TỔNG GIÁM ĐỐC THUÊ CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC ?

Anh Tuấn có thắc mắc như sau:

Tôi được một Công ty cổ phần A thuê làm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty. Do một số lý do chủ quan và khách quan nên tôi phải đi công tác nước ngoài dài ngày và để phát huy hết trách nhiệm, vai trò của một Giám đốc nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho một người lao động được quy định trong hợp đồng thuê Giám đốc, tôi muốn ủy quyền cho người khác thay tôi đảm trách vị trí Giám đốc trong một thời gian nhất định. Xin hỏi, pháp luật có cho phép? Thủ tục thực hiện ra sao?

Luật sư giải đáp:

Vấn đề ủy quyền của pháp nhân được quy định trong Luật Dân sự 2005 tại các điều 86, 91, 139, 142,143, 144, 148 và trong Luật Doanh nghiệp 2005 tại điều 95 "Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty".

Thông thường,nội dung ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp đó, trong trường hợp Điều lệ không có quy định thì vấn đề đại diện vẫn có thể được thực hiện căn cứ vào các quy định của pháp luật.

Về thủ tục, bạn có thể phát hành văn bản ủy quyền cho những người có đủ năng lực để thay mặt mình thực hiện quyền điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của công ty trong thời gian bạn đi vắng, nội dung về cơ bản có thể gồm:

- Ngày tháng, địa điểm lập văn bản ủy quyền,

- Nội dung, phạm vi ủy quyền,

- Việc ủy quyền lại cho người thứ ba (nếu có),

- Chấm dứt ủy quyền, hiệu lực của văn bản ủy quyền, trách nhiệm của người được ủy quyền....

Tùy trường hợp Điều lệ quy định, văn bản ủy quyền nên được gửi Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát công ty (để thông báo/báo cáo) và các Bộ phận trong công ty (để thực hiện).

Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư để bạn tham khảo, hi vọng giúp làm sáng tỏ được các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Trân trọng./.

Luật sư 2 giải đáp:

Chào bạn,

Như bạn đã được tư vấn, Tổng giám đốc có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc của mình trong thời gian đi vắng. Bạn cần lưu ý phạm vi và nội dung ủy quyền phải được ghi cụ thể, tránh trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khách hàng không chấp nhận giấy ủy quyền của bạn.

Ví dụ: trường hợp ủy quyền để ký hóa đơn VAT, báo cáo thuế hàng tháng nếu bạn không ghi cụ thể hai nội dung này, thì cơ quan thuế sẽ không đồng ý giấy ủy quyền của bạn.

Ngoài ra, bạn cần ghi rõ Người được ủy quyền có được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc hay không.

Trân trọng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1018 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo