Đề Án Thành Lập Trung Tâm Tiếng Nhật (Thủ Tục, Quy Trình, Cách Thức 2021)

Thành lập trung tâm tiếng Nhật (Thủ tục 2020)
Thành lập trung tâm tiếng Nhật (Thủ tục 2021)


Thủ tục thành lập trung tâm tiếng nhật khá khó khăn đối với nhiều người có nhu cầu mở trung tâm. ACC xin được phép cung cấp các thông tin cụ thể về
Thành lập trung tâm tiếng nhật (Thủ tục 2021).

Trong thời đại mới, sử dụng thành thao ngôn ngữ nước ngoài, đặc biệt là Nhật ngữ trở thành một kỹ năng mà rất nhiều người hướng tới. Để đáp ứng cho nhu cầu ngày một lớn ấy, các trung tâm tiếng nhật cũng ra đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các điều kiện để thành lập và thủ tục pháp lý để thành lập một trung tâm nhật ngữ hợp pháp. ACC là cơ quan chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ. Sau đây, ACC xin được phép cung cấp thông tin cụ thể về Thành lập trung tâm tiếng nhật (Thủ tục 2021).

Khi thành lập trung tâm tiếng Nhật, chủ trung tâm có thể thành lập một loại hình doanh nghiệp (một trong các loại hình sau: công ty TNHH một thành viên, TNHH hai thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân), sau đó thành lập trung tâm tiếng Nhật  hoặc chuẩn bị hồ sơ thành lập trung tâm tiếng Nhật, không cần thành lập doanh nghiệp (đối với trường hợp thuộc quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT). Trường hợp không cần thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Trung tâm tiếng Nhật công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.
 • Trung tâm tiếng Nhật tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Về điều kiện thành lập, pháp luật về đầu tư và kinh doanh Việt Nam quy định, chủ thành lập trung tâm tiếng nhật phải đảm bảo những điều kiện nhất định, do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, chủ thành lập trung tâm tiếng nhật phải có các đề án thành lập trung tâm tiếng nhật cụ thể. ACC xin được cung cấp thủ tục thành lập trung tâm tiếng nhật như sau:

1. Chuẩn bị các điều kiện pháp luật quy định để thành lập trung tâm tiếng nhật

Các điều kiện mà chủ thành lập trung tâm tiếng nhật phải đảm bảo đáp ứng bao gồm:

Thứ nhất, về nhân sự

Cán bộ quản lý

 • Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý. Tốt nghiệp Đại học theo chuyên môn Trung tâm đăng ký, có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Giáo dục; Tuổi đời từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi, không phải là công chức, viên chức ( trừ trường hợp tổ chức đứng tên thành lập Trung tâm là trường học, cơ quan, đơn vị ); Nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm: 5 năm.
 • Phó Giám đốc: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng theo chuyên môn Trung tâm đăng ký; Nhiệm kỳ Phó Giám đốc Trung tâm: 5 năm.

Giáo viên

 • Giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng đảm bảo tỷ lệ tối đa 30 học viên/giáo viên.
 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm – Cao đẳng Sư phạm theo chuyên môn Trung tâm giảng dạy.
 • Nếu tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng khác thì phải có Chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục (Chứng chỉ sư phạm).

Nhân viên

 • Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác hành chính, học vụ.
 • Nhân viên kế toán có trình độ Trung cấp trở lên.

Thứ hai, về cơ sở vật chất

Hồ sơ pháp lý

 • Nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp.
 • Hợp đồng thuê nhà, đất có công chứng, thời hạn thuê tối thiểu 2 năm (Nếu thuê nhà của cơ quan, đơn vị, trường học phải có ý kiến của Công đoàn cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên).

Điều kiện phục vụ giảng dạy

 • Khu phòng học, phòng bộ môn: đảm bảo diện tích sử dụng một phòng học đạt 1,5m2/học viên với quy mô 200 học viên/ca học. Phòng học không nhỏ hơn 15m2; độ ánh sáng lớn hơn 300 Lux.
 • Khu hành chính, văn phòng: Đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm.
 • Có khu vệ sinh cho giáo viên và học viên, đảm bảo tối thiểu 60 học viên / 1 buồng vệ sinh.
 • Có sân bãi để xe và phương án giữ xe.
 • Môi trường sư phạm an ninh, an toàn.

Trang thiết bị

 • Trang bị đầy đủ bàn, ghế, bảng, đồ dùng dạy học thực hành phù hợp quy mô Trung tâm
 • Mỗi Trung tâm phải có 1 máy vi tính nối mạng Internet đặt tại Văn phòng.
 • Trung tâm dạy Tin học phải có phòng máy tính, tối thiểu 40 máy.

Phương án chữa cháy, cứu hộ

 • Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định;
 • Có Biên bản kiểm tra PCCC;
 • Xây dựng Phương án PCCC và thoát nạn, cứu người (Công an PCCC phê duyệt); Có Nội quy PCCC và danh sách Đội PCCC.

Thứ ba, về chương trình

 • Ngoại ngữ: Chương trình A-B-C của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tin học: Chương trình A-B và Kỹ thuật viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Bồi dưỡng văn hóa: Theo chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chương trình khác được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, theo quy định không có sự bắt buộc bạn phải tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam mới được mở trung tâm. Vì vậy, nếu bạn Tốt nghiệp Đại học theo chuyên môn Trung tâm đăng ký thì bạn có thể mở trung tâm ngoại ngữ.

2. Thủ tục xin phép thành lập trung tâm tiếng nhật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin thành lập trung tâm tiếng nhật.

Hồ sơ bao gồm: 

 • a) Tờ trình xin thành lập trung tâm
 • b) Đề án thành lập trung tâm, gồm các nội dung sau:
  • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
  • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 • c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và đợi kết quả

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập. Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

3. Chủ thể có thẩm quyền cho phép hoạt động

 • a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoquyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm tiếng Nhật trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm tiếng Nhật trực thuộc trường trung cấp; trung tâm tiếng Nhật do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm tiếng Nhật thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm tiếng Nhật thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.
 • b) Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm tiếng Nhật hoạt động trong khuôn viên của trường.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Thành lập trung tâm tiếng nhật – Đề án thành lập trung tâm tiếng nhật – Đề án thành lập trung tâm nhật ngữ do ACC cung cấp.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận