Tin Tức Pháp Luật | Công Ty Luật ACC

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

  Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài …

Đọc bài viết