messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tự công bố sản phẩm là gì? (Quy định 2023)

Tự công bộ sản phẩm là một trong những quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp, vừa được đảm bảo hoạt động kinh doanh, vừa nhận lại được sự tín nhiệm từ người tiêu dùng. Vậy, tự công bố sản phẩm là gì? Những vấn đề về công bố sản phẩm sẽ được chúng tôi nói rõ trong bài viết dưới đây!

Tự công bố sản phẩm là gì?
Tự công bố sản phẩm là gì?

1. Tự công bố là gì? Tự công bố sản phẩm là gì?

Tại các văn bản hiện hành không quy định rõ về khái niệm tự công bố sản phẩm. Tuy nhiên, thông qua hồ sơ phải nộp và quy định trình thực hiện, có thể thấy, tự công bố sản phẩm là việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký các sản phẩm, hàng hóa buộc phải công khai thông tin lưu hành sản phẩm nằm trong hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong danh mục sản phẩm được phép tự tiến hành công bố là những sản phẩm:

– Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn

– Phụ gia thực phẩm

– Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

– Dụng cụ chứa đựng thực phẩm

– Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

2. Bản tự công bố là gì? Bản tự công bố sản phẩm là gì?

Nếu như, tự công bố sản phẩm là thủ tục hành chính thì bản tự công bố sản phẩm  lại là kết quả của thủ tục hành chính đó. Hiểu một cách đơn giản, bản tự công bố sản phẩm chính là kết quả của thủ tục hành chính tự công bố sản phẩm, trong đó biểu hiện ở việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký các sản phẩm, hàng hóa buộc phải công khai thông tin lưu hành sản phẩm nằm trong hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong danh mục sản phẩm được phép tự tiến hành công bố.

Bản tự công bố sản phẩm không có hiệu lực với các sản phẩm như sau:

– Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước

– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

– Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

– Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

3. Số tự công bố là gì? Số tự công bố sản phẩm là gì?

Sau khi hoàn thành thủ tục tự công bố sản phẩm, mỗi cá nhân, tổ chức đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành một số hiệu sản phẩm đã tự công bố và nó gọi là số tự công bố sản phẩm. Ý nghĩa của số tự công bố sản phẩm là:

– Là số hiệu để cơ quan quản lý nhà nước về công bố thực phẩm có thông tin về các thực phẩm được phép tự công bố

– Là số hiệu để tra cứu thông tin công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Tạo thuận lợi cho hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực An toàn thực phẩm

– Là số để doanh nghiệp có thể lấy lại uy tín từ người tiêu dùng bởi công bố lưu hành các sản phẩm đạt chất lượng và thông qua quá trình quản lý nghiêm ngặt

– Là căn cứ để người tiêu dùng có thể biết rõ hơn về thông tin sản phẩm trước khi lựa chọn có nên sử dụng sản phẩm đó không, và sản phẩm đó có thành phần nào gây ảnh hưởng tới mình hay không

4. Tại sao phải tự công bố sản phẩm?

Khi tự công bố sản phẩm, những nguyên nhân bắt buộc phải tiến hành bao gồm:

– Tự công bố sản phẩm là cách Nhà nước bảo vệ người tiêu dùng trong việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ: Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức và họ được xem là chủ thể yếu hơn khi trong quan hệ với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Do vậy, đây là nghĩa vụ mà chủ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức công bố sản phẩm phải thực hiện

– Tự công bố sản phẩm sẽ đảm bảo uy tín của doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động kinh doanh: Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc tạo dựng uy tín, thương hiệu là vô cùng quan trọng bởi người đưa lại lợi nhuận chính cho họ là người tiêu dùng. Nếu tự công bố thực phẩm với cơ quan chức nhà nước chính thì doanh nghiệp đã tự công khai và chứng minh thực phẩm của mình đã đạt tiêu chuẩn theo quy định và làm người tiêu dùng an toàn sử dụng

– Nâng cao hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: Mỗi một sản phẩm trên thị trường khó có thể độc quyền mà là được nhiều chủ thể lựa chọn cung cấp. Do đó, tự công bố thực phẩm sẽ tạo lợi thế trong cạnh tranh, nhanh chóng chiếm được lượng khách hàng lớn để vượt qua các đối thủ cùng kinh doanh một mặt hàng nhất định. Từ đó, khi đã có thương hiệu và tạo dựng được uy tín sẽ làm doanh thu của cơ sở kinh doanh tăng lên và ổn định trong thời gian dài

5. Quy định pháp luật hiện hành về tự công bố sản phẩm

5.1 Căn cứ pháp lý

– Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành luật An toàn vệ sinh thực phẩm

5.2 Hồ sơ tự công bố sản phẩm, bao gồm những giấy tờ sau:

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

5.3 Trình tự thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm

Bước 1: Soạn thảo bộ hồ sơ theo mẫu quy định trên

Lưu ý, tại thời điểm nộp hồ sơ, các giấy tờ trong hồ sơ phải còn hiệu lực

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Hồ sơ được tổ chức, cá nhân đăng tải lên địa chỉ của mình và của cơ quan tiếp nhận, gồm:

– Phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử của mình; Niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân

– Công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm mà Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.

Lưu ý:

– Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Bước 3: Nhận kết quả

Ngay sau khi hồ sơ hợp lệ và ở quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định đăng tải hồ sơ thì Kết quả bản tự công bố hồ sơ chính thức có hiệu lực và cá nhân, tổ chức có thể tải về để sử dụng.

6. Một số câu hỏi thường gặp về tự công bố sản phẩm

6.1 Có thể tự công bố sản phẩm với sản phẩm chức năng được không?

Bộ Y tế quy định Thực phẩm chức năng (functional foods) hay hiểu phổ biến là thực phẩm dinh dưỡng bổ sung (dietary supplement) là thực phẩm có chức năng liên quan, hỗ trợ cho công việc chữa bệnh, bổ trợ cho thuốc hay dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cơ thể. Bao gồm các dạng:

– Thực phẩm bổ sung (Supplemented Food) là thực phẩm thông thường được bổ sung vi chất và các yếu tố có lợi cho sức khỏe.

– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Food Supplement, Dietary Supplement).

– Thực phẩm dinh dưỡng y học còn gọi là thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt (Food for Special Medical Purposes, Medical Food).

– Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for Special Dietary Uses) dùng cho người ăn kiêng, người già và các đối tượng đặc biệt khác.

Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về Quản lý thực phẩm chức năng chỉ rõ thực phẩm phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho nên không được phép tự công bố thực phẩm chức năng.

6.2 Khi tự công bố sản phẩm thì hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay, phí, lệ phí tự công bố sản phẩm được miễn phí hoàn toàn và doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra chi phí về kiểm nghiệm thực phẩm tại các đơn vị đạt tiêu chuẩn VILAS 694 (hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam) và tiêu chuẩn Quốc Tế Ilac-MRA (tổ chức công nhận phòng thử nghiệm Quốc tế) thực hiện và mức phí của mỗi cơ sở là khác nhau.

6.3 Sự khác nhau giữa tự công bố sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm là gì?

Giống như tên của nó, tự công bố sản phẩm là cá nhân, tổ chức tự làm hồ sơ và công khai lên các trang thông tin được quy định và đăng ký công bố sản phẩm thì phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.4 Hồ sơ tự công bố sản phẩm có thời hạn bao lâu?

Hồ sơ tự công bố sản phẩm phụ thuộc và phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và luật quy định thời hạn của phiếu kiểm nghiệm sản phẩm là không quá 12 tháng đến khi nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm cho nên việc chuẩn bị hồ sơ nên làm trong vòng 12 tháng để đảm bảo tính pháp lý của thủ tục.

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc (Xem thêm về chúng tôi tại đây) với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

✅ Thủ tục: ⭕ Tự công bố sản phẩm
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 1.856

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.211

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 3.004

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Tự công bố là gì? Tự công bố sản phẩm là gì?2. Bản tự công bố là gì? Bản tự công bố sản phẩm là gì?3. Số tự công bố là gì? Số tự công bố sản phẩm là gì?4. Tại sao phải tự công bố sản phẩm?5. Quy định pháp [...]

  Lượt xem: 2.861

  Tự công bố sản phẩm là gì? (Quy định 2023)

  ✅ Thủ tục: ⭕ Tự công bố sản phẩm ✅ Cập nhật: ⭐ 2022 ✅ Zalo: ⭕ 0846967979 ✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc ✅ Hotline: ⭕ 1900.3330 ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý [...]

  Lượt xem: 2.855

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Tự công bố là gì? Tự công bố sản phẩm là gì?2. Bản tự công bố là gì? Bản tự công bố sản phẩm là gì?3. Số tự công bố là gì? Số tự công bố sản phẩm là gì?4. Tại sao phải tự công bố sản phẩm?5. Quy định pháp [...]

  Lượt xem: 2.482

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.929

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *