TƯ VẤN LUẬT DI CHÚC

Lập di chúc là quyền của công dân để lại tài sản cho người khác thừa kế theo nguyện vọng của mình sau khi chết. lập di chúc là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền đối với tài sản của mình cũng như tránh phát sinh các tranh chấp. Tuy nhiên, vấn đề về liên quan đến luật di chúc không đơn giản, gây khó khăn cho người thực hiện và dẫn đến nhiều trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật. Tư vấn luật di chúc ra đời để giúp cho người dân hiểu rõ, dễ dàng hơn về việc lập di chúc chính xác và hợp pháp.

 1. Pháp luật về di chúc

1.1. Di chúc là gì?

Pháp luật về di chúc được điều chỉnh bởi Luật Dân sự và một số luật chuyên ngành khác tùy thuộc vào nội dung của di chúc.

 

Di chúc là văn bản hoặc lời nói thể hiện ý chí của cá nhân phải đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

 

1.2. Hình thức của di chúc:

 • Di chúc bằng văn bản:
 • Di chúc không có người làm chứng
 • Di chúc có người làm chứng 
 • Di chúc có công chứng
 • Di chúc có chứng thực 

Trường hợp người lập di chúc từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. 

Người lập di chúc bị hạn chế hoặc người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Di chúc bằng văn bản có hiệu lực cho tới khi có di chúc mới hợp pháp thay thế.

 • Di chúc bằng miệng: 

Được thành lập trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản, khi lập di chúc phải có ít nhất 2 người làm chứng, và người này không được thừa kế từ người để lại di sản. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày người để lại di sản thể hiện ý chí người làm chứng phải lập văn bản có điểm chỉ và công chứng. Di chúc bằng miệng có thời hiệu trong 3 tháng. 

Đáp ứng đủ điều kiện trên thì di chúc miệng mới hiệu lực pháp luật.

 

1.3. Nội dung của di chúc:

Di chúc có một số nội dung chính như sau:

 • Ngày tháng, năm lập di chúc
 • Họ, tên. ngày tháng năm sinh. quốc tịch, và nơi cư trú của người lập di chúc
 • Họ, tên người, nơi cư trú, quốc tịch, mối quan hệ với người lập di chúc của cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức hưởng di sản
 • Di sản để lại và nơi có di sản, có thể là di sản phải đăng ký sở hữu hoặc di sản phải đăng ký sở hữu
 • Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của người vụ
 • Phần cam kết di chúc được lập một cách tự nguyện, không bị ép buộc, cưỡng chế

Bên cạnh các nội dung chính, Di chúc có thể bổ sung các nội dung khác thể hiện ý chí, nguyện vọng của người lập phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung của di chúc không được trái với quy định của pháp luật.

 

 1. Thủ tục và quy trình lập di chúc lập pháp 

Việc lập di chúc phải được thực hiện tại Cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và phải được chính người lập di chúc thực hiện như sau: 

 • Người lập di chúc đọc nội dung di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền. 
 • Công chứng viên ghi chép lại chính xác lời của người lập, đọc lại nội dung đã ghi chép cho người lập di chúc. 
 • Người lập di chúc kí hoặc điểm chỉ vào di chúc sau khi xác nhận di chúc đã chính xác đúng theo ý chí của người lập. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kí vào bản di chúc 
 • Trường hợp người lập di chúc không thể đọc hoặc nghe được thì nhờ người làm chứng, người làm chứng không liên quan đến việc lập di chúc, đủ từ 18 tuổi trở lên, không phải là người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự .

 

Người lập di chúc phải có những giấy tờ sau:

 • Phiếu yêu cầu công chứng
 • Bản sao tùy thân như chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu của người lập di chúc
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu. quyền sử dụng hoặc bản sao thay thế nếu di chúc có liên quan tới tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất
 • Giấy chứng minh tài sản chung hoặc tài sản riêng của vợ chồng
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các loại giấy tờ khác tùy từng trường hợp, hoàn cảnh của người lập di chúc, người được thừa kế, người làm chứng, tài sản thừa kế

Các giấy tờ cần có bản gốc để công chứng viên đối chiếu 

 

 1. Tư vấn pháp luật về di chúc

3.1. Tư vấn pháp luật về di chúc là gì?

Tư vấn pháp luật về di chúc là hoạt động tư vấn của luật sư, chuyên viên pháp lý cung cấp cho khách hàng những quy định pháp luật hiện hành trong việc lập di chúc, tài sản thừa kế hoặc giải đáp những khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong thủ tục lập di chúc, giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến di chúc. 

 

3.2. Một số nội dung về tư vấn pháp luật di chúc

Một số nội dung tư vấn pháp luật di chúc thường được các tổ chức, cá nhân hoạt động pháp lý cung cấp cho khách hàng như:

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật về di chúc
 • Tư vấn về hình thức, nội dung, quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong việc lập di chúc đảm bảo đúng với quy định pháp luật 
 • Tư vấn về nội dung di chúc
 • Tư vấn về lập và soạn thảo di chúc
 • Tư vấn về hiệu lực của di chúc
 • Tư vấn về các hàng thừa kế theo pháp luật 
 • Tư vấn về truất quyền thừa kế
 • Tư vấn về di chúc tặng cho tài sản
 • Tư vấn về người giữ di chúc, người quản lý tài sản
 • Tư vấn về di chúc chung của vợ, chồng 
 • Tư vấn về người phân chia tài sản
 • Tư vấn thủ tục công chứng, chứng thực di chúc 
 • Tư vấn về lập, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc
 • Tư vấn về tranh chấp di sản thừa kế trong di chúc
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản trong quá trình nhận thừa kế
 • Tư vấn về thủ tục nhận thừa kế
 • Tư vấn về các vấn đề khác tùy theo tính chất, yêu cầu của khách hàng liên quan đến di chúc

 

 1. Tại sao cần luật sư tư vấn về di chúc

Trong những năm gần đây, các loại tranh chấp trong quan hệ dân sự, đặc biệt về di sản thừa kế luôn là mối quan tâm của xã hội. Việc lập di chúc là một hoạt động, hình thức cần thiết hiện nay đối với người có tài sản để thừa kế để đảm bảo được quyền lợi của người lập di chúc cũng như người được hưởng thừa kế để tránh phát sinh tranh chấp về sau. 

 

Các gia đình thường không chú trọng việc lập di chúc từ khi còn khỏe mạnh, minh mẫn để phân chia tài sản giữa các con, làm phát sinh nhiều tranh chấp tài sản trường hợp con cái không thể thỏa thuận với nhau, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. 

 

Tuy nhiên trên thực tế ngay cả khi đã lập di chúc những phát sinh tranh chấp vẫn xảy ra khi di chúc không phù hợp quy định pháp luật. Vì vậy, để hạn chế, đảm bảo di chúc có hiệu lực pháp luật, người lập di chúc cần đến luật sư tư vấn về di chúc để tránh phát sinh tình trạng di chúc không có hiệu lực pháp lý để thực hiện.

 

Việc lập di chúc cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về chủ thể, hình thức, nội dung, quy trình để đảm bảo di chúc có hiệu lực pháp luật. Vì vậy người lập di chúc cần hiểu rõ các quy định pháp luật về di chúc. 

 

Luật sư tư vấn về di chúc sẽ tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quy trình chuẩn bị đến lập di chúc, thực hiện các thủ tục và quy trình một cách trơn tru, chi tiết, đảm bảo được di chúc thể hiện được rõ ràng ý chí, nguyện vọng của người lập di chúc, di chúc lập ra có hiệu lực pháp luật.

 

Tư vấn pháp luật di chúc là hoạt động pháp lý phổ biến vì số lượng cá nhân tìm tới luật sư tư vấn ngày càng nhiều hơn. Luật sư tư vấn về di chúc sẽ cung cấp cho người lập những quy định phù hợp nhất, giải thích, trình bày, hướng dẫn phương thức hợp lý nhất để chủ thể lập di chúc thực hiện được nguyện vọng của mình theo khuôn khổ pháp luật. 

 

Luật sư tư vấn về di chúc sẽ giúp khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý, giấy tờ về di chúc với cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo được quyền và lợi ích của khách hàng. Luật sư đồng thời có thể cũng giúp khách hàng thực hiện việc tuyên bố di chúc, theo sát quá trình thực hiện di chúc theo ủy quyền của khách hàng để đảm bảo di chúc được thực hiện đúng nhất với ý chí của người lập di chúc.

 

 1. Câu hỏi thường gặp về tư vấn luật di chúc tại Công ty ACC

5.1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc lập di chúc

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa ban hành bộ luật cụ thể là Luật di chúc để điều chỉnh lĩnh vực này. Pháp luật về di chúc được điều chỉnh bởi Bộ Luật Dân sự 2015 và các quy phạm pháp luật liên quan khác tùy vào từng trường hợp cụ thể.

 

5.2. Cách thức liên lạc luật sư tư vấn luật di chúc tại ACC

Khách hàng có thể gặp mặt trực tiếp luật sư tư vấn tại văn phòng của công ty, hoặc liên lạc qua hotline để nhân viên trực tiếp kết nối với luật sư tư vấn. 

Khách hàng cũng có thể liên hệ qua hình thức gửi email, zalo, facebook để chúng tôi phản hồi lại khách hàng trong thời gian nhanh nhất

 

5.3. Có tư vấn luật di chúc miễn phí không?

Tùy thuộc vào yêu cầu, dịch vụ tư vấn luật di chúc của khách hàng, Công ty có dịch vụ tư vấn luật di chúc miễn phí. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để cung cấp nội dung cần tư vấn và được giải đáp cụ thể về dịch vụ tại Công ty.

 

 1. Tại sao nên lựa chọn tư vấn luật di chúc tại Công ty ACC 

Công ty ACC cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn về di chúc về mọi lĩnh vực liên quan đến luật di chúc. Công ty với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp luật di chúc nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, tận tâm, đồng thời cũng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc tư vấn luật di chúc. 

 

Chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn luật di chúc chi tiết, tận tâm, chính xác, đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của khách hàng. Công ty cam đoan với khách hàng thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn của Công ty Luật ACC

 

Khách hàng có thể liên lạc với công ty để được hỗ trợ tư vấn pháp luật di chúc một cách nhanh chóng, uy tín, chất lượng nhất. Để liên hệ dịch vụ của công ty, quý khách hàng có thể liên hệ qua các hình thức sau đây:

 

Tư vấn pháp lý qua hotline: 1900 3330

Zalo: 084.696.7979

Mail: [email protected] 

Văn phòng: (028) 777.00.88

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (690 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo