Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng năm 2021

logo accACC
Nguyen Vi

Vậy tự công bố lưu hành giống cây trồng là gì, việc tự công bố lưu hành giống cây trồng cần điều kiện gì? Thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng được thực hiện như thế nào?Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng. Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình tự công bố lưu hành giống cây trồng. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp những thông tin quan trọng về dịch vụ tự công bố lưu hành giống cây trồng dưới khía cạnh pháp lý và thực tiễn.

1.Như thế nào là tự công bố lưu hành giống cây trồng?

Tự công bố lưu hành giống cây trồng được hiểu là việc tổ chức, cá nhân sở hữu giống cây trồng tự công bố các thông tin về giống cây trồng phục vụ cho việc sản xuất, nuôi trồng…

Theo đó, giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.

2.Điều kiện tự công bố lưu hành giống cây trồng

Điều kiện tự công bố lưu hành giống cây trồng bao gồm:

 1. a) Có tên giống cây trồng;
 2. b) Có giá trị canh tác, giá trị sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc gia đối với loài cây trồng tự công bố lưu hành; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;
 3. c) Có thông tin về giống cây trồng, quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng biên soạn.

3.Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng

Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng như sau:

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

————-

Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

—————

…, ngày … tháng … năm…

 

 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

————-

 

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng:……………………………………..

Địa chỉ:………………………………… ……………… ………………………………………………… …..

Điện thoại:………………….. Fax:………………………… E-mail:……………………………………….

 1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành:…………………………………………………….
 2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng:……………………………………………………….
 3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: ………………………………………………..
 4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:

– Kết quả giá trị canh tác, giá trị sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc gia đối với loài cây trồng tự công bố lưu hành; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

– Quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng biên soạn.

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.

 

…, ngày… tháng… năm …

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ

LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

(Ký tên, đóng dấu)


4.Hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng

Hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng:

 1. a) Bản tự công bố lưu hành giống cây trồng 
 2. b) Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng biên soạn.
 3. c) Bản công bố các thông tin về giống cây trồng 

5.Thủ tục, trình tự tự công bố lưu hành giống cây trồng

Trình tự, thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng:

 1. a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng, Cục Trồng trọt đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Tổ chức, cá nhân được sản xuất, kinh doanh giống cây trồng sau khi thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.
 2. b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, Cục Trồng trọt thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

6.Những lưu ý về thủ tục khi tự công bố lưu hành giống cây trồng

 • Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: Tùy theo điều kiện tiếp nhận, trả kết quả của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax):
 1. a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có đóng dấu của cơ sở đối với văn bản do cơ sở ban hành.
 2. b) Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Thời gian trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:
 1. a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.
 2. b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.
 • Cách thức nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Cách thức trả kết quả: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.
 • Trường hợp hồ sơ là bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt được công chứng hoặc bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật.
 • Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đã nộp.

7.Những câu hỏi liên quan đến dịch vụ tự công bố lưu hành giống cây trồng 

Thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng thực hiện như thế nào?

Thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng đã được đề cập tại mục 5 của bài viết này, quý khách hàng có thể theo dõi.

Điều kiện tự công bố lưu hành giống cây trồng là gì ?

Điều kiện tự công bố lưu hành giống cây trồng bao gồm: Có tên giống cây trồng;

Có giá trị canh tác, giá trị sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc gia đối với loài cây trồng tự công bố lưu hành; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

Chi phí tự công bố lưu hành giống cây trồng là bao nhiêu?

Chi phí bào gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ pháp lý. Phí dịch vụ pháp lý tại ACC là tối ưu trên thị trường,

Dịch vụ tự công bố lưu hành giống cây trồng ở đâu tốt nhất?

ACC Group tự tin rằng, dịch vụ tự công bố lưu hành giống cây trồng của công ty hiệu quả với mức giá tối ưu trên thị trường.

ACC Group có dịch vụ tự công bố lưu hành giống cây trồng không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách toàn bộ các vấn đề liên quan đến tự công bố lưu hành giống cây trồng cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình công bố sản phẩm hợp quy ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận