CÔNG TY LUẬT ACC

Trợ giúp pháp lý là gì? (Cập nhật 2022)

Hương Li

Trợ giúp pháp lý là gì? (Cập nhật 2022)

Hương Li

06/03/2022

Không phải ai cũng có đủ điều kiện để có thể tiếp cận đến những dịch vụ pháp lý khi bản thân gặp phải những vấn đề trong cuộc sống cần giải quyết. Do đó, pháp luật quy định về hoạt động trợ giúp pháp lý là gì để nhằm đảm bảo hơn quyền tiếp cận lý và bình đẳng của mọi công dân. Trong bài viết dưới đây, Công ty luật ACC sẽ giới thiệu đến bạn đọc những quy định pháp lý liên quan đến vấn đề này thông qua các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay.

Trợ giúp pháp lý là gì
Trợ giúp pháp lý là gì

1. Khái niệm trợ giúp pháp lý là gì?

– Định nghĩa về trợ giúp pháp lý là gì được giải thích tại Điều 2, Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 như sau:

“ Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật”.

– Theo đó, trợ giúp pháp lý là hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho một số đối tượng được pháp luật quy định cụ thể.

– Mục đích của hoạt động trợ giúp pháp lý là bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

2. Những đối tượng được trợ giúp pháp lý

Người được trợ giúp pháp lý

Căn cứ quy định hiện hành, những đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý là gì bao gồm những người sau:

– Người có công với cách mạng.

– Người thuộc hộ nghèo.

– Trẻ em.

– Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

– Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

– Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ

+ Người nhiễm chất độc da cam

+ Người cao tuổi

+ Người khuyết tật

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự

+ Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình

+ Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người

+ Người nhiễm HIV.

– Trong đó, điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.

Quyền của người được trợ giúp pháp lý

Những đối tượng được trợ giúp pháp lý trên có các quyền tiêu biểu sau:

– Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

– Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

– Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

– Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố.

– Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Những tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Những tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý là gì bao gồm:

– Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước:

+ Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.

+ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.

– Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý:

+ Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm:

  • Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý: gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp.
  • Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý: gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Trên đây là những quy định pháp luật liên quan đến trợ giúp pháp lý là gì do Công ty luật ACC cung cấp gửi đến bạn đọc. Có thể thấy hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với những công dân có hoàn cảnh khó khăn. Bạn đọc hãy liên hệ với chúng tôi nếu cần tư vấn thêm về vấn đề này hoặc bất kỳ những câu hỏi trong các lĩnh vực pháp lý khác.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ