CÔNG TY LUẬT ACC

Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu được không?

Thu Hằng

Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu được không?

Thu Hằng

07/03/2022

     Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. Vậy trái phiếu chuyển đổi là gì, hiểu như thế nào là đúng nhất? Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu được không? Để tìm hiểu thêm, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC liên quan Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

trai phieu chuyen doi thanh co phieu

Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

1. Trái phiếu chuyển đổi là gì?

1.1. Góc độ pháp lý

Có thể hiểu “Trái phiếu chuyển đổi” là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu. (Khoản 4 điều 4 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP)

1.2. Góc độ kinh tế

Trái phiếu chuyển đổi được coi là một sản phẩm lồng ghép giữa trái phiếu doanh nghiệp và quyền mua cổ phiếu do chính doanh nghiệp phát hành. Trong đó, quyền mua cổ phiếu cho phép người nắm giữ có quyền, mà không có nghĩa vụ mua cổ phiếu tại một thời điểm trong tương lai với một mức giá xác định trước.

2. Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu được không?

Theo như định nghĩa về trái phiếu chuyển đổi tại Khoản 4 điều 4 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thì trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu.

Giá trị của trái phiếu chuyển đổi được tính bằng: Giá trị của trái phiếu + Giá trị của quyền chuyển đổi

3. Ưu và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu đối với công ty phát hành

Trước hết, chi phí phát hành và lãi suất trả thấp hơn so với phát hành trái phiếu thông thường cũng như so với lãi ngân hàng và điều này đồng nghĩa với việc giảm rủi ro đối với tổ chức phát hành.

Tiếp theo, tăng vốn cổ phần trong tương lai khi chuyển từ trái phiếu nợ thành vốn cổ phần là cách giúp giá cổ phiếu thường không bị sụt giảm do tránh được tình trạng tăng số lượng cổ phiếu một cách nhanh chóng trên thị trường.

Ngoài ra, trước khi trái phiếu được chuyển đổi sẽ không làm giảm thu nhập của các cổ đông hiện hữu so với phát hành cổ phiếu, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong việc huy động vốn do việc có thể chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu.

Tuy nhiên, do cổ đông thường tham gia vào việc quản lý công ty nên khi chuyển đổi có thể gây ra một sự thay đổi trong việc kiểm soát công ty. Việc chuyển đổi sẽ làm giảm chi phí trả lãi, hay chính là làm tăng thu nhập chịu thuế của công ty. nên sẽ không có lợi vì phải trả thuế nhiều hơn khi chuyển đổi.

4. Chuẩn bị hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Theo Khoản 4 Điều 18 Luật chứng khoán 2019 quy định về hồ sơ để đăng ký chào bán loại trái phiếu này cụ thể như sau:

“4. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng bao gồm:

a) Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;

b) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, g và h khoản 1, điểm d khoản 2 Điều này và văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này;

c) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

d) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

đ) Các tài liệu khác liên quan đến việc chuyển đổi thành cổ phiếu;

e) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).”

Trên đây, Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn đã cung cấp một số thông tin về Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Đối với sự tin cậy của khách hàng, Luật ACC sẽ luôn cố gắng hơn nữa để khách hàng có được sự hài lòng nhất. Nếu có thắc mắc gì về Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu hay những vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!
Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ