Thủ Tục Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật (Quy Định 2020)

Trang chủ / Blog / Cách Đăng Ký GPKD / Thủ Tục Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật (Quy Định 2020)
giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Hiện nay, thuốc bảo vệ thực vật được quy định là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện, đây là một loại hàng hóa đặc biệt nếu kinh doanh loại hàng hóa này không tuân thủ đúng quy định sẽ gây hại nhiều mặt. Thực tế không phải tổ chức, cá nhân nào cũng đáp ứng được các điều kiện kinh doanh. Vậy thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật quy định ra sao? Sau đây ACC sẽ cung cấp thông tin này:

1. Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Bước 1

Cá nhân, tổ chức (cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, hoặc dịch vụ trực tuyến (nếu có)..

Bước 2

Hồ sơ sẽ được tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, chuyển Phòng Bảo vệ thực vật.

Bước 3

 • Phòng Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ trong thời hạn (02 ngày) làm việc.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Thành lập đoàn đánh giá

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, ký quyết định thành lập Đoàn đánh giá.

Bước 5: Đánh giá thực tế tại cơ sở

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi ra quyết định thành lập Đoàn, Đoàn đánh giá thông báo và tiến hành đánh giá (thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 03 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc).

Bước 6

Trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc đánh giá, phòng Bảo vệ thực vật tham mưu dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, trình Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét.

Bước 7

 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
 • Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 30 ngày. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.
 • Trường hợp không cấp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 8

Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra thông tin khi nhận kết quả).

2. Cách thức thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Có thể trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ trực tuyến (nếu có).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
 • Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Có giá trị trong thời hạn 05 năm).

6. Phí, lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (Mục I, Biểu phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật).

Thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: 800 000đ/lần

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức cá nhân để được cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 63 Luật BV&KDTV và các điều kiện chi tiết sau:

a) Chi tiết điều kiện nhân lực

Chủ cơ sở bán thuốc, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, lâm sinh hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về thuốc bảo vệ thực vật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

b) Chi tiết điều kiện địa điểm

Có địa điểm hợp pháp, bảo đảm về diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường theo đúng quy định là điều kiện thứ hai để được buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Chi tiết điều kiện về địa điểm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Điều 33 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT:

 • Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải có địa chỉ rõ ràng, ổn định, thuộc sở hữu của chủ cơ sở hoặc có hợp đồng thuê địa điểm đặt cửa hàng hợp pháp tối thiểu là 01 năm; Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh, tối thiểu là 10 m2; Phải là nhà kiên cố, bố trí ở nơi cao ráo, thoáng gió;
 • Không được bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa là lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y; Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không được nằm trong khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện.
 • Cửa hàng phải cách xa nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m; có nền cao ráo, chống thấm, không ngập nước; tường và mái phải xây dựng bằng vật liệu không bén lửa; Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật của cửa hàng phải đáp ứng quy định tại Điều 61 của Thông tư này.
 • Trường hợp cơ sở buôn bán không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp, địa chỉ rõ ràng; có sổ ghi chép việc mua bán, xuất, nhập thuốc bảo vệ thực vật và đáp ứng quy định tại Điều 32 Thông tư này.

c) Về kho thuốc bảo vệ thực vật

 • Đối với kho thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở bán lẻ
  • Khi xây dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m;
  • Kho có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.
 • Kho thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở bán buôn đảm bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

Trên đây là những thông tin cần biết khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật mà Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn ACC đã cung cấp đến quý Doanh nghiệp. Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn ACC tự hào là doanh nghiệp uy tín có chuyên môn cao trong lĩnh vực này hiện nay.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »