Trách nhiệm hình sự của pháp nhân (cập nhật 2024)

“Trách nhiệm hình sự của pháp nhân” là việc bổ sung chủ thể thứ hai có thể phải chịu trách nhiệm hình sự bên cạnh chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về trách nhiệm hình sự của pháp nhân mời bạn tham khảo!

1v-11

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân (cập nhật 2023)

1. Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân

Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân không có nghĩa là quy định loại tội phạm thứ hai - tội phạm có chủ thể thực hiện là pháp nhân bên cạnh tội phạm có chủ thể thực hiện là cá nhân đã được quy định. Theo đó, bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân không đòi hỏi phải có 2 hệ thống các quy định - Các quy định về tội phạm do cá nhân/thể nhân thực hiện như đã có và các quy định về tội phạm do pháp nhân thực hiện cần bổ sung. Việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân chỉ có nghĩa bổ sung quy định về chủ thể thứ hai có thê’ phải chịu trách nhiệm hình sự vể hành vi phạm tội do chủ thể là cá nhân/thể nhân thực hiện. Đây là trách nhiệm hình sự mở rộng trong mối quan hệ với trách nhiệm hình sự của cá nhân/thể nhân đối với cùng hành vi phạm tội.Trách nhiệm hình sự của cá nhân/thể nhân và trách nhiệm hình sự của pháp nhân đều liên quan đến cùng tội phạm do cá nhân/thể nhân thực hiện. Như vậy, chỉ có tội phạm do cá nhân - người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện và có thể có hai chủ thể cùng phải chịu trách nhiệm hình sự - chủ thể là người phạm tội và chủ thể là pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Nội dung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân

Bản chất của việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân xác định nội dung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Theo đó, nội dung cần thiết phải được xây dựng khi quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân là:

-         Điều kiện phải chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân;

-         Phạm vi chủ thể được xác định là pháp nhấn;

-         Phạm vi các tội pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự;

-         Các chế tài đối với pháp nhân.

3. Điều kiện phải chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân

Trường hợp thứ nhất, pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà tội phạm đó là hành vi cố ý không thực hiện nghĩa vụ được quy định trực tiếp cho pháp nhân như nghĩa vụ đóng thuế, nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Trường hợp thứ hai, pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà tội phạm đó được cá nhân nhân danh pháp nhân thực hiện và vì lợi ích của pháp nhân. Ví dụ: Lãnh đạo doanh nghiệp đưa hối lộ cho quan chức để được giải quyết công việc của doanh nghiệp.

Trường hợp thứ ba, pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp thành viên của pháp nhân đã phạm tội khi thực hiện công việc được pháp nhân giao và việc xảy ra tội phạm này có phần lỗi của pháp nhân.

4. Việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân chỉ là bổ sung

+ Quy định về phạm vi các hình thức tổ chức được coi là “pháp nhân” - chủ thể phi cá nhân/thể nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự;

+ Quy định về điểu kiện phải chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân;

+ Quy định về phạm vi các tội phạm cụ thể mà pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm đó; và

+ Quy định về hình phạt và các biện pháp phi hình phạt có thể áp dụng cho pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự.

5. Công ty Luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về trách nhiệm hình sự của pháp nhân cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (983 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo