịch vụ Tư vấn thủ tục công bố chất lượng mì Ý nhập khẩu 2020.

Mì Ý là sản phẩm thực phẩm được nhiều người lựa chọn sử dụng vì chất lượng cũng như sự tiện dụng của nó. Thấy được nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng, nhiều người đã lựa chọn kinh doanh sản phẩm này.

Vậy, phải làm sao để sản phẩm mì Ý của chủ kinh doanh có thể công bố và tiêu thụ trên thị trường? Đây là vấn đề rất quan trọng mà chủ kinh doanh cần phải lưu ý, bởi nó không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của sản phẩm mà còn là thủ tục pháp lý bắt buộc.

Để khách hàng có thể hiểu hơn về thủ tục này, ACC xin được giới thiệu đến khách hàng dịch vụ Tư vấn thủ tục công bố chất lượng mì Ý nhập khẩu 2020.

1. Đối tượng nào cần phải thực hiện công bố chất lượng?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Theo đó, những đối tượng cần phải thực hiện công bố chất lượng bao gồm:

 • Tất cả Tổ chức, cá nhân, sản xuất, buôn bán thực phẩm có đăng ký kinh doanh và có cơ sở sản xuất. (Ngoại trừ thương nhân kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai, thuốc lá điếu, thực phẩm đặc biệt và các thương nhân nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thực hiện thủ tục công bố tại Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm).
 • Đối với sản phẩm thực phẩm đã được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo QĐ 2027/2001/QĐ-BYT ngày 30/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì sau 3 năm kể từ ngày ký, thương nhân cần thực hiện công bố lại theo QĐ 42/2005/QĐ-BYT.
 • Các thương nhân đã tiến hành công bố Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm theo QĐ 42/2005/QĐ-BYT, trường hợp có thay đổi một vài nội dung đã công bố thì có trách nhiệm phải công bố lại. Trừ trường hợp chỉ thay đổi hình thức nhãn sản phẩm hoặc quy cách bao gói thì nộp bổ sung nhãn sản phẩm để thay đổi kèm công văn xin bổ sung hoặc thay thế nhãn sản phẩm đang lưu hành.

Một số đối tượng thuộc diện không cần phải công bố chất lượng thực phẩm

 • Các sản phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và những sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường.
 • Đối với công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài

Như vậy, trừ trường hợp mì Ý là sản phẩm có chất lượng không ổn định; là sản phẩm sử dụng trong ngày; hoặc được sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường; hoặc công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài thì tất cả các sản phẩm mì Ý cần phải thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm.

Cụ thể, chủ kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu mì Ý về Việt Nam để kinh doanh, hoặc sản xuất mì Ý để kinh doanh đều phải tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý theo quy trình, trình tự được quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

2. Thủ tục tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý

ACC xin hướng dẫn chi tiết Thủ tục tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý như sau:

2.1. Hồ sơ tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý

a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Cần lưu ý rằng: Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

2.2. Trình tự tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý

a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm (Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận, trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó).

b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

2.3. Lưu ý về trường hợp sản phẩm mì Ý có sự thay đổi

Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

3. Xử phạt chủ kinh doanh không thực hiện tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý

Thủ tục tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý là thủ tục bắt buộc chủ kinh doanh phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Đối với hành vi không tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mì Ý, mức xử phạt cụ thể như sau:

 • Theo Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng đối với hành vi sau:
  • Không thực hiện thông báo, đăng tải, niêm yết bản tự công bố sản phẩm.
  • Không nộp bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật…
 • Ngoài ra, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm.
 • Khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký bản công bố sản phẩm nếu sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm…
 • Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm từ 01 – 03 tháng đối với hành vi không đăng ký công bố sản phẩm.
 • Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm phải khắc phục hậu quả bằng các hình thức như: Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm, buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế; hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Tư vấn thủ tục công bố chất lượng mì Ý nhập khẩu 2020 do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận