Thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh xây nhà ở cho người có thu nhập thấp

Anh HIếu có thắc mắc:

Chào luật sư.

Xin luật sư cho hỏi Công ty tôi năm 2010 có đầu tư dự án xây nhà cho người ở có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Theo QĐ 67/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009, Công ty được miễn thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % cho 5 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời giam hoạt động.

Theo QĐ 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 (Sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg. Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 )

Tại khoản c, Điều 3

Điều 3. Sửa đổi các điểm b, c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị như sau:

c) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở”.

Vậy theo quy định hiện hành công ty tôi được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Mức thuế suất áp dụng?
Xin trân trọng cảm ơn luật sư.

Luật sư giải đáp:

Chào Bạn,

Quyết định 67/2009/QĐ-TTg quy định như sau:

Điều 5. Ưu đãi đầu tư đối với chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp

1. Nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở thu nhập thấp thực hiện đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được hưởng các ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Chủ đầu tư các dự án nhà ở thu nhập thấp được hưởng các cơ chế ưu đãi sau đây:

a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án;

b) Được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng ở mức cao nhất (thuế suất 0%);

c) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động;

d) Được hỗ trợ tín dụng đầu tư từ các nguồn:

- Vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy định;

- Vay từ Quỹ phát triển nhà ở của địa phương và các nguồn vốn vay ưu đãi khác (nếu có);

- Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi vay (tùy theo khả năng ngân sách của từng địa phương).

đ) Được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng công trình; được áp dụng hình thức tự thực hiện nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định thầu đối với các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp và mua sắm thiết bị;

e) Được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước).

Tuy nhiên theo như bạn trình bày thì QĐ 96/2009/QĐ-TTg đã sửa đổi điểm b, c như sau

Điều 3. Sửa đổi các điểm b, c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách, phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị như sau:

“b) Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.

c) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở”.

Như vậy đối chiếu về mặt văn bản vào quy định sửa đổi trên thì  việc ưu đãi theo QĐ 96/2009/QĐ-Tg chỉ có hiệu lực trong năm 2009 mà thôi !
Công ty bạn đầu tư vào năm 2010 thì chiếu theo QĐ 96/2009/QĐ-Tg sẽ không được ưu đãi.

Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân tôi, khi phân tích cơ sở để ra 2 quyết định này , chúng tôi cho rằng có thể đã có sai sót khi trình bày ý chí của nhà làm luật. Cụ thể như sau:

Căn cứ ra quyết định 67/2009/QĐ-Tg là:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

và Điều 1 QĐ 67/2009 ghi là. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán (trả tiền một lần hoặc trả góp), cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi chung là nhà ở thu nhập thấp) theo phương thức xã hội hóa.

Đã là chủ trương, thì không thể thay đổi một sớm một chiều 
và hơn thế nữa QĐ 96/2009/QĐ-Tg được dựa trên cơ sở:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Có cơ sở cho rằng QĐ 96/2009 được xây dựng trên cái nhìn ngắn hạn ( Dự toán ngân sách 2009) thế nhưng cách trình bày quyết định này đã hủy bỏ chủ trương khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp được ban hành trước đó vài tháng (QĐ 67/2009/QĐ-Tg). Theo chúng tôi bạn nên gặp Văn phòng Luật sư để được tư vấn lập văn bản trình bày vướng mắc này cho các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết thoả đáng và công bằng.

Thân ái

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (583 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo