Dịch vụ tư vấn luật thuế cho doanh nghiệp - Công ty luật aCC

Thuế là nghĩa vụ của mỗi tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đối với nhà nước. Để thực hiện nghĩa vụ thuế cho tốt thì các tổ chức, cá nhân phải biết các quyền và nghĩa vụ của mình cần phải thực hiện những gì, như thế nào liên quan đến pháp luật thuế. Hiểu biết về pháp luật thuế sẽ tối ưu được các quyền lợi, lợi ích, lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Luật ACC là đơn vị tư vấn pháp luật thuế chuyên sâu trong lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, ACC cung cấp các Dịch vụ tư vấn luật thuế cho doanh nghiệp. Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau.

Tu Van Thue Doanh Nghiep Scaled

Dịch vụ tư vấn luật thuế cho doanh nghiệp

1.Tổng quan về tư vấn luật thuế

1.1. Thuế là gì?

Cho đến nay vẫn chưa có khái niệm chính thức về thuế. Xét trên từng khía cạnh các chuyên gia lại có định nghĩa khác nhau về thuế.

Xét trên khía cạnh luật pháp, theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 thì thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Khái niệm này được xây dựng trên hai yếu tố: (i) Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước; (ii) người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.

Xét trên khía cạnh kinh tế, thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung. Khái niệm này lại tập trung vào tính chất bắt buộc nộp, và không bồi hoàn của thuế, điều này đã tách biệt thuế với phí và lệ phí – hai khoản thu khác cũng được nộp vào ngân sách nhà nước.

Tựu chung lại, thuế là một khoản thu bắt buộc khi xảy ra các sự kiện pháp lý và số tiền này sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

1.2. Các loại thuế

Chắc hẳn Quý khách hàng đang rất tò mò rằng hiện tại nhà nước ban hành bao nhiêu loại thuế?

Hiện tại, pháp luật Việt Nam đã ban hành 07 sắc thuế, bao gồm:

 •       Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 •       Thuế thu nhập cá nhân;
 •       Thuế giá trị gia tăng;
 •       Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 •       Thuế xuất nhập khẩu;
 •       Thuế bảo vệ môi trường;
 •       Thuế tài nguyên

Nếu phân loại theo đối tượng nộp thuế, thì ta có thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu là các sắc thuế dựa trên sự tiêu dùng của người dân nên còn được gọi là các sắc thuế tiêu dùng. Trong khi đó, thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường nhằm mục đích điều tiết, giảm tác động xấu của con người lên môi trường, tài nguyên quốc gia và cũng góp phần bù đắp lại sự hao mòn khi tác động lên môi trường sống.

1.3. Tư vấn pháp luật thuế là gì

Với những phân tích ở trên, ACC cung cấp các tư vấn pháp luật về thuế như giải đáp thắc mắc về các quy định thuế, thực hiện thủ tục thuế - hải quan, giải trình với cơ quan quản lý thuế về các khoản thuế pháp nộp, các chi phí được trừ khi tính thuế cho đến các vụ việc phức tạp như tập trung kinh tế hay chia, tách doanh nghiệp.

2.Tư vấn luật thuế và các vấn đề xoay quanh

Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở các quốc gia phát triển, người nộp thuế luôn gặp phải khó khăn trong việc nhận diện, xử lý hay giải trình các vấn đề về thuế.

Sự tư vấn pháp luật về thuế là vô cùng cần thiết, đây không chỉ là nghĩa vụ của các cá nhân, doanh nghiệp mà việc thực hiện các nghĩa vụ thuế một cách linh hoạt còn thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.

Các vấn đề về thuế vô cùng rộng, ACC cung cấp dịch vụ tư vấn luật thuế bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung sau:

2.1.Tư vấn Luật thuế về ưu đãi, miễn, giảm, khấu trừ thuế

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh phải chịu thuế, thu nhập nào chịu thuế hay chi phí nào sẽ được trừ khi tính thuế cho doanh nghiệp, thì các vấn đề về ưu đãi, miễn thuế, giảm hay khấu trừ thuế cũng rất được các doanh nghiệp quan tâm bởi việc giảm nghĩa vụ thuế cũng quan trọng không kém việc gia tăng lợi nhuận.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh theo đúng định hướng của mình hoặc đầu tư vào các vùng kinh tế đặc biệt, nhà nước đã ban hành chính sách về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Luật đầu tư 2020 mới có hiệu lực, các tiêu chí để xác định một doanh nghiệp được nhận ưu đãi về thuế bao gồm quy mô vốn đầu tư của doanh nghiệp, địa điểm đầu tư kinh doanh hay số lao động mà doanh nghiệp sử dụng để thực hiện dự án.

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam (dự án FDI) bởi các nhà đầu tư tới từ các quốc gia mà Việt Nam có các cam kết về ưu đãi đầu tư, ví dụ các quốc gia lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) hay Trung Quốc có thể có những cam kết về ưu thuế khác nhau. ACC sẽ theo dõi các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để cung cấp cho Quý khách hàng các tư vấn luật thuế chính xác nhất.

Tư vấn về miễn thuế cho doanh nghiệp

Về miễn thuế, có hai vấn đề mà ACC muốn lưu ý Quý khách hàng là về thu nhập được miễn thuế, và miễn thuế hoàn toàn theo ưu đãi về thuế.

Đối với vấn đề thu nhập được miễn thuế, vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 16 Luật thuế Xuất nhập khẩu và các Nghị định, Thông tư khác. Trong khi chính sách về miễn thuế trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hướng đến các hoạt động kinh doanh cần được khuyến khích, hỗ trợ như kinh doanh một số hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi,.. hay các hoạt động nhằm thúc đẩy khoa học – công nghệ, thì Luật Thuế xuất nhập khẩu nhắm tới các nhóm hành vi không gây tác động hoặc ít có tác động đối với hoạt động sản xuất trong nước như các hàng hóa tạm nhập tái xuất, các hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, hay hàng hóa phục vụ cho sản xuất – gia công trong nước,…  

Đối với vấn đề ưu đãi về mức thuế và thời gian miễn thuế, ACC sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về điều kiện để được hưởng ưu đãi, mức ưu đãi cụ thể và thực hiện các thủ tục về quản lý thuế. Nhìn chung, các dự án đầu tư tại các địa điểm đặc biệt cần khuyến khích đầu tư như các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, các lĩnh vực nhà nước đang muốn thúc đẩy như các lĩnh vực công nghệ cao, hoặc đáp ứng được yêu cầu về vốn giải ngân hay số lao động sử dụng, thì sẽ nhận được ưu đãi về miễn thuế từ nhà nước.

Tư vấn về khấu trừ và hoàn thuế

Nếu doanh nghiệp của Quý khách hàng là các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các tư vấn pháp luật thuế về khấu trừ thuế, hoàn thuế là rất quan trọng.

Hoàn thuế là việc doanh nghiệp được hoàn lại số tiền thuế đã nộp. Cả ba sắc thuế là thuế xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đều có cơ chế hoàn thuế. Nhìn chung, khi người nộp thuế đáng lý không cần nộp một khoản thuế nhưng đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với cơ quan quản lý thuế, họ sẽ được hoàn lại số tiền đã nộp. Quy định cụ thể về hoàn thuế tại Điều 19 Luật Thuế xuất nhập khẩu, Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và tại các văn bản dưới luật khác.

Trong Luật Thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đều có quy định về khấu trừ thuế. Nếu như đối với sắc thuế thứ nhất, khấu trừ thuế là một phương pháp tính thuế bắt buộc đối với các doanh nghiệp có doanh thu lớn từ các hoạt động kinh doanh tạo ra giá trị gia tăng, thì khấu trừ thuế trong thuế tiêu thụ đặc biệt là quy định nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Khấu trừ thuế được quy định tại Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và tại các văn bản dưới luật khác.

2.2. Tư vấn pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Thuế thu nhập cá nhân được xác định dựa trên thu nhập từ lương và các khoản mang tính chất của tiền lương và thu nhập từ kinh doanh.

Cách tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh là thuế suất nhân với doanh thu. Các mức thuế suất có thể kể đến như 0,5% đối với phân phối hàng hóa, dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2%, sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%,….

Đối với thu nhập từ tiền lương thì tiền thuế phải nộp được tính dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần của Luật

Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960 

Trên 80

35

 

2.3. Nhận ủy quyền, nhân danh Quý khách hàng khi làm việc với cơ quan quản lý thuế hay trong các giao dịch phức tạp.

Các giao dịch phức tạp như chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, chuyển nhượng tài sản hay tái cơ cấu doanh nghiệp luôn phát sinh các vấn đề về thuế đặc biệt phức tạp, nhất là vấn đề về quyết toán thuế.

Đối với nội dung này, ACC sẽ nhân danh Quý khách hàng để xác định tổng số thuế mà Quý khách hàng phải nộp khi thực hiện các giao dịch, giải trình với cơ quan nhà nước về các con số và quyết toán thuế sau khi các giao dịch hoàn thành.

3.  Tư vấn luật thuế về thủ tục hành chính

Bên cạnh nội dung các quy định về thuế thì các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế - hải quan cũng rất khó khăn và cần giải trình nhiều với cơ quan quản lý.

Các thủ tục về thuế cần lưu ý bao gồm, nhưng không hạn chế các vấn đề:

 •       Thủ tục ưu đãi, miễn giảm, hoàn, khấu trừ thuế;
 •       Thủ tục thông quan;
 •       Thủ tục quyết toán thuế;
 •       Tiến hành khiếu nại các quyết định hành chính về thuế.

4.  Dịch vụ tư vấn luật thuế và cam kết của ACC Group

ACC luôn là một lựa chọn hàng đầu, đáng tin cậy tại thị trường tư vấn luật thuế, tư vấn khai thuế, tư vấn về thuế doanh nghiệp (tư vấn luật thuế doanh nghiệp) tại Việt Nam. Phương châm làm việc của ACC là luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng trao đổi với Quý khách hàng để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất.

Đội ngũ luật sư tư vấn thuế của ACC với những ưu điểm:

 • Đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong tư vấn về thuế, tư vấn thuế quan, tư vấn chính sách thuế sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất và đảm bảo ra kết quả;
 • Sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ tư vấn thuế doanh nghiệp, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng;
 • ACC là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng, tùy thuộc theo từng hình thức dịch vụ;
 • ACC cung cấp dịch vụ 24/7

ACC sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục, giải đáp mọi thắc mắc, tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp. Khi có nhu cầu tư vấn về luật thuế, Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để nhận dịch vụ tốt nhất qua:

 •         Tổng đài tư vấn: 1900.3330
 •         Zalo: 084.696.7979
 •         Mail: [email protected]

5.  Các câu hỏi thường gặp

5.1 Khi nào thì cửa hàng bán lẻ phải xuất hóa đơn VAT?

Nếu như bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn VAT khi hoạt động kinh doanh thì rất có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế. Việc xuất hóa đơn là nghĩa vụ, tức bắt buộc thực hiện, chứ không phải là quyền của thương nhân.

Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC thì các hóa đơn bán hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên đều phải xuất hóa đơn VAT.

Có những thương nhân chỉ xuất hóa đơn nếu giá trị đơn hàng ở mức cao hơn mức 200.00 đồng thì họ đang làm trái quy định của pháp luật và đối diện với nguy cơ bị xử phạt.

5.2  Vì sao nhiều lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp lớn lại bán cổ phần của mình tại doanh nghiệp cho công ty riêng của mình?

Gần đây xôn xao một tình huống về việc các lãnh đạo cấp cao tại công ty đại chúng DigiWorld sử dụng cổ phần của mình tại DigiWorld để thành lập công ty riêng, lý do là gì?

Đầu tiên, việc không trực tiếp điều hành doanh nghiệp, thay vào đó dùng tư cách pháp nhân (công ty riêng) để điều hành doanh nghiệp mục tiêu sẽ hạn chế được nhiều trách nhiệm cá nhân đối với vị lãnh đạo đó.

Tiếp theo, đây là chiêu thức để tránh phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi DigiWorld có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng, thay vì lấy tư cách cá nhân để nhận cổ tức để rồi chịu thuế TNCN do đây là doanh thu tính thuế TNCN, và khi bán cổ phiếu thưởng lại tiếp tục chịu thuế TNCN lần nữa thì sử dụng tư cách pháp nhân để nhận và bán cổ phiếu thưởng sẽ không phải chịu bất cứ khoản thuế phải nộp nào, do đây là các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

5.3    Gửi tiền Đô la Mỹ về nước có phải nộp thuế không

Theo nguyên tắc thông thường, khi có một giao dịch tặng - cho thì bản thân người nhận sẽ có một khoản thu do khối lượng tài sản họ có tăng thêm và sẽ phải nộp thuế.

Tuy nhiên riêng với trường hợp chuyển Đô la Mỹ về nước là trường hợp đặc biệt. Nếu bạn chuyển đồng Đô về sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế, đây là chính sách nhằm thu hút kiều hối của Nhà nước.

5.4    Tặng cho Quyền sử dụng đất cho người thân có phải nộp thuế

Việc tặng cho quyền sử dụng đất thông thường sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân do có sự phát sinh thu nhập bởi rõ ràng bên được tặng đã “có không” một khối tài sản lớn. Tuy nhiên, các giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình lại là ngoại lệ, không phải nộp thuế thu nhập.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (526 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo