Tội chống đối người thi hành công vụ bị xử phạt như thế nào?

logo accACC
Quỳnh Anh

Bộ luật Hình sự là một trong những quy định quan trọng của nước ta quy định về hình phạt và tội phạm. Thông thường, tùy theo tính chất, mức độ nặng nhẹ của hành vi và lỗi của chủ thể mà sẽ nhận mức phạt khác nhau với các tội khác nhau, bao gồm cả tội chống đối người thi hành công vụ. Trong bài viết bên dưới, Luật ACC sẽ cập nhật chi tiết về nội dung này với quý khách.

Tam giu hinh su cap nhat 2021

Chống người thi hành công vụ có thể bị phạt hình sự đồng thời cùng bồi thường thiệt hại

1. Tội chống người thi hành công vụ là gì?

Tội chống người thi hành công vụ xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội trong các lĩnh vực quản lý hành chính của Nhà nước. Đối tượng tác động của tội phạm này là người thi hành công vụ.

2. Dấu hiện nhận biết tội chống người thi hành công vụ

Một hành vi được xem xét là tội phạm hình sự khi có đủ 04 bộ phận cấu thành, bao gồm:

– Mặt khách quan của tội chống người thi hành công vụ

  • Có hành vi dùng vũ lực đối với người thi hành công vụ. Được thể hiện qua việc người phạm tội đã sử dụng sức mạnh có hoặc không kèm theo hung khí để tác động lên thân thể người đang thi hành công vụ như đấm, đá, đánh
  • Có hành vi đe dọa dùng vũ lực đối với người thi hành công vụ. Hành vi này được thể hiện qua việc người phạm tội có các lời nói, cử chỉ sẽ sử dụng vũ lực để uy hiếp tinh thần người thi hành công vụ (như dọa sẽ đánh gãy tay, dọa móc mắt…)
  • Có hành vi dùng thủ đoạn khác (ngoài các hành vi nêu trên) để uy hiếp người thi hành công vụ (như dọa đốt nhà, hủy hoại tài sản…).

– Khách thể của tội chống người thi hành công vụ

  • Hành vi nêu trên xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức và những người được giao nhiệm vụ, công vụ.

– Mặt chủ quan của tội chống người thi hành công vụ

  • Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Biết hành vi của mình là sai quy định pháp luật, không được phép làm nhưng vẫn cố tình thực hiện.

– Chủ thể của tội chống người thi hành công vụ

  • Chủ thể của tội chống người thi hành công vụ là bất kỳ người nào có trách nhiệm hình sự.

3. Tội chống đối người thi hành công vụ bị xử phạt như thế nào?

Tội chống người thi hành công vụ được quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.”

Như vậy, mức phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm và cao nhất là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với người có hành vi vi phạm. Và đây cũng chính là khung hình phạt của tội chống người thi hành công vụ hiện hành.

Trên đây là những tư vấn của Luật ACC về các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội chống người thi hành công vụ trên cơ sở kế thừa của Bộ luật Hình sự năm 1999. Khi có nhu cầu tìm hiểu về các tội phạm trong BLHS nói chung và tội chống người thi hành công vụ nói riêng, quý khách hàng có thể liên hệ đến ACC để nhận được tư vấn qua Hotline 1900.3330

Viết một bình luận